Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Bosna i Hercegovina – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Bosni i Hercegovini

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Državljani Srbije mogu ulaziti na teritoriju cele Bosne i Hercegovine bez viza i nesmetano boraviti do 90 dana, sa pasošem ili ličnom kartom na svim graničnim prelazima između Srbije i Bosne i Hercegovine, izuzev aerodroma, gde je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potreban pasoš. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 3 meseca prilikom ulaska na teritoriju BiH, dok se dužina boravka, prilikom odobravanja boravka, vezuje za dužinu roka važenja pasoša.

Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem.

Prilikom prelaska državne granice BiH obavezno je prijavljivanje iznosa većeg od 10.000 KM.
Vrednost robe nekomercijalnog karaktera u prtljagu ne može da pređe iznos od 200 KM (100 EUR), 200 cigara, 1l žestokog pića ili 2 l vina, parfema od 50 ml i toaltne vode do 250 ml.

Kontakt telefoni:
Granična policija BiH, sa sedištem u Sarajevu, tel: 00 387 33 755 300
Uprava za indirektno oporezivanje (institucija koja vrši funkciju carine u BiH), sa sedištem u Banja Luci, tel: 00 387 51 335 100.

TRANSPORT

Avio prevoznik iz Srbije „Er Srbija” održava redovnu svakodnevnu avionsku liniju između Beograda i Sarajeva, dok je kompanija „BH Erlajns” iz BiH, koja je krajem 2013. godine uspostavila liniju između ova dva grada, od 01.02.2015. godine privremeno obustavila let na ovoj liniji. „Er Srbija” uvela je 01.12.2013. godine i redovnu, svakodnevnu avionsku liniju na relaciji Beograd-Banja Luka.

Železnička linija između Beograda i Sarajeva je ukinuta decembra 2012. godine.

Srbija i BiH su dobro povezane autobuskim linijama. Svi veći gradovi Republike Srpske (Novi Grad, Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje) povezani su sa Srbijom redovnim autobuskim linijama (iz Istočnog Sarajeva ima pet, dok iz Banja Luke preko 15 autobuskih polazaka dnevno za i iz Beograda u oba smera ). Pojedini polasci na linijama Beograd – Banja Luka i obratno se ostvaruju preko Hrvatske , pri čemu je za ulazak i izlazak u Hrvatsku potreban pasoš. Sa druge strane, iz Federacije BiH direktnom autobuskom linijom sa Beogradom povezani su: Tuzla (tri polaska), Mostar (jedan polazak), Bugojno (jedan polazak) i Sarajevo (jedan polazak), koje je pored Beograda, frekventnije saobraćajno povezano sa delovima R. Srbije sa bošnjačkim stanovništvom (Novi Pazar i druga mesta).

Transport unutar BiH se može oceniti kao solidan, veći gradovi u BiH su povezani redovnim autobuskim i železničkim linijama, s tim da treba imati u vidu izvesnu podvojenost između dva entiteta, koji su daleko povezaniji saobraćajnim linijama unutar entiteta nego među entitetima.

Državljani Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. Ovo sve pod uslovom da državljani BiH mogu upravljati motornim vozilom za vreme privremenog boravka ili tranzita kroz Srbiju sa važećom vozačkom dozvolom BiH (princip reciprociteta – stav o tome trebalo bi da zauzme MUP RS). U navedenom kontekstu, uslov za upravljanje motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu je posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Stranim državljanima koji su načinili saobraćajni prekršaj u toku radnog vremena izdaje se uplatnica, a zadržavaju se dokumenta. Strani državljanin je u obavezi da plati kaznu što pre, pokaže potvrdu da je kaznu platio i dokumenta mu se vraćaju. Van radnog vremena, policija naplaćuje kaznu na licu mesta. Stranom državljaninu se izdaje potvrda o naplaćenoj kazni.

Kontakt telefoni:
Autobuska stanica Sarajevo, tel: 00 387 33 213 000
Autobuska stanica Banja Luka, tel: 00 387 51 315 867, 090 513 000 (poziv iz BiH)
Autobuska stanica Istočno Sarajevo, tel: 00 387 57 317 377
Železnička stanica Sarajevo, tel: 00 387 33 655 330
Železnička stanica Banja Luka, tel: 00 387 51 302 670, 00 387 51 301 229
Aerodrom Sarajevo, tel: 00 387 33 289 100
Auto-moto savez Federacije BiH, tel: 00 387 33 1282
Auto-moto savez Republike Srpske, tel: 00 387 51 1285

BEZBEDNOST

Nema posebnih rizika za putovanje građana Srbije u Bosnu i Hercegovinu, jedino se može sugerisati da se prilikom boravka u BiH treba uzdržavati od napadnog isticanja verske i nacionalne pripadnosti, kao i od javnog tumačenja događaja iz bliske prošlosti. Postoji i dalje opasnost od miniranih područja. Očekuje se da će razminiranje trajati do 2025. godine. Među najugroženijim područjuma od mina su Doboj, Brod, Šamac, Lopare, Srebrenica, Kalinovik i Borkovići. Poplave koje su se desile decembra 2010. godine su zahvatila i teritorije zagađene minama, te postoji opasnost i od klizišta pokrenutih miniranih polja. Gradska i gusto naseljena područja su bezbedna, dok su najugroženija područja označena žutim trakama i znakovima za mine. Više podataka o minama može se dobiti na sajtu www.bhmac.org.

U većim gradovima policija se dobija pozivom na broj 122, nakon pozivnog broja za grad (npr. Sarajevo 00 387 (0)33 122, Banja Luka 00 387 (0)51 122).

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Za putovanja građana Srbije u BiH nema posebnih sugestija kada je u pitanju zdravstvena situacija.
Između Srbije i BiH važi Sporazum o socijalnom osiguranju Na osnovu Potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi koja se pribavlja u Filijali Zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano, može da se ostvari zdravstvena zaštita za vreme boravka u BiH.

NOVAC

Valuta koja se koristi u Bosni i Hercegovini je konvertibilna marka (KM), koja je vezana za evro u odnosu 1,95 KM = 1 evro (oko 1,43 KM za 1 američki dolar). Odnos konvertibilne marke je približno 1 KM prema 58.30 dinara (prema zvaničnoj kursnoj listi Centralne banka BiH od 25.11.2013.).

Platne kartice naših banaka važe. U BiH nije moguće plaćati robe i usluge evrima. Skrećemo pažnju na velike razlike u provizijama kada se u bankama evri menjaju u domaću valutu, koje se kreću od 1% do 10% (u zavisnosti od visine sume novca koja se menja). Proces otvaranja menjačnica u kojima se evri mogu pod povoljnijim uslovima (menjačnice u BiH do skora nisu postojale, a za njihovo je poslovanje nedavno usvojena potrebna pravna regulativa) na samom početku, za sada po većim mestima. Banke subotom rade skraćeno, a nedeljom ne rade. U većim mestima, kao što to slučaj u Sarajevu, postoji praksa da nedeljom dežura jedna od pošta, gde se može promeniti novac u lokalnu valutu.

Cene ugostiteljskih, hotelskih i usluga prevoza ne odstupaju u značajnoj meri od onih u Srbiji.

OSTALO

Kontakt telefoni:
Turistička organizacije BiH, sa sedištem u Sarajevu, 00 387 33 252 928
Turistička organizacija Republike Srpske, sa sedištem u Banja Luci, 00 387 51 229 720

Srbija-Bosna i Hercegovina
Srbija-Bosna i Hercegovina udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *