Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Bugarska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Bugarskoj

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Od 01.08.2018. godine, Bugarska je, kao zemlja članica EU i Šengenskog informacionog sistema (SIS II), započela sa sprovođenjem odluke Saveta EU, koja je obavezuje na uvođenje zabrane ulaska na svoju teritoriju licima za koje je, po članu 24. Uredbe o SIS II, izdato upozorenje o zabrani ulaska ili boravka u Šengen zoni. U skladu sa navedenom odlukom, Bugarska neće dozvoljavati ulazak na svoju teritoriju državljanima trećih država za koje je jedna ili više od 29 država članica Šengena uvela zabranu ulaska, dok će oni, koji trenutno borave na teritoriji Bugarske, a za koje se ustanovi da imaju izrečenu ovu meru, biti udaljeni iz zemlje.

Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Prilikom ulaska u Bugarsku poželjno je posedovati polisu zdravstvenog osiguranja (nije obavezna). Ne traže se dokazi o obavljenim vakcinacijama ili druga dokumenta koja se tiču zdravstvenog stanja putnika. Novčana sredstva koja lica treba da poseduju po danu boravka u Bugarskoj su 50 evra po danu, s tim da nadležna lica na graničnim prelazima mogu da traže na uvid i dodatnih 150 evra ukoliko se putuje automobilom.

Novčana sredstva u vrednosti do deset hiljada evra ne treba pismeno prijavljivati carinskim organima prilikom unošenja u zemlju i putnici mogu da prođu kroz „Zeleni koridor”, što znači da to lice nema ništa za prijavljivanje carini. Kada su novčana sredstva u vrednosti od 10000 evra ili više tu vrednost lice pismeno prijavljuje: opštu sumu novca u carinskoj deviznoj prijavi u evrima, poreklo tog novca, kao i njegovu namenu, pravac kretanja, prevozno sredstvo i lice obavezno prolazi kroz „Crveni koridor”.

Strana fizička lica mogu da iznesu novčana sredstva u vrednosti iznad 25000 leva (12 500 evra) bez uverenja nacionalne agencije za prihode, posle prijavljivanja istih carinskim organima, ako vrednost iznetih novčanih sredstava nije veća od unetih i prijavljenih carini prilikom poslednjeg ulaska lica u zemlju, za šta se daje na uvid prethodna carinska devizna prijava prilikom unošenja novca. Za lica ispod 16 godina prijavljivanje vrši jedno od punoletnih lica, koje putuju sa njim.

Lica mogu u Bugarsku unositi po jedan primerak akciznih roba bez carine (flaša alkoholnog pića, boks cigareta i flaša vina), dok je za unošenje lovačkog oružja potrebno pribaviti dozvolu, na koju se dosta čeka, pa se preporučuje blagovremeno podnošenje prijave. Za unošenje kućnih ljubimaca potrebno je uz pasoš ljubimca pribaviti i veterinarsko uverenje da je ljubimac zdrav, kao i priložiti podatke o vlasniku ljubimca.

Kontakt Glavne direkcije „Granične policije” Bugarske je bulevar Marija Luizija 46, 1202 Sofija, tel: 02 23999 i faks: 02 22366, www.nsgp.mvr.bg a kontakt carine je „Agencija Mitnica” ulica Rakovski 47, 1202 Sofija, tel: 0298594210 www.customs.bg

TRANSPORT

Međunarodni aerodromi su u Sofiji, Plovdivu, Burgasu i Varni.
Morske luke: Varna i Burgas. Luke na Dunavu: Ruse, Lom, Vidin, Silistra i sl.
Železničke linije – 6,5 hiljada km (65% elektrificirano), povezana turističa mesta na Crnom moru sa Sofijom.
Putevi – 37.3 hiljada km, magistralama povezana veća turistička mesta i luke (Varna, Burgas i dr) sa Sofijom i srpsko-bugarskom granicom, iako je na pojedinim mestima stanje putne infrastrukture loše.

Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za vožnju kroz Republiku Bugarsku tokom privremenog boravka ili tranzita, ukoliko je država koja je izdala vozačku dozvolu potpisnica Konvencija o drumskom saobraćaju. Za Bugarsku od početka godine nije potreban zeleni karton s obzirom da je potpisnica multilateralnog sporazuma o zelenoj karti, kome se priključila i Srbija.

Od 31. januara 2017. godine, svako vozilo koje preko graničnog prelaza ulazi u Bugarsku, a ne poseduje validni dokument za uplaćenu vinjetnu taksu, može da nastavi put samo nakon izvršene uplate ove takse za odgovarajući tip vozila u specijalizovanim ispostavama Agencije „Carina” na samom graničnom prelazu.
Državljanima Srbije bi trebalo skrenuti pažnju na pokušaje prevare tokom prodaja vinjeta, koje su obavezne za sve magistrale, kada se naplaćuje duplo veća cena od prave.

Takođe, za očekivati je da će se i u narednim godinama nastaviti praksa velikog prometa turskih građana, koji žive u zapadnoj Evropi, preko Srbije i Bugarske, što bi trebalo da dovede do određenih zadržavanja na graničnom prelazu Gradina-Kalotina.

Saobraćajna pravila, kao i putni signali, u Bugarskoj su usklađeni sa evropskim standardima, pa je tako razgovor mobilnim telefonom dozvoljen samo uz hands-free sistem i obavezno je, po zakonu, voziti sa upaljenim svetlima.

BEZBEDNOST

U Bugarskoj ne postoje ozbiljne pretnje po bezbednost posetilaca. Ranije su postojale grupe koje su, prerušene u policajce, pljačkale putnike koji putuju automobilom, ali je ova pojava iskorenjena. Prošle sezone zabeleženo više slučajeva, uglavnom na magistrali koja vodi od Srbije ka Sofiji, na obilaznici oko Sofije ka primorskim mestima, da su turistima metalnim šiljcima na putu probušene gume.

Pažnju bi trebalo obratiti na povećanu seizmičku aktivnost na teritoriji Bugarske, koju je tokom maja meseca pogodilo više od 400 zemljotresa od kojih je najjači bio 5,9 stepeni rihterove skale. Nakon njega usledilo je dodatnih 200 slabijih zemljotresa u narednih 24 časa, dok se smirivanje tla nastavilo i u sledećim danima. Predstavnici Nacionalnog instituta za geofiziku, geografiju i geodeziju R.Bugarske izjavili su da se ne očekuju dodatni silni potresi zemlje, ali da će se novi zemljotresi slabijeg intenziteta osetiti i tokom juna i jula meseca. Bugarska je inače, označena kao teritorija sa potencijalnom povišenom opasnošću od seizmičke aktivnosti.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Poželjno je posedovati overenu zdravstvenu knjižicu iz Srbije, pošto se uz pomoć ovog dokumenta može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu.

Srpski državljani, koji nemaju zdravstveno osiguranje, moraju platiti pružene medicinske usluge po cenama, određenim u cenovniku zdravstvene ustanove, sa izuzetkom pružene medicinske pomoći u hitnim slučajevima, koja se plaća od strane NZOK.

Potrebno je obratiti pažnju izboru lokala u kojima se konzumira hrana.

Kao najbolje zdravstvene institucije izdvajaju se Pirogov, bulevar „Totleben” Sofija, tel: 02 9154213,‎ www.pirogov.bg i Vojnomedicinska akademija, ulica „Sv. Georgi Sofijski” 3, Sofija, 029226000, www.vma.bg.

NOVAC

Lokalna valuta u bugarskoj je lev. Moguće je koristiti uobičajene platne kartice: VISA, Master Card, Diners itd. Cene prevoza, ishrane, prenoćišta, odlazak lekaru su, i pored članstva Bugarske u EU, na približno istom nivou kao u Srbiji.

OSTALO

Putnici koji putuju u Bugarsku, ili preko nje, trebalo bi da obrate pažnju na vremensku razliku od jednog časa (+ 1 čas) u Bugarskoj. Pozivni broj je 00 359 a internet domen .bg.
Više informacija može se dobiti na sajtu Bugarske državne agencije za turizam, http://www.bulgariatravel.org, ulica Sveta Nedelja 1, Sofija, tel:+35929335845 +35929335811 fax: +35929896939.

Srbija-Bugarska
Srbija-Bugarska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *