Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Džibuti – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Džibuti za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Džibuti:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za boravak do 10 dana viza se dobija odmah, preko tog perioda se sprovodi procedura. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Džibuti:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Elektronsko podnošenje zahteva za vizu možete obaviti preko ovog sajta.

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Džibutija u Parizu, na adresi:

26 Rue Emile Menier, Paris 75166, Francuska
Telefon: (+33) 1 4727 4922
Fax: (+33) 1 4553 5053
Email: ambassade.djibouti@free.fr

Srbija Džibuti

Srbija-Džibuti udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *