Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Egipat – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Egipta za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Službeni pasoš: Potrebna viza.
Diplomatski pasoš: Viza nije potrebna
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Egipat:

Obični pasoši: Potrebna viza
Službeni pasoš: Potrebna viza.
Diplomatski pasoš: Viza nije potrebna
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Egipat:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljani Republike Srbije treba da imaju vizu za ulazak u Egipat koja sa pribavlja u Ambasadi Egipta u Beogradu.

Jednokratna (turistička) viza se može dobiti na graničnom prelazu ukoliko se boravak realizuje isključivo u turističke svrhe (pogranične vlasti zadržavaju pravo da traže dodatne dokaze). Ova viza važi 30 dana, a od dokumenta potreban je važeći pasoš. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci od planiranog povratka, što važi i za regulisanje boravka.

Taksa za vizu na granici iznosi 25.00 USD.

Zahtev za turističku vizu se može podneti i putem sajta – visa2egypt.gov.eg (najmanje 7 dana pre planiranog putovanja), a u opciji su jednokratne (25 USD) i višekratne (60 USD) turističke vizeˮ.

Rok važenja vize počinje od datuma izdavanja iste, a ne od datuma ulaska u Egipat.

Kada se radi o individualnim dolascima u Egipat, našim državljanima se ne traži da poseduju polisu zdravstvenog osiguranja, ali se to preporučuje.

Što se tiče lica, koja dolaze u Egipat posredstvom turističkih agencija, polisa zdrvstvenog osiguranja je obavezna. Ni jedna turistička agencija ne može sklopiti aranžman bez dokaza o obezbeđenom osiguranju.

Iznos stranih valuta, koje stranci mogu uneti nije ograničen. Kada se radi o individualnim ulascima u zemlju, pogranični organi mogu postaviti kao uslov za dozvolu ulaska posedovanjem minimalnog iznosa od € 200,00.

Unošenje kućnih ljubimaca je dozvoljeno uz obavezu posedovanja pasoša za životinje u kome su unesene sve propisane, a primljene vakcine. Primera radi: za mačku ili psa obavezna je vakcina protiv besnila (vakcinisanje treba izvršiti najkasnije dve nedelje pre puta).

Svaki putnik po dolasku u Egipat može, u free shopu, u roku od 48 sati kupiti robe u vrednosti od $ 200,oo, što uključuje: najviše 3 flaše alkoholnog pića, ili 2 flaše alkoholnog pića i 1 karton piva, 300 cigareta ili 750 grama drugih duvanskih proizvoda. Kupovina tehničke robe nije moguća.

Unošenje najmanje količine droge i drugih opojnih sredstava je strogo zabranjeno.
Uvoz lovačkog oružja se dozvoljava na bazi reciprociteta, dok je unos svake druge vrste oružja i municije strogo zabranjen.

Poželjno je da ženske osobe van plaže ili letovališta ne izlaze u šorcevima i majicama bez rukava. Alkohol se ne može konzumirati na javnom mestu. Dozvoljeno je samo u hotelima, restoranima i barovima, koji imaju dozvolu za točenje pića, kao i privatnim stanovima.

Srbija-Egipat
Srbija-Egipat udaljenost
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *