Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Фамилије у селу Добри До (Добродол)

Ових лепих дана око Ускрса потрудили смо се и нешто корисно да сазнамо и поставимо на Пиркетов Блог.

Тако смо у селу Добри До (Добродол) од господина Миливоја Симоновића сазнали које све Фамилије живе у селу. Колико их је укупно сада. Које фамилије немају ни једног мештанина да живи у селу. Која фамилија у ком делу села живи…Веома исцрпна анализа г-дина Миливоја.

По његовом казивању тренутно у селу живи 54 мештана.

Хвала му од срца за труд који је уложио.

Фамилије у селу Добри До (Добродол) – Пирот

Фамилија

У ком делу села живе

Колика је бројност фамилије – колико чланова
и која презимена имају (мај 2013)

Пекљинци Почетак села У селу 6 члана, Алексић, Јовановић, Милошевић
Ристичини Почетак села У селу 1 члан, Ристић
Драјнци Почетак села У селу 3 члана, Панић, Мадић
Таратанћини Почетак села У селу 3 члана, Стануловић
Панинци Ближе средини села У селу 2 члана, Панић
Џонћини Ближе средини села У селу 5 члана, Ђорђевић
Семћини Средина села У селу 2 члана, Џунић
Агничини Средина села У селу 2 члана, Пешић
Колини Средина села У селу 5 члана, Симоновић, Здравковић, Манић
Гошлејни Средина села У селу 2 члана, Гошић
Џурџини Средина села У селу 5 члана, Пешић, Џунић
Чалини Средина села У селу 2 члана, Чалић
Лићини Средина села У селу 1 члан, Манић
Јоклини Други део села У селу 2 члана, Минчић
Маљинци Други део села У селу 2 члана, Алексић
Алађозови Други део села У селу 1 члан, Петровић
Мачилкови Други део села У селу 1 члан, Живковић
Ћосини Други део села У селу 1 члан, Потић
Векајнци Други део села У селу 3 члана, Степановић
Џоринци Крај села У селу 2 члана, Јончић
Чачини Крај села У селу 1 члан, Минчић
Канџини Крај села У селу 2 члана, Ђорђевић
Укупно у селу 54 мештана (Мај 2013. године)

Следи списак Фамилија које немају чланова да живе у селу стално, али неко од истих повремено долази:
Џурканћини, Чучћини, Вилипови, Прцкови, Мајсторчини, Портареви, Басини, Коканови, Митичини, Лечанови, Шунтини, Гмитринци, Брадинци, Џивинци, Гођинци, Дешини, Капетановци, Коћинци, Дрндини, Тошћини, Наунови, Коценини, Цурини, Попови, Давинћини, Рашћини, Цецејни.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *