Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Francuska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Francuskoj

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Pored važećeg pasoša, pogranični organi traže i:

 • Dokaz o razlogu i uslovima pod kojima će lice boraviti, o posedovanju sredstava sa kojima će raspolagati za sve vreme svog boravka u Francuskoj, kao i o obezbeđenom povratku u zemlju iz koje je došlo. Procena sredstava za boravak (novac u kešu, travel čekovi, kreditne kartice, izjava da će sve troškove snositi osoba koja vas poziva) vrši se u odnosu na dužinu i razlog boravka, a računa se na osnovu visine prosečnog smeštaja.
 • U slučaju da lice prati maloletne osobe, granične službe mogu da provere da li pri sebi ima saglasnost roditelja da maloletne osobe mogu putovati sa njim. Ako maloletne osobe putuju same, granične službe mogu da provere da li maloletnici imaju pri sebi saglasnost roditelja.
 • Putno zdravstveno osiguranje. Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu RZZO kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno.

Nosioci biometrijskih pasoša Srbije izdatih od strane MUP R. Srbije – Koordinacione uprave, u Francuskoj mogu boraviti samo na osnovu prethodno dobijene vize u Konzularnom odeljenju Ambasade Francuske u Beogradu. Oni moraju imati i međunarodno zdravstveno osiguranje, koje važi za sve države Šengenskog sporazuma, u trajanju zatražene vize. Ovo osiguranje se prilaže nakon usmenog obaveštenja da je izdavanje vize odobreno. Pribavljanje vize ili turističke propusnice na graničnim prelazima je praktično nemoguće.

Pored viza za kraći boravak, postoji više vrsta viza za dugi boravak u Francuskoj i to:

 • viza za studente „au pair”
 • boravišna viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka
 • viza za dugi boravak za školovanje maloletne osobe
 • viza za privremeni boravak za posetioce
 • viza za dugi boravak za roditelja francuskog maloletnog državljana koji živi u Francuskoj
 • viza za dugi boravak za maloletnog stranca čiji je roditelj francuski državljanin ili za punoletnog stranca koja je na teretu svog roditelja francuskog državljanina
 • viza za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka za supružnike francuskih državljana.

Formulari za podnošenje zahteva za navedene tipove viza za dugi boravak u Francuskoj dostupni su na sajtu Ambasade Francuske Republike u Beogradu.

Počev od 1. marta 2010. godine supružnici francuskih državljana koji žele da se nastane u Francuskoj prilikom podnošenja zahteva za vizu za dugi boravak moraju da polažu test znanja francuskog jezika i test iz poznavanja Francuske.

Ukoliko njihov nivo znanja nije zadovoljavajući, biće pozvani da pohađaju obuku koja se sastoji od najmanje 40 časova francuskog jezika, kao i tri časa iz poznavanja Francuske, u jednom od centara za obuku akreditovanih u Srbiji. Viza se izdaje nakon sprovedene obuke pod uslovom obaveznog prisustvovanja časovima u trajanju od dve do tri nedelje. Sve informacije vezane za proceduru za odobrenje vize trebalo bi da budu predočene podnosiocu zahteva prilikom podnošenja zahteva za vizu, a sama procedura traje najmanje mesec i po dana.

Podnosioci zahteva za vizu za porodično okupljanje dobijaju poziv direktno od centra za obuku ili Konzularnog odeljenja francuske ambasade u Beogradu.

Može se uneti, odnosno izneti do 10.000 evra.

Nadležni pogranični organi zahtevaju da lice prilikom ulaska u Francusku poseduje sledeća finansijska sredstva:

 • 32,50 evra po danu boravka za lice koje poseduje garantno pismo, odnosno potvrdu o smeštaju (attestation d’accueil)
 • 65 evra no danu boravka za lice koje ima dokaz da je izvršilo rezervaciju hotelske sobe
 • 120 evra po danu boravka za lice koje nema dokaz o rezervaciji hotelske sobe.

Stranac koji u Francusku putuje iz privatnih ili porodičnih razloga na period manji od 3 meseca obavezan je da na spoljnim granicama Šengen zone pograničnim organima prezentuje potvrdu o smeštaju (attestation d’accueil). Potvrdu o smeštaju pribavlja lice koje obezbeđuje smeštaj strancu za vreme njegovog boravka u Francuskoj, tako što opštini svog prebivališta podnosi zahtev za izdavanje ove potvrde. Neophodno je da opštini dostavi popunjeni formular „cerfa n°10798*03″, u koji unosi podatke o sebi, strancu kome obezbeđuje smeštaj, samom smeštaju i njegovim karakteristikama i dr, sa priloženom odgovarajućom dokumentacijom (lični identifikacioni dokument, dokaz o svojstvu vlasnika, zakupca ili korisnika stana u kome ima nameru da primi stranca, dokaz o primanjima, dokaz o prebivalištu – faktura za struju ili telefon ili infostan, dokaz o kapacitetu smeštaja). Opština će izdati traženu potvrdu, ukoliko proceni da lice koje prihvata stranca ispunjava uslove za to. Taksa za izdavanje ove potvrde iznosi 30 evra.

Detaljnije informacije o potvrdi o smeštaju možete se naći na ovim sajtovima:

service-public.fr,
justice.fr.

Za unošenje lovačkog oružja u Francusku, neophodno je prethodno pribavljanje dozvole od nadležnog francuskog organa.

U Francusku se može uneti akcizna roba u sledećim količinama: parfemi – 50 ml, toaletna voda – 250 ml, kafa – 500 gr, alkoholna pića – 2 l, cigarete – 200 kom. (1 boks), cigarilosi – 100 kom, cigare – 50 kom, duvan – 250 gr.

Kućni ljubimci iz zemalja koje nisu članice EU u Francusku mogu biti uneti samo ukoliko su vakcinisani protiv besnila, obeleženi tetovažom ili mikročipom i ukoliko poseduju odgovarajuću sanitarnu potvrdu od laboratorije koja ima licencu u EU (ne stariju od tri meseca).

TRANSPORT

Najveći i naprometniji aerodorom u Francuskoj je Paris-Charles de Gaulle (tel: 01 70 36 39 50), preko koga se obavlja najveći deo saobraćaja sa inostranstvom, uključujući saobraćaj sa Srbijom. U okolini Pariza međunarodne letove ima još i aerodrom Orli, a u ostalom delu Francuske još i Bordo, Klermon Feran, Lil, Lion, Marselj, Nant, Nica, Tuluz.

Francuska ima više velikih luka, od kojih je najveća Marselj na Mediteranskom moru. Značajne luke su i Avr, Denkerk, Ruan, Nant, Bordo.

Luka Avr je glavna luka grada Pariza i nalazi na ušću Sene u Lamanš.

Francuska železnica je veoma napredna i važi za jednu od najbržih na svetu.

Kvalitet drumske infrastrukture je visok, sa gustom mrežom autoputeva i lokalnih puteva.

Državljanima Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

BEZBEDNOST

Nakon stupanja na snagu Zakona o jačanju unutrašnje bezbednosti i borbi protiv terorizma, u Francuskoj je, od 01. novembra 2017. godine, ukinuto vanredno stanje.

U vezi sa terorističkim napadima u Parizu, koji su se dogodili 13. novembra 2015. godine, kojom prilikom je nastradalo i povređeno više stotina ljudi, državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Francuskoj, preporučuje se poseban oprez na javnim mestima i praćenje uputstava nadležnih organa. Zbog opasnosti od daljih napada, u Francuskoj je, 14. novembra 2015. godine, proglašeno vanredno stanje i građanima se preporučuje poseban oprez na javnim mestima.

Na svim graničnim prelazima su uspostavljene stroge mere kontrole, a otvoren je i poseban telefonski broj za davanje informacija 0800 406005, kao i broj 197 za svedoke terorističkih napada.

Građanima Srbije koji nameravaju da putuju u Francusku savetuje se dodatan oprez i praćenje informacija o bezbednosnoj situaciji.

Ambasada Republike Srbije u Parizu prati aktuelnu situaciju i relevantna obaveštenja i saveti mogu se dobiti na brojeve telefona: + 331 / 40-72-24-24, + 331 / 40-72-24-17, adresa: 5, Rue Leonard de Vinci, Paris, e-mail: ambassade.paris@mfa.rs, konzularno.pariz@mfa.rs.

Francuska nije izuzetak kada je reč o opštoj pretnji od terorizma. Francuska vlada je do sada imala snažnu anti-terorističku politiku. U vreme povišenih bezbednosnih rizika, Vlada Francuske pojačava policiju oružanim snagama. U julu 2005. francuske vlasti su podigle nivo bezbednosti, posebno na aerodromima i na železničkim i metro sistema. Takođe nadgledaju i druge visokorizične lokacije, kao što su škole i turistički atraktivna mesta. Tokom poslednjih nekoliko godina, došlo je do hapšenja osumnjičenih islamskih militanata koji su bili uključeni u terorističke zavere. Francuska ima otvorene granice sa svojim evropskim susedima, što s jedne strane omogućava lakši zakoniti protok ljudi, ali s druge pruža mogućnost anonimnog ulaska, odnosno izlaska iz zemlje i terorističkim operativcima.

Iako su demonstracije na ulicama retko nasilne, savetujemo izbegavanje uličnih demonstracija, pogotovu ukoliko su prisutne i policijske snage za razbijanje demonstracija.

Francuska ima relativno nisku stopu nasilnog kriminala, ali izvestan broj naselja u većim francuskim gradovima zaslužuje dodatan oprez. Najčešća meta lopova su vozila sa ne-lokalnim registarskim tablicama.

Lopovi i džeparoši najčešće «rade» u podzemnim metro i RER linijama u Parizu. Bilo je nekoliko ozbiljnih napada na RER liniji B (koji saobraća između aerodroma Šarl de Gol i Orli i Gare du Nord) i metro liniji br. 1. Pored toga uglavnom ih ima u blizini turističkih atrakcija, muzeja, spomenika, restorana, hotela, plaža, železničkih stanica i aerodroma. Putnici bim s toga, trebalo da budno motre na svoj prtljag, ali i da drže kopije putnih dokumenata i kreditnih kartica odvojeno od originala, a zajedno sa važnim brojevima telefona, kakao bi se obratili bankama za zamenu kreditnih kartica u slučaju potrebe.

U svim zemljama članicama EU broj za hitne slučajeve je 112 i važi za policiju, hitnu pomoć i vatrogasnu službu.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Preporučujemo putno zdravstveno osiguranje. Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu RZZO kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno. Da bi osiguranik dobio potvrdu RZZO, potrebno je da mu izabrani lekar izda potvrdu o zdravstvenom stanju, koju mu overava lekarska komisija matične filijale RZZO.
Broj za hitne slučajeve U Francuskoj je 112 i važi za policiju, hitnu pomoć i vatrogasnu službu.

NOVAC

Lokalna valuta je evro. U širokoj upotrebi su kreditne kartice MasterCard, Visa, American Express, Diners Club.

U Parizu karta za jednu vožnju metroom ili autobusom košta 1,99 evra. Cena karneta od 10 pojedinačnih karata za metro ili autobus iznosi 14.10 evra, a isti karnet za decu mlađu od 10 godina košta 7,05 evra. Iznos usluge taksi-prevoza u okviru Pariza u proseku se kreće od 20 do 40 evra.

Cena smeštaja u Parizu u proseku je viša u odnosu na druge delove Francuske.

Prosečne cene noćenja:

  • Luksuzni hoteli – u Parizu – 405 evra, u Francuskoj – 300 evra
  • Hoteli prve kategorije – u Parizu 340 evra, u Francuskoj 180 evra
  • Hoteli srednje kategorije – u Parizu 151 evro , u Francuskoj 78 evra
 • Hoteli niže kategorije – u Parizu 84 evra, u Francuskoj 60 evra
 • Hoteli ekonomske kategorije – u Parizu 52 evra, u Francuskoj 28 evra.

U francuskim restoranima obično postoje dve vrste cena – one koje se odnose na jela „na meniju” i na uslugu „a la carte”, koja je skuplja. Prosečna cena menija za jednu osobu (predjelo, glavno jelo, desert) košta u proseku 20 – 30 evra, čemu treba dodati i cenu pića. Porez i usluga su gotovo uvek uračunati u cenu, a gosti, ukoliko su zadovoljni uslugom, mogu ostaviti dodatnu simboličnu napojnicu.

Srbija-Francuska
Srbija-Francuska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *