Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Francuska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Francuske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Francusku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u Francusku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Viza se pribavlja u Konzularnom odeljenju Ambasade Francuske u Beogradu. Pored važećeg pasoša, pogranični organi traže i:

• Dokaz o razlogu i uslovima pod kojima će lice boraviti, o posedovanju sredstava sa kojima će raspolagati za sve vreme svog boravka u Francuskoj, kao i o obezbeđenom povratku u zemlju iz koje je došlo. Procena sredstava za boravak (novac u kešu, travel čekovi, kreditne kartice, izjava da će sve troškove snositi osoba koja vas poziva) vrši se u odnosu na dužinu i razlog boravka, a računa se na osnovu visine prosečnog smeštaja.

• U slučaju da lice prati maloletne osobe, granične službe mogu da provere da li pri sebi ima saglasnost roditelja da maloletne osobe mogu putovati sa njim. Ako maloletne osobe putuju same, granične službe mogu da provere da li maloletnici imaju pri sebi saglasnost roditelja.

• Preporučuje se putno zdravstveno osiguranje. Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu RZZO kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno. Da bi osiguranik dobio potvrdu RZZO, potrebno je da mu izabrani lekar izda potvrdu o zdravstvenom stanju, koju mu overava lekarska komisija matične filijale RZZO.

Nosioci srpskih pasoša na obrascu SRJ i biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave u Francuskoj mogu boraviti samo na osnovu prethodno dobijene vize u Konzularnom odeljenju Ambasade Francuske u Beogradu. Oni moraju imati i međunarodno zdravstveno osiguranje, koje važi za sve države Šengenskog sporazuma, u trajanju zatražene vize. Ovo osiguranje se prilaže nakon usmenog obaveštenja da je izdavanje vize odobreno Pribavljanje vize ili turističke propusnice na graničnim prelazima je praktično nemoguće.

Pored viza za kraći boravak, postoji i više vrsta viza za tzv. dugi boravak u Francuskoj i to:
• viza za studente “au pair”
• boravišna viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka
• viza za dugi boravak za školovanje maloletne osobe
• viza za privremeni boravak za posetioce
• viza za dugi boravak za roditelja francuskog maloletnog državljana koji živi u Francuskoj
• viza za dugi boravak za maloletnog stranca čiji je roditelj francuski državljanin ili za punoletnog stranca koja je na teretu svog roditelja francuskog drzavljana
• viza za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka za supružnike francuskih državljana.

Formulari za podnošenje zahteva za navedene tipove viza za dugi boravak u Francuskoj dostupni su na sajtu Ambasade Francuske Republike u Beogradu: www.ambafrance-srb.org

Počev od 1. marta 2010. godine supružnici francuskih državljana koji žele da se nastane u Francuskoj prilikom podnošenja zahteva za vizu za dugi boravak moraju da polažu test znanja francuskog jezika i test iz poznavanja Francuske.

Ukoliko njihov nivo znanja nije zadovoljavajući, biće pozvani da pohađaju obuku koja se sastoji od najmanje 40 časova francuskog jezika, kao i tri časa iz poznavanja Francuske, u jednom od centara za obuku akreditovanih u Srbiji. Viza se izdaje nakon sprovedene obuke pod uslovom obaveznog prisustvovanja časovima u trajanju od dve do tri nedelje. Sve informacije vezane za proceduru za odobrenje vize trebalo bi da budu predočene podnosiocu zahteva prilikom podnošenja zahteva za vizu, a sama procedura traje najmanje mesec i po dana.

Podnosioci zahteva za vizu za porodično okupljanje dobijaju poziv direktno od centra za obuku ili Konzularnog odeljenja francuske ambasade u Beogradu.
Može se uneti, odnosno izneti do 10.000 evra.

Za unošenje lovačkog oružja u Francusku, neophodno je prethodno pribavljanje dozvole od nadležnog francuskog organa. U Francusku se može uneti akcizna roba u sledećim količinama: parfemi – 50 ml, toaletna voda – 250 ml, kafa – 500 gr, alkoholna pića – 2 l, cigarete – 200 kom. (1 boks), cigarilosi – 100 kom, cigare – 50 kom, duvan – 250 gr.
Kućni ljubimci iz zemalja koje nisu članice EU u Francusku mogu biti uneti samo ukoliko su vakcinisani protiv besnila, obeleženi tetovažom ili mikročipom i ukoliko poseduju odgovarajuću sanitrarnu potvrdu od laboratorije koja ima licencu u EU (ne stariju od tri meseca).

Za posete do 3 meseca, u Ambasadi Francuske, možete dobiti turističku vizu za sledeće države:

  1. Burkina Faso
  2. Centralnoafrička Republika
  3. Obala Slonovače
  4. Džibuti
  5. Gabon
  6. Mauritanija
  7. Togo

Ambasada: Beograd, Pariska 11, Tel: 3023-500, Fax: 3023-510
Visa Service:Informacije: 0800-123-124, Tel: 3023-562, Fax: 3023-565
E-mail:
brasemb.belgrado@itamaraty.gov.br
protocolo.belgrado@itamaraty.gov.br

Srbija-Francuska
Srbija-Francuska udaljenost
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *