Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Granična kontrola i još neki odgovori

Šta je to u stvari granična kontrola?

– Granična kontrola je kontrola lica i putnih isprava, kontrola prevoznog sredstva i kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola prometa lica, robe, usluga, prevoznih sredstava, životinja i bilja preko državne granice određena zakonom.

Imam li neke dužnosti i obaveze kada prelazim granicu?

– Lice koje prelazi ili je već prešlo državnu granicu dužno je da prilikom granične kontrole stavi na uvid policijskom službeniku propisanu ispravu za prelazak državne granice i omogući nesmetanu kontrolu. Područje graničnog prelaza lice ne sme napustiti dok se ne obavi granična kontrola.
Lice je dužno da policijskom službeniku pruži sva potrebna obaveštenja u vezi sa prelaženjem državne granice koja on od njega traži i postupi po njegovim upozorenjima i naređenjima.

Da li je obavezno da mi svaki put otiskuju pečat u pasoš kada prelazim granicu?

– Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, prelazak državne granice Republike Srbije overava se pečatom, i to državljanima Republike Srbije – pri izlasku iz Republike Srbije, a na njihov zahtev – i pri ulasku u Republiku Srbiju, a strancima – samo pri ulasku u Republiku Srbiju.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku, odnosno izlasku iz zemlje

Prelazim granicu sa ličnom kartom. Kako da dokažem da sam istu prešao, s obzirom da se na ličnu kartu ne utiskuje granični pečat?

Državljanima zemalja koji granicu Republike Srbije prelaze na osnovu lične karte izdaće se, na njihov zahtev, potvrda o ulasku, odnosno izlasku iz zemlje. Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku, odnosno izlasku iz zemlje.

Šta mi je od papira potrebno kada vodim tuđe maloletno dete iz zemlje?

– Pored putne isprave deteta potrebna je i saglasnost oba roditelja overena u sudu.

Stranci i lov u Srbiji kao i tranzit oružja?

– Lica koja prelaze državnu granicu ili su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije radi lova, dužna su da prilikom prelaska državne granice prijave oružje i municiju koje sa sobom nose.
Odobrenje za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova u Republici Srbiji, kao i odobrenje za tranzit lovačkog oružja preko teritorije Republike Srbije, izdaje granična policija.

Na privremenom radu sam u inostranstvu. Doneo bih u Srbiju lovačku pušku koju sam skoro kupio. Koja je procedura da istu unesem u Srbiju?

– Ako državljanin Republike Srbije koji se nalazi na radu u inostranstvu prilikom dolaska u Republiku Srbiju, prijavi na graničnom prelazu oružje i municiju za čije posedovanje ima dozvolu stranog organa, ali nema odobrenje za nabavku oružja i municije izdato od nadležnog organa u Republici Srbiji, policijski službenik nadležan za graničnu kontrolu, privremeno će zadržati to oružje i municiju i o tome izdati potvrdu. Ako se sopstvenik privremeno zadržanog oružja i municije ne javi u roku od šezdeset dana od dana privremenog zadržavanja oružja i municije, ili ako u tom roku od nadležnog organa ne pribavi odobrenje za nabaku oružja i municije, postupiće se kao da je ono oduzeto u prekršajnom postupku.

Sportski i profesionalni ribolov na vodenoj površini koja čini granicu sa susednom državom?

-Profesionalni ribolovci – pojedinci ili grupa ribolovaca, koji imaju dozvolu za ribolov i koji čamcima izlaze da ribare, imaju obavezu prijavljivanja najbližoj stanici granične policije za obezbeđenje državne granice, 24 časa pre otpočinjanja ribolova, pismenim putem.
Sportski ribolovci nemaju obavezu prijavljivanja pripadnicima granične policije ukoliko ne nameravaju da ribolov obavljaju iz čamca. Ukoliko imaju nameru da ribolov obavljaju iz čamca, moraju se prijaviti najbližoj stanici granične policije za obezbeđenje državne granice najkasnije 24 časa pre otpočinjanja ribolova, lično ili telefonskim putem. U slučajevima kada sportski ribolovci, koji na teritoriji jednog ribolovnog gazdinstva imaju nameru višednevnog ribolova i od strane ribolovnog gazdinstva dobijaju posebnu dozvolu za sportski ribolov, prijavljivanje se vrši samo jednom, pri prvom otpočinjanju ribolova, ali ne kasnije od 24 časa pre otpočinjanja ribolova. Neće postojati obaveza prijavljivanja sportskog ribolovca koji na vodu izađe čamcem bez vanbrodskog motora, onda kada je to učinjeno radi bacanja mamaca za primamljivanje ribe. U svim slučajevima ribolova (privrednog ili sportskog) odjavljivanje je moguće lično i telefonskim putem, odmah po završetku ribolova.

Šta je to ustvari azil i koji to Zakon reguliše?

– Pitanje azila regulisano je Zakom o azilu R Srbije. Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen ovim zakonom. Lice koje traži azil je stranac koji podnese zahtev za azil na teritoriji Republike Srbije o čijem zahtevu nije doneta konačna odluka. Nijedno lice ne sme biti proterano ili vraćeno protiv njegove volje na teritoriju gde bi njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkih stavova. Lice koje traži azil neće biti kažnjeno za nezakonit ulazak ili boravak u Republici Srbiji, pod uslovom da bez odlaganja podnese zahtev za dobijanje azila i da pruži valjano obrazloženje za svoj nezakonit ulazak ili boravak.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *