Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Holandija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Holandije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Holandiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u Holandiju

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Holandije u Beogradu.

Od građana Srbije koji poseduju biometrijske pasoše i nije im potrebna viza više se izričito ne traži da poseduju zdravstveno osiguranje, ali se preporučuje. Poželjno je imati pozivno pismo sa planom puta, ukoliko se ide u privatnu posetu, ili rezervaciju hotelskog smeštaja i povratnu kartu, ukoliko se ide turistički.

Holandski granični organi imaju diskreciono ovlašćenje da ne dozvole ulaz na teritoriju Holandije i pored ispunjenosti uslova za ulazak, ukoliko procene da će osoba ostati u Holandiji iliegalno, raditi na crno ili se baviti nedozvoljenim aktivnostima, stoga će granična policija gotovo od svakog zatražiti dokaz o svrsi posete i povratku.

Svako ko putuje u Holandiju ili izlazi iz nje mora da prijavi novac u iznosu većem od 10.000 evra. Ne postoji obaveza posedovanja određene količine novčanih sredstava po danu boravka.

Pri ulasku u Holandiju carini ne podležu:

  • 1 litar žestokog pića
  • 1 litar penušavog vina
  • 2 litra likera, šerija, porta, 4 litra vina, 16 litara piva
  • 200 cigareta ili 250 grama duvana za pušenje, 100 cigarilosa ili 50 cigara (sve to važi za osobe starije od 17 godina).

Za unošenje lovačkog oružja je neophodna dozvola holandskih organa. Prvo je neophodno holandsku policiju obavestiti o unošenju lovačkog oružja, kako bi se dobilo odobrenje za unošenje oružja koje je i pravilima Republike Srbije dozvoljeno, a zatim popuniti obrazac za holandsku carinu concent, formular WM18B koji je dostupan na sajtu www.exportcontrole.ez.nl pod zaglavljem aanvragen van vergunningen, sondages en cocenten. Za sve detaljne informacije vezane za unošenje lovačkog i sportskog oružja nadležno je odeljenje carine u Groningenu: Belastingdienst Douane Groningen, Centrale Dienst In-en Uitvoer (CDIU) 003150 523 2600, fax 003150 523 2183.Unošenje oružja igračaka je zabranjeno.

Za unošenje kućnih ljubimaca važe pravila Evropske Unije. Za pse, mačke i glodare neophodno je posedovanje „pasoša”, ili međunarodni sertifikat o vakcinaciji protiv besnila, kao i da ljubimac poseduje obaveznu identifikaciju koja može biti u formi tetovaže ili čipa. Ako su ljubimci mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani protiv besnila, mogu se uvesti ako se na osnovu priložene dokumentacije može utvrditi da od rođenja nisu menjali boravište i nisu bili u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle da budu inficirane besnilom ili ako se unose zajedno sa majkom od koje još uvek zavise. Ukoliko ljubimac pripada zaštićenim sortama, neophodno je da se pored sertifikata ili pasoša pribavi CITES dokument. Za dodatne informacije www.nvwa.nl ili telefon 00 31 08002233322. Za unošenje ptica, golubova ili ptica pevačica, neophodna je zdravstvena potvrda.

Državljani Srbije, pod uslovom da nisu državljani i neke države EU, imaju pravo da za svu kupljenu robu, u minimalnoj vrednosti od 50 evra, od carine zatraže povraćaj poreza na dodatnu vrednost (BTW) u iznosu od 19% (ne i ako je porez manji). Zahtev za povraćaj poreza podnosi se carini, najkasnije tri meseca od momenta kupovine robe. Prilikom kupovine od prodavca treba tražiti račun na odgovarajućem obrascu, na kome je naveden iznos poreza i ime kupca.

Kontakti najvažnijih carinskih organa:
Za sve informacije predviđen je jedan zajednički broj telefona za korisnike iz inostranstva: 0031 45 574 30 31

VAŽNO:

Iako vlada drugačije mišljenje, droge su zabranjene u Holandiji. Zabranjeno je proizvoditi, posedovati, prodavati, uvoziti i izvoziti drogu u Holandiji. Međutim, kanabis se može kupiti i konzumirati samo u posebno određenim mestima za prodaju (Coffee shops), dok je konzumiranje droge na ulici ili drugim javnim mestima zabranjeno. U ovim kafeima, u kojima je ulaz dozvoljen samo punoletnim osobama, može se kupiti do 5 grama kanabisa po osobi dnevno. Zabranjeno je njihovo reklamiranje.

Pušenje je načelno zabranjeno u svim javnim institucijama i lokalima, s tim što jedan broj većih restorana ima posebne prostorije za pušenje, a pušenje je dozvoljeno i na terasama lokala.

U slučaju hapšenja, državljani Srbije imaju pravo da kontaktiraju najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije, ali treba znati da, na osnovu holandskog Zakona o zaštiti ličnih podataka, holandski organi neće kontaktirati ambasadu Srbije po službenoj dužnosti ako uhapšeni to izričito ne zatraži.

Srbija-Holandija
Srbija-Holandija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *