Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Indonezija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Indoneziji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Viza je potrebna, ako se traži zbog zasnivanja radnog odnosa ili za posete novinara, kao i za period boravak duži od 30 dana i treba je obezbediti pre odlaska u Indoneziju. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci duži od perioda na koji se traži viza, dok je za podnošenje zahteva za regulisanje boravka taj rok 18 meseci.

Pasoš mora imati dovoljan broj praznih strana za vizu-nalepnicu. Pri ulasku u Indoneziju ne traži se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja, dokaza o vakcinaciji, niti određena svota novca. Više informacija može se naći na sajtu Generalnog direktorata carina: www.beacukai.go.id.

TRANSPORT

Najveći aerodromi su u Džakarti i na Baliju. U zemlji ima još oko 150 aerodroma.

Najveća luka je u Džakarti.

Kvalitet i razvijenost putne infrastrkture je na relativno niskom nivou, posebno van glavnog grada (Indonezija ima oko 8500 km pruga i 438000 km puteva). Saobraćajna kultura je nerazvijena, gužve su česte, a propisi se ne poštuju. Naročito je teško pešacima jer često nema pešačkog prelaza i trotoara. Za upravljanje motornim vozilom je potrebna vozačka dozvola. Veliki problem je što u Džakarti praktično ne postoji javni gradski prevoz, pa se stranci moraju oslanjati na usluge taksija, koji nije skup, ali ni dovoljno pouzdan. Preporučuju se kompanije Blue Bird ili Silver Bird.

BEZBEDNOST

U vezi sa terorističkim napadom u Džakarti, 24. maja 2017. godine, u kojem je poginulo troje, a povređeno 14 osoba, u Indoneziji je ocena o bezbednosnoj ugroženosti podignuta na viši nivo.

Državljanima Srbije koji nameravaju da putuju u Indoneziju preporučuje se poseban oprez na javnim mestima, izbegavanje masovnih skupova i mesta većeg okupljanja, kao i posete većim tržnim centrima. Našim građanima se savetuje da prate informacije u sredstvima javnog informisanja i da se pridržavaju uputstava lokalnih organa i sarađuju sa njima.

Za pomoć i savete građani se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti.

U Indoneziji su poznati problemi sa piraterijom i otmicama brodova u Južnom kineskom moru i u oblasti molučkih ostrva.

Prisutan je rizik od terorističkih napada, zbog čega Vlada preduzima mere prevencije i kontrole. Kriminal, pljačka i korupcija su dosta rašireni.

Preporučuje se kretanje samo u sigurnim delovima grada, bez nošenja vrednih stvari.. Ukoliko se dogode incidenti potrebno ih je prijaviti policiji.

Savetuju se uobičajene mere predostrožnosti u pogledu ličnih dokumenata čiji eventualni gubitak treba odmah prijaviti Ambasadi Srbije u Džakarti.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

U pojedinim delovima Indonezije rasirene su bakterijska oboljenja, hepatitis A i E. Ta oboljenja uglavnom dolaze od vode, te treba isključivo koristiti flaširanu vodu. Za strance je najsigurnije da tokom boravka jedu isključivo termički obrađenu hranu, jer u suprotnom ona mora da bude oprana u rastvoru hipermangana pre upotrebe. Postoji opasnost je i od dobijanja dengi groznice i to ujedom posebne vrste komarca, zbog čega se sugeriše korišćenje sredstava protiv ujeda komaraca. U pojedinim delovima Indonezije postoji i opasnost od malarije. Ne postoji obaveza vakcinacije prilikom putovanja za Indoneziju, ali treba preduzimati sve pomenute mere predostroznosti. Vrlo je važno izbegavati ishranu na ulici.

Zdravstvena zaštita u Indoneziji je prilično nerazvijena, kada se ima u vidu ako se ima u vidu položaj običnog stanovništva. Cene bolničkih i lekarskih usluga veoma variraju, i počinju od 50 evra za običan pregled.

Bolničke institucije su:

  • Brawijaya Women & Children Hospital (62-21 721-1337);
  • Metropolitan Medical Centre, tel. 021-5203435;
  • BIMC Hospital Bali, (tel. 62-361-761263).

NOVAC

Nacionalna valuta u Indoneziji je rupija. Viza i master card su u upotrebi.

Prevoz u Džakarti je taksi, koji nije skup (za relaciju od nekoliko kilometara npr. 2 evra). Preporučuju se kompanije Blue Bird ili Silver Bird. Vrlo dobar hotel je moguće je naći za oko 200 USD za noćenje, a može se solidno večerati za oko10-15 USD (ovo su vrlo relativni iznosi jer je izbor hotela i mesta za ručavanje veoma veliki i raznovrstan).

OSTALO

Pri oblačenju treba uzeti u obzir da se radi o tropskoj klimi, gde su česti jaki pljuskovi, koji dovode i do poplava. Problem za strance je i sporazumevanje na stranom jeziku.

Turističke organizacije :

– Tourism Office of Indonesia u Džakarti, (62-21 383 8167 ? web : www.my-indonesia.info);
– Tourism Office of Bali, (62 361 222387, web site : www.balitourismauthority.net.

Srbija-Indonezija
Srbija-Indonezija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *