Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Indonezija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Indonezije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana u periodu od 1 godine.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Indoneziju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko ne napušta međunarodnu zonu aerodroma.


kada putujete u Indoneziju

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Viza je potrebna, ako se traži zbog zasnivanja radnog odnosa ili za posete novinara, kao i za period boravak duži od 30 dana i treba je obezbediti pre odlaska u Indoneziju.

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci duži od perioda na koji se traži viza, dok je za podnošenje Zahteva za regulisanje boravka taj rok 18 meseci.

Pasoš mora imati dovoljan broj praznih strana za viznu nalepnicu.

Pri ulasku u Indoneziju ne traži se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja, dokaza o vakcinaciji, niti određena svota novca.

Više informacija može se naći na sajtu Generalnog direktorata carina: www.beacukai.go.id

Za pomoć i savete građani se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Džakarti.

Srbija-Indonezija
Srbija-Indonezija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *