Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Iran – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Iranu

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

U nastojanju da privuče što više stranih turista, iranska vlada je donela odluku 3. jula 2016. godine o izdavanju turističkih viza na aerodromima, za boravak do 3 meseca.

Vize će se izdavati na 9 najvećih aerodroma (Teheran, Širaz, Isfahan, Mašad, Tabriz, Bandar Abas, Laristan i ostrva Kiš i Kešam).

Za ulazak u Iran potrebno je posedovati važeću iransku vizu koja se dobija u Ambasadi Irana u Beogradu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka. Napominjemo da se putnicima koji u pasošu imaju vizu Izraela zabranjuje ulazak u Iran.

U nastojanju da privuče što više stranih turista, iranska vlada je donela odluku da se postojeći propis o dobijanju viza na iranskim aerodromima za boravak do 15 dana, proširi na 30 dana, uz mogućnost produženja do 15 dana. Ovakve vrste viza mogu se dobiti više puta u toku godine. Navedeno se odnosi samo na turiste, dok novinari i poslovni ljudi, kao i nosioci diplomatskih i službenih pasoša koji dolaze na rad u Iran, moraju prethodno da pribave vize u iranskim DKP. Odlukom su obuhvaćeni državljani 58 zemalja, uključujući i zemlje iz bivše Jugoslavije.

Turističke vize mogu se dobiti na graničnim prelazima na sledećim aerodromima: Teheran, Isfahan, Mašad, Širaz, Tabriz, Bandar Abas i Kiš.

Ukoliko osoba dolazi u Iran individualno, a ne u okviru turističke grupe u organizaciji agencije, potrebno je da poseduje pozivno pismo (garanciju) iz Irana. Posedovanje potrebne dokumentacije nije garancija da će se viza dobiti (u najvećem broju slučajeva se dobija), jer iranski pogranični organi imaju diskreciono pravo da odbiju izdavanje vize.

Stranci koji borave na radu u Iranu, prilikom napuštanja te zemlje moraju da pribave izlaznu vizu koja se dobija pošto se Uredu policije za strance dostavi potvrda nadležnih iranskih organa da su izmirene sve poreske obaveze.

Prilikom ulaska u Iran, strani državljani su dužni da prijave iznos stranog novca veći od 5000 USD. U suprotnom, rizikuju zaplenu novca od strane carinskih organa prilikom izlaska iz zemlje.

Preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko putnik dolazi iz područja zaraženog žutom groznicom, neophodno imati potvrdu, tzv. „žuti karton.”

Ne postoji obaveza posedovanja određene količine sredstava po danu boravka.

Pri ulasku u Iran, strani državljani su dužni da prijave iznos stranog novca koji unose u Iran jer u suprotnom, rizikuju zaplenu novca od strane carinskih organa.

Dozvoljen je unos cigareta i parfema u „razumnim količinama” za ličnu upotrebu, kao i poklona u vrednosti do 80 USD.

Dozvoljen je unos kućnih ljubimaca, osim pasa, uz posedovanje Međunarodne veterinarske potvrde, sa navedenim primljenim vakcinama. Potvrda ne sme biti starija od 14 dana pre putovanja. Životinja mora biti vakcinisana protiv besnila, najmanje 30 dana pre dolaska u Iran.

Zabranjen je unos oružja, alkohola, narkotika, pornografskog materijala, video i audio materijala, svinjskog mesa, kockarskih predmeta kao i materijala koji negativno tretiraju Iran. Kazna za krijumčarenje narkotika može biti drastična (smrtna kazna). Pri izlasku iz Irana, putnici mogu izneti: jedan ručno tkani tepih u veličini do najviše 12 m2, predmete od srebra, bez dragog kamenja, do 3kg; predmete od zlata, bez dragog kamenja, do 150 grama; 10 kg pistaća, te najviše 200 gr šafrana. Zabranjeno je iznositi antikvitete, originalna umetnička dela, knjige pisane rukom, litografije, kaligrafska dela, minijaturne umetničke predmete, kao i antički kovani novac.

TRANSPORT

Iran, kao značajna tranzitna zemlja Bliskog istoka velike teritorije, ima razvijenu saobraćajnu infrastrukturu.

Avio saobraćaj, sa brojnom mrežom međunarodnih i lokalnih aerodroma, predstavlja najznačajniji vid prevoza putnika, ali, imajući u vidu sankcije nekih zemalja na uvoz novih aviona ali i rezervnih delova za stare avione, poslednjih godina su učestale avio nesreće civilnih i vojnih aviona, posebno ruske proizvodnje, zbog čega putnici izbegavaju putovanje ovim letelicama. Cena povratne avio karte na domaćim destinacijama košta od 50 do 70 USD.

Najvažnije pomorske luke su Koramšar i Bandar Abas u Persijskom zalivu i Nošahr i Anzali na Kaspijskom moru.

Mreža unutrašnjeg železničkog saobraćaja je razvijena, a Iran je povezan prugama sa Turskom na zapadu a od nedavno i Pakistanom na istoku (državna železnica – „Raja Trains”, www.rajatrains.com). Putovanje vozom iz Istanbula do Irana traje 69 sati.

Drumski saobraćaj je takođe razvijen, glavni putevi su solidnog kvaliteta, međutim, usled neprilagođene vožnje, nekorišćenja signalizacije, kao i velikog broja automobila, posebno starijih, te brojnih malih motocikala, u Iranu godišnje pogine oko 30.000 ljudi, što je najveća stopa u svetu.

Litar običnog benzina košta oko 0,3 evra, litar bezolovnog super goriva je oko 0,40 evra, dok se dizel gorivo još ne koristi za privatne automobile.

Pri ulasku u Iran, potrebno je posedovati osiguranje vozila (carnet de passage) i međunarodnu vozačku dozvolu (poželjno, sa prevodom na persijski jezik). Moguće je iznajmiti vozilo po približnoj ceni od 45 eura po danu.

U širokoj upotrebi i po relativno povoljnim cenama su brojna taksi vozila-mini autobusi, kako unutar gradova, tako i između gradova.

Najvažniji saobraćajni prekršaji sa sankcijama (približni iznosi: za nenošenje bezbednosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona – po 5 evra; po 15 evra za – prelazak preko crvenog svetla; zabranjeno preticanje, brzu vožnju, vožnju jednosmernom ulicom, vožnju restriktivnom zonom).

BEZBEDNOST

Usled pogoršane bezbednosne situacije ne preporučuju se turističke posete iranskoj jugoistočnoj provinciji Sistan-Baludzistan.

Turistima iz Srbije, prilikom posete Iranu, preporučuje se da posebno obrate pažnju na lična dokumenta i novac, usled učestalih pojava razbojništva i krađa. S obzirom da su registrovani napadi i telesno povređivanje žena koje nisu poštovale islamski kodeks oblačenja, preporučuje se strogo poštovanje islamskog pravila oblačenja, kako bi se izbegle neprijatnosti.

Opšta bezbednosna situacija u Iranu je pod kontrolom, osim graničnih područja prema Avganistanu, Pakistanu i Iraku, gde je u principu zabranjen boravak strancima zbog oružanih sukoba sa krijumčarima narkotika i etničkim separatističkim grupama i gde se povremeno dešavaju otmice stranih državljana.

U gradovima, posebno većim turističkim centrima, ne postoje veći bezbednosni rizici, osim uobičajenih rizika od krađe, te se zbog toga savetuje nošenje manje količine novca i posedovanje najmanje dve kopije putne isprave.

Ne isključuje se mogućnost pogoršanja bezbednosne situacije., pa se turistima preporučuje oprez, praćenje vesti o bezbednosnoj situaciji u zemlji i regionu, poštovanje uputstava lokalnih vlasti, izbegavanje većih okupljanja, te izbegavanje putovanja u područja u blizini granice sa Avganistanom, Pakistanom i Irakom.

Novinarima i fotoreporterima se ne preporučuje da putuju Iran radi izveštavanja ako nisu predhodno dobili saglasnost od nadležnih iranskih organa. Posebno se ne preporučuje da se bez prethodno dobijene dozvole nadležnih iranskih vlasti izveštava u vreme predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora, kao ni u vreme održavanja velikih međunarodnih skupova.

U pogledu rizika od elementarnih nepogoda, napominjemo da se Iran nalazi na jednom od najtrusnijih područja sa svakodnevnim potresima, te se zbog toga savetuje poseban oprez. Kontakt telefoni nadležnih nacionalnih hitnih službi: Policija: 110, Hitna pomoć: 125, Vatrogasna služba: 115.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Osim povremenih kriznih situacija, kao što je početkom 2008. bio slučaj sa „ptičjim gripom” koji je u manjoj meri zahvatio i Iran, zdravstvena situacija u Iranu je brižljivo kontrolisana u velikim gradskim centrima. U manje naseljenim područjima postoje veći rizici od zaraznih bolesti prouzrokovanim lošim sanitarnim uslovima, a kao jedan od mogućih uzroka prenosa zaraznih bolesti je i veliki broj hodočasnika koji svake godine posete Irak i Saudiju Arabiju, kao i strani državljani koji dolaze na hodočašće u Iran.

U pogledu opštih preventivnih mera, preporučuje se striktno poštovanje higijene ruku, posebno u manjim gradskim centrima i slabije naseljenim krajevima, a naročito u južnim krajevima Irana gde tokom letnjih meseci vladaju velike vrućine. Korišćenje vode iz javnih vodovnih sistema je mahom bezbedno, iako se za piće masovno koriste i brojne mineralne vode domaće proizvodnje. Voće i povrće treba dezinfikovati pre upotrebe; zbog visokih temperatura biti oprezan sa mlečnim proizvodima, a meso dobro termički obraditi pre upotrebe.

Vazduh u Teheranu je veoma zagađen, naročito tokom zimskih meseci, o čemu bi trebalo da vode računa lica sa respiratornim problemima i srčani bolesnici.

Kontakti zdravstvenih ustanova koje pružaju kvalitetne usluge:

Tehran University of Medical Siences, Tel: [98] (21) 889 53001, E-mail: emamiraz@tums.ac.ir,http://medicine.tums.ac.ir/en/; Day General Hospital, Vali Asr Avenue,Tavanir,Tehran,Tel:[98](21)8797111; Iamat Center, Physicians, Building 7th Floor,KeshvarzBoulevard,Tehran,Tel:[98](21)655128; Van Teherana: Esfahan, Alzahra Hospital, Darvazeh Shiraz, Hezar Jarib Avenue, Tel: [98] 311692180; Chamran Hosptial (cardiology), Bozorgmehr bridge, 2nd Moshtagh Avenue, Tel:[98]311600961/5; Shiraz: Dena Hospital, Zargari Cross, Sattarkhan Square, Tel: [98] 71 162 8041/2

NOVAC

Lokalna valuta je rijal. Zbog sankcija i visoke inflacije kurs rijala je podložan velikim oscilacijama. Zbog praktičnih razloga, u Iranu se cene označavaju i u tomanima (1 toman-10 rijala). Ne postoji mogućnost korišćenja platnih kartica, kako naših, tako i međunarodnih.

Promena novca se vrši isključivo u menjačnicama, jer banke i pošte ne pružaju ove usluge. Ni u kom slučaju ne menjati novac na ulici.

Domaću valutu moguće je zameniti za stranu efektivu do iznosa od 5.000 dolara i to pod uslovom posedovanja važeće putne isprave i avionske karte.

Cena prevoza u metrou je 0,013 evra; taksi prevoz košta oko 4 evra (5km), litar beznina košta 0,3 evra, a litar bezolovnog 0,4 evra.

U zavisnosti od dela grada u Teheranu, cena obroka u restoranu se kreće od 08 do 20 evra; cena prenoćišta se kreće od 30 do 120 evra, dok se osnovna lekarska usluga za stranca kreće od 10 evra do 50 evra (popravka zuba, rendgen, i dr.). Iran je solidno snabdeven kako domaćim, tako i stranim lekovima.

OSTALO

Iran je islamska zemlja u kojoj važe striktni zakoni islamskog prava. Napominjemo da je preporučljivo oblačiti se skromno – za muškarce nije preporučljivo nositi kratke pantalone, niti majice bez rukava, dok za žene važe posebna pravila – obavezno nošenje marame koja pokriva kosu, odeća mora pokrivati ruke do prstiju, kao i noge do stopala; ne preporučuje se upadljiva šminka kao ni lakiranje noktiju.

Zabranjeno je rukovanje sa ženama. Kontakti sa muslimanskim ženama su strogo zabranjeni. Tokom muslimanskog praznika Ramazana-posta, nije dozvoljeno jesti, piti, niti pušiti cigarete na javnim mestima.

U metrou postoje posebni vagoni za žene, a u autobusima odvojeni delovi. Potrebno je biti obazriv prilikom fotografisanja. Nije dozvoljeno slikati vojne i državne objekte, niti u njihovoj blizini.

Za državljane Srbije napominjemo da, prema našim nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost upotrebe mobilne mreže sa pozivnim brojem 064.

Kontakti turističkih organizacija su:

Srbija-Iran
Srbija-Iran udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *