Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Island – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Islanda za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz na Island:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.


kada putujete na Island:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Republika Island je članica Šengenskog sporazuma, ali nije članica EU.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Zahtevi za vize se mogu podneti preko Ambasade Danske u Beogradu. Detaljnije informacije se mogu naći na sajtu Icelandic Directorate of Immigration – www.utl.is

Za putovanje na Island postoji obaveza posedovanja polise zdravstvenog osiguranja.

Dokaz o vakcinaciji nije potreban.

Državljani zemalja koje nisu članice EU mogu uneti na Island bez plaćanja carine:

  • 1 litar žestokog pića i 1 litar vina (do 22%) ili
  • 1 litar žestokog pića i 6 litara piva
Srbija-Island
Srbija-Island udaljenost
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *