Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Italija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Italiji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Italije u Beogradu.

Na italijanskim graničnim prelazima pooštrena je kontrola službenika granične policije koji od naših građana, po pravilu, osim putne isprave, traže na uvid i dodatna dokumenta kao što su povratna karta, rezervacija hotela ili pozivno pismo i dokaz o posedovanju dovoljne količine novca za planirani boravak na teritoriji Italije.

Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Postoji mogućnost i da se u Italiji uplati osnovno italijansko osiguranje za 98 evra koje važi 90 dana.

Traži se posedovanje najmanje 40-50 evra po danu planiranog boravka. Ukoliko se putuje kod rodbine ili prijatelja,dobro je imati njihovo pozivno pismo, adresu i telefonski kontakt. Avionska povratna karta treba da koincidira sa datumima iz pozivnog pisma.

Kada se prijavljuje boravak u Italiji, nadležnoj službi je potrebno pokazati polisu osiguranja koja pokriva medicinske troškove do 30.000 evra, dokaz o mestu stanovanja i dokaz o posedovanju novčanih sredstava i to:

  • za boravak od 1 do 5 dana potrebno je 269, 60 evra za jedno lice, odnosno 212, 81 evra po osobi ako se prijavljuje više lica,
  • za boravak od 6 do 10 dana potrebno 44,93 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 26,33 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica,
  • za boravak od 11 do 20 dana potrebno 51,64 evra fiksno plus 36,67 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 25,82 fiksno plus 22,21 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica,
  • za boravak preko 20 dana potrebno 206,58 evra fiksno plus 27,89 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 118,79 evra fiksno plus 17,04 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica.

Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila.

Za gotovinu preko 10.000 evra treba imati dokaz o poreklu.

Pošto se u Italiju suvozemnim putem ulazi tranzitirajući preko Mađarske, Slovenije i Hrvatske, sve granične kontrole vrše se pri ulasku u te zemlje.

TRANSPORT

U Italiju se direktno ulazi preko aerodroma i putničkih luka.

Najvažniji aerodromi su Rim, Milano, Trst, Bari.

Najvažnije luke su Bari, Ankona, Venecija i Trst.

Železnička mreža dobro razvijena, vozovi precizni i brzi (sistem brzih pruga), cene prilično visoke (Rim – Trst drugom klasom: 73 evra).

Putna infrastruktura veoma razvijena i kvalitetna, drumarina i gorivo su među najskupljima u EU. Saobraćajna policija primenjuje propise, ali je tolerantna za sitnije prekršaje. Stroga je kod nepropisnog parkiranja i vožnje u zabranjenim zonama gradova. Odnošenje nepropisno parkiranog vozila, sa kaznom, za strance košta 200 evra.

Cene goriva u Italiji: benzin – 1,80 evra, dizel – 1,70, evro dizel – 2.0 sa tendencijom daljeg rasta. Drumarina je umereno skupa.

Može se voziti sa nacionalnom vozačkom dozvolom (biometrijskom), ali je potrebno imati i međunarodnu vozačku dozvolu.

Zamena vozačkih dozvola

Državljani Srbije koji borave u Italiji mogu da zamene srpsku vozačku dozvolu za italijansku ukoliko je dozvola izdata u Srbiji pre nego što je nosilac dozvole regulisao prebivalište u Italiji, kao i da u momentu podnošenja zahteva za zamenu vozačke dozvole njen vlasnik nema prebivalište u Italiji duže od četiri godine. Navedeno je omogućeno Sporazumom o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 8.aprila 2013.g. Za potrebe postupka zamene vozačke dozvole diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u Italiji će izdavati sertifikate o važnosti i autentičnosti srpske vozačke dozvole. Za više informacija, možete se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u Italiji.

BEZBEDNOST

Beleži se porast sitnog kriminala u velikim gradskim centrima, na posećenim turističkim destinacijama, ali i u vozovima od i ka glavnim aerodromima, naročito krađa torbi i džeparenje. Preporučuje se oprez u tržnim centrima, na benzinskim pumpama, na parkinzima hotela i javnim parkinzima. Krađu je neophodno prijaviti najbližoj policijskoj stanici (Questura) i obezbediti potvrdu o prijavi.

Lokalni organi su odgovorni za istragu i procesuiranje zločina. Ukoliko je među ukradenim stvarima pasoš, to posebno treba prijaviti i sa potvrdom policije bez odlaganja kontaktirati nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije, radi izdavanja putnog lista za povratak u Srbiju. Brojevi interventnih službi karabinjera i policije su 112 i 113.

U gradovima može doći do politički motivisanog nasilja ili demonstracija koje, iako uglavnom mirne, nose sa sobom mogućnost da prerastu u nasilne. Izbegavajte mesta masovnih okupljanja radi lične bezbednosti.

Uobičajeno je da tokom praznika budu povišene mere bezbednosti usled opasnosti od terorizma. Preporučuje se izvesna doza opreza, naročito u blizini turističkih atrakcija.

Klimatske prilike

Tokom letnjih meseci mogući su šumski požari, uključujući i na ostrvima Sardiniji i Siciliji. U slučaju većih požara, potrebno je držati se dalje od pogođenih područja, slediti uputstva lokalnih službi za vanredne situacije i pratiti lokalne medije radi aktuelnih informacija.

Tokom jeseni, jake kiše i vetar mogu dovesti do oštećenja puteva i pojave klizišta, posebno u obalnim područjima (uključujući popularne turističke oblasti, npr. u Kalabriji, Kampanji, Liguriji, Siciliji i Toskani). Potrebno je posvetiti pažnju stanju na putevima i uzdržavati se od vožnje u toku ili neposredno posle teških oluja. Preporučuje se praćenje vesti i postupanje u skladu sa savetima i upozorenjima lokalnih vlasti.

Tokom zime lavine i velike snežne padavine mogu dovesti do zatvaranja puteva, kao i prekida napajanja električnom energijom i otežati pristup pojedinim oblastima, uključujući i neke od turističkih odmarališta. Za informacije o riziku od lavina preporučujemo da konsultujete Meteomont.

Seizmičke aktivnosti

Italija se nalazi u aktivnoj seizmičkoj zoni. Pre putovanja, posetite vebsajt italijanske Službe civilne zaštite i informišite se o potencijalnim seizmičkim aktivnostima.

Vulkanske aktivnosti

Na teritoriji Italije postoji nekoliko aktivnih vulkana. Savetuje se provera vebsajta Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Budite svesni rizika i sledite uputstva lokalnih organa u slučaju potrebe.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja, a postoji mogućnost i da se u italiji uplati osnovno italijansko isiguranje za 98 evra koje važi 90 dana. Interventni broj hitne pomoći je 118.

NOVAC

Valuta je evro. Za unos gotovine od preko 10.000 evra potrebno je imati dokaz o poreklu. Potrebno je izbegavati unos banknota veće nominalne vrednosti (novčanice od 200 i 500 evra), jer ne primaju sve prodavnice, a u banci mogu zatražiti informaciju o poreklu novca.

OSTALO

Koristite samo licencirana taksi vozila sa tablom „Taksi” na krovu vozila. Start se naplaćuje 3 evra, plus 1 evro po kilometru puta. Nije dozvoljen ulazak privatnim ili rentiranim vozilima u istorijsko jezgro u većini italijanskih gradova, osim u slučaju posedovanja posebne dozvole. Granice istorijskog centra su uobičajeno označene crnim slovima ZTL na žutoj pozadini i ukoliko uđete kolima bez dozvole, vaše vozilo i tablice će biti snimljene i bićete kažnjeni. Posebna taksa se naplaćuje za ulazak kolima u centar Milana. Visoke su i kazne za nepropisno parkiranje i primenjuju se bez izuzetka.

Karte za sredstva javnog prevoza se ne mogu kupiti u prevoznom sredstvu, već se moraju obezbediti pre započetog putovanja. Koštaju 1,5 evro i važe 90 minuta (ali samo za jedan ulazak u metro). Kontrole putnika su česte i u slučaju neposedovanja karte, izriču se visoke kazne (100-500 evra koje se znatnije redukuju ukoliko se plati na licu mesta).

U nekim italijanskim gradovima je kažnjivo bacanje smeća na ulici, u nekima je kažnjivo sedeti na stepenicama spomenika, ili jesti i piti u blizini najznačajnijih kulturnih i drugih javnih zgrada.

Ilegalni prodavci su prisutni na ulicama svih većih italijanskih gradova, posebno turističkih, kao što su Rim, Firenca, Venecija. Ne kupujte od njih, jer možete biti zaustavljeni i kažnjeni od strane lokalne policije.

Mnogi veći gradovi u Italiji sada naplaćuju manju taksu od turista. Taksa se naplaćuje od strane hotela i najčešće nije uključena u već plaćene aranžmane. Visina takse varira od grada do grada i zavisi od kategorije hotela. Najčešće se naplaćuje u gotovini i obavezno uzmite račun kao dokaz o plaćenoj taksi.

Srbija-Italija
Srbija-Italija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *