Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Italija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Italije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.

Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Italiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.


kada putujete u Italiju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Viza se pribavlja u Ambasadi Italije u Beogradu.

Na italijanskim graničnim prelazima pooštrena je kontrola službenika granične policije koji od naših građana, po pravilu, osim putne isprave, traže na uvid i dodatna dokumenta kao što su povratna karta, rezervacija hotela ili pozivno pismo i dokaz o posedovanju dovoljne količine novca za planirani boravak na teritoriji R. Italije.

Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Postoji mogućnost i da se u Italiji uplati osnovno italijansko osiguranje za 98 evra koje važi 90 dana.

Traži se posedovanje najmanje 40-50 evra po danu planiranog boravka. Ukoliko se putuje kod rodbine ili prijatelja,dobro je imati njihovo pozivno pismo, adresu i telefonski kontakt. Avionska povratna karta treba da koincidira sa datumima iz pozivnog pisma.

Kada se prijavljuje boravak u Italiji, nadležnoj službi je potrebno pokazati polisu osiguranja koja pokriva medicinske troškove do 30.000 evra, dokaz o mestu stanovanja i dokaz o posedovanju novčanih sredstava i to:

  • za boravak od 1 do 5 dana potrebno je 269, 60 evra za jedno lice, odnosno 212, 81 evra po osobi ako se prijavljuje više lica.
  • za boravak od 6 do 10 dana potrebno 44,93 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 26,33 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica.
  • za boravak od 11 do 20 dana potrebno 51,64 evra fiksno plus 36,67 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 25,82 fiksno plus 22,21 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica.
  • za boravak preko 20 dana potrebno 206,58 evra fiksno plus 27,89 evra po danu boravka za jedno lice, odnosno 118,79 evra fiksno plus 17,04 evra po danu boravka po osobi ako se prijavljuje više lica.

Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila..

Za gotovinu preko 10.000 evra treba imati dokaz o poreklu.

Pošto se u Italiju suvozemnim putem ulazi tranzitirajući preko Mađarske, Slovenije i Hrvatske, sve granične kontrole vrše se pri ulasku u te zemlje.

Valuta je evro, platne kartice naših banaka se primaju ukoliko je banka potpisala međubankarski sporazum.

Gradski prevoz (metro, tramvaj, autobus, trolejbus): karta se kupuje na kiosku i važi 90 minuta od trenutka ulaska u prvo vozilo, košta 1,5 evra.
Taksi: polazak je 3 evra plus 1 evro po kilometru. Prevoz do rimskog aerodroma „Leonardo da Vinći”: taksijem oko 50 evra, a prigradskim vozom 14 evra, a vožnja traje 40 – 60 minuta.
Transport vozom do rimskog aerodroma „Fjumićino” traje 30 minuta.
Kompletan ručak u restoranu (turistički meni): 15 do 30 evra, a u ribljim restoranima 50% više. Boca kvalitetnog vina: 50% od cene ručka.
Najjeftinije prenoćište u hotelu iznosi za jednokrevetnu sobu 60-70 evra, a dvokrevetnu 110-120 evra. Izvan turističkih područja cene su 20-30% niže.

Zamena vozačkih dozvola u Italiji

Državljani Srbije koji borave u Italiji mogu da zamene srpsku vozačku dozvolu za italijansku ukoliko je dozvola izdata u Srbiji pre nego što je nosilac dozvole regulisao prebivalište u Italiji, kao i da u momentu podnošenja zahteva za zamenu vozačke dozvole njen vlasnik nema prebivalište u Italiji duže od četiri godine.

Navedeno je omogućeno Sporazumom o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 8.aprila 2013.g.

Za potrebe postupka zamene vozačke dozvole diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u Italiji će izdavati sertifikate o važnosti i autentičnosti srpske vozačke dozvole.

Za više informacija, možete se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u Italiji.

Kako se u Italiju suvozemnim putem ulazi tranzitirajući preko Mađarske, Slovenije i Hrvatske, sve granične kontrole vrše se pri ulasku u te zemlje.

Srbija-Italija
Srbija-Italija udaljenost
3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *