Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Izrael i Palestinske teritorije – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Izraelu

ULAZAK I IZLAZAK IZ IZRAELA

Prilikom ulaska u zemlju umesto unošenja štambilja u pasoš izraelski pogranični organi izdaju karton oboravku, koji je potrebno čuvati sve vreme boravka u zemlji i pokazati prilikom izlaska iz Izraela.

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, dok je za regulisanje boravka potrebno da bude 6 meseci duži od datuma isticanja vize. Zbog specifične bezbednosne situacije, izraelski pogranični organi pri ulasku i izlasku iz Izraela najčešće vrše detaljno ispitivanje o razlozima boravka, kao i proveru prtljaga. Od susednih zemalja, u Izrael se može ući samo iz Jordana i Egipta, sa kojima ima uspostavljene odnose.

Kada je reč o Palestinskim teritorijama, prilikom ulaska na Zapadnu obalu potrebno je preći više kontrolnih punktova, a putovanje u Gazu iz Izraela u principu nije dozvoljeno, izuzev u specijalnim slučajevima, uz prethodno pribavljeno odobrenje.

U skladu sa izraelskim propisima o restriktivnom režimu kretanja, svi strani državljani (pa tako i Srbije) palestinskog porekla prolaze posebnu proceduru odobravanja prolaska kroz teritoriju Izraela. Za ulazak u Izrael, odnosno Zapadnu obalu, oni mogu da koriste isključivo kopneni prelaz “Allenby bridge” ili kako se drugačije naziva “King Hussein Bridge”, na granici sa Jordanom. Ulazak preko međunarodnog aerodroma “Ben Gurion” dozvoljen je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu Ministarstva odbrane Države Izrael.

Srpski državljani koji pored srpskih poseduju i isprave izdate od strane Palestinske uprave, dužni su da na izraelskim graničnim prelazima prezentuju palestinska dokumenta.

Ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi sa navedenim, državljanima Srbije se sugeriše da pre polaska na put kontaktiraju najbliže DKP Države Izrael.

Postoji obaveza prijavljivanja gotovine prilikom ulaska/izlaska, ukoliko suma iznosi 90.000 šekela (oko 18.000 EUR) ili više.

Prilikom ulaska, dozvoljava se unošenje akcizne robe u količini do: 250 cigareta ili 250g duvanskih proizvoda, 2l vina i 1l žestokog pića, 250 ml parfema, kao i poklona u vrednosti do 125 USD.

Unošenje kućnih ljubimaca starijih od tri meseca je dozvoljeno, bez zadržavanja u karantinu, uz sledeća dokumenta: pasoš kućnog ljubimca; veterinarsko uverenje o poreklu i zdravlju životinje izdato od strane nadležnog organa zemlje porekla, najkasnije 7 dana pre puta; izjava vlasnika da je životinja bila u njegovom vlasništvu najmanje 90 dana od početka putovanja; međunarodna potvrda o vakcinaciji protiv besnila, ne starija od godinu dana i izdata ne manje od mesec dana od putovanja.

Namera o unošenju kućnih ljubimaca, sa svim podatcima, mora biti prijavljena centru: Ramla Quarantine Station, faks br. +972-8-9229906, najmanje 48 sati pre puta (više podataka može se naći na sajtu Ministarstva finansija Izraela: https://mof.gov.il/en).

TRANSPORT

Jedini međunarodni aerodrom je “Ben Gurion”, koji se nalazi na pola puta između Jerusalima i Tel Aviva (30-40km). Za putovanje unutar Izraela može se koristiti avio prevoz (na liniji ka letovalištu Ejlat), železnički prevoz, autobuski prevoz, mini autobusi na redovnim linijama, kao i taksi usluge.

Turistički i trgovački brodovi pristaju u lukama Ašdod ili Haifa.

Putna mreža je kvalitetna i razvijena, a gradski i međugradski prevoz dobro organizovan. Postoji relativno visoka stopa saobraćajnih nezgoda, te se preporučuje povećan oprez. Moguće je rentirati vozilo, uz obavezu plaćanja osiguranja i obavezu podnošenja kreditne kartice kao garancije. Priznaje se međunarodna dozvola izdata u Srbiji. Osiguranje važi samo za Izrael, tako da se ne preporučuje odlazak rentiranim vozilima na palestinske teritorije.

BEZBEDNOST

Bezbednosna situacija je nestabilna i karakteriše je visok stepen rizika od izbijanja nemira, posebno na tačkama razdvajanja Izraela sa Gazom i Zapadnom obalom i u sredinama sa mešovitom etničkom strukturom. Ovaj rizik može rapidno da se pogorša u svakom momentu, čak i bez upozorenja, te se preporučuje redovno praćenje sredstava informisanja o aktuelnoj situaciji i mogućim novim bezbednosnim pretnjama. Stalno je prisutna opasnost od terorizma i oružanog sukoba u regionu. Tokom eventualne vojne operacije, izraelske vojne snage mogu da proglase bilo koju oblast zatvorenom vojnom zonom, pri čemu svi civili koji se tamo zateknu mogu da budu uhapšeni, zadržani u pritvoru ili deportovani.

Slobodno kretanje se ne preporučuje uz granicu sa Libanom, u oblastima oko pojasa Gaze i uz granicu sa Sirijom, kao i u području Golanske visoravni. Izrael sprovodi kopnenu i pomorsku blokadu Gaze i ne preporučuje se pokušaj ulaska na njenu teritoriju (potrebna je prethodna saglasnost Izraela), kao ni na plovilima u zoni blokade.

Bezbednosne provere na kontrolnim punktovima u Izraelu su uobičajena praksa, kao i prilikom ulaska u sve javne ustanove, markete, tržne centre i sl. Prilikom planiranja obilazaka, potrebno je voditi računa o potencijalnim metama terorističkih napada, koje obuhvataju komercijalne i javne objekte, kao što su: autobuske stanice, autobusi, restorani, hoteli, marketi, religijska mesta, tržni centri, bioskopi, pozorišta, šetališta i druga turistička mesta.

Građanima Republike Srbije koji borave ili nameravaju da putuju u Izrael preporučuje se povećan oprez, kao i da izbegavaju mesta na kojima se održavaju protesti i demonstracije. Našim građanima se savetuje da prate informacije u sredstvima javnog informisanja, da se pridržavaju saveta turističkih vodiča i uputstava lokalnih organa. Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu pažljivo prati situaciju i stoji na raspolaganju za sve raspoložive informacije o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji. Relevantna obaveštenja i saveti mogu se dobiti na broj telefona: +972 3 6045535 ili putem e-mail: srbambil@netvision.net.il

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Zdravstvena situacija u Izraelu je stabilna. Posebna vakcinacija za ulazak u zemlju nije potrebna, ali se preporučuje preventivna vakcinacija za hepatitis A i B. Preporučuje se uplata međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja, pre polaska na put.

Voda za piće je zdravstveno ispravna, ali se preporučuje flaširana voda. Medicinska usluga u Izraelu je generalno dobra. Turisti se u slučaju nužde mogu obratiti lokalnim ambulantama i medicinskim centrima.

NOVAC

Izraelska nacionalna valuta je novi izraelski šekel (NIS). Novac se može menjati u menjačnicama, uz relativno ujednačen kurs. Kursna lista nije stabilna, već se dnevno menja. Dinar se ne može razmenjivati, već se preporučuje korišćenje američkog dolara ili evra. Kao sredstvo plaćanja mogu se koristiti sve poznate kreditne kartice (Master, Visa , American Express, Dina, Diners).

Izrael spada u grupu zemalja sa izuzetno visokim troškovima proizvoda i usluga, a Tel Aviv je među najskupljim gradovima na svetu. Shodno tome, cene hotelskog smeštaja i u restoranima su znatno više u odnosu na cene u Republici Srbiji (u proseku dva do tri puta). Prosečna cena gradskog prevoza iznosi oko 1,5 EUR, a međugradski prevoz na relacijama do 100 km iznosi oko 10 EUR.

OSTALO

Zvanični jezici u Izraelu su hebrejski i arapski, a u široj upotrebi su engleski, a u poslednje vreme i ruski jezik.

Prilikom posete mestima od religijskog značaja potrebno je nositi prikladnu odeću. Tokom jevrejskog praznika Šabata, koji počinje petkom u sumrak i završava se u subotu u sumrak, javne ustanove i prodavnice ne rade. U to vreme religiozni Jevreji ne koriste električne uređaje, mobilne telefone, čak ni automobile.

U slučaju potrebe za konzularnom pomoći, kontakt-detalji imate na sajtu Ambasade Republike Srbije u Tel Avivu.

Srbija-Izrael
Srbija-Izrael udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *