Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Južni Sudan – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Južnog Sudana za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Južni Sudan:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Južni Sudan:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Viza na diplomatski i službeni pasoš je besplatna, za turistička putovanja 20 USD.

Vize se mogu dobiti u DKP ili na graničnim prelazima, ili elektronskim putem (E-viza).

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Građanima Srbije koji borave y Južnom Sudanu savetuje ce da stupe y kontakt sa Ambasadom Srbije y Adis Abebi ili Najrobiju, odnosno sa počasnim konzulom y Kartumu (Sudan) ili Kampali (Uganda).

Srbija-Južni Sudan
Srbija-Južni Sudan udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *