Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Kina – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Kine za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 30 dana.
Poslovni pasoši: Viza nije potrebna.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna.
SAR Hong Kong: Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 14 dana.
SAR Makao: Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Kinu:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana od datuma ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
SAR Hong Kong: Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 14 dana.
SAR Makao: Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu viza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i ukoliko na teritoriji Kine ne boravi duže od 24 časa. U svim drugim slučajevima viza je neophodna.


kada putujete u Kinu:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Vizne olakšice:

Viza koja može da se dobije na aerodromu:

– Stranac koji treba da uđe u Kinu hitno zbog humanitarnih razloga, ili na poziv za obavljanje hitnih trgovinskih i ekonomskih poslova, ili hitnih popravki projekata ili drugih hitnih potreba i ima pismenu saglasnost nadležne uprave da zahtev preda i dobije vizu na aerodromu, može na aerodromu koji je dobio odobrenje od Državnog Saveta za obavljanje poslova izdavanja viza da preda zahtev Upravi za viz koja je ovlašćena od Ministarstva javne bezbednosti

– Turistička agencija koja po odredbama zakona organizuje ulazni turizam, može da preda zahteve Upravi za vize na aerodromu za grupnu turističku vizu.

Stranac koji preda zahtev Upravi za vize na aerodromu treba da priloži i svoj pasoš ili drugu međunarodnu putnu ispravu, i dokumenta o razlogu podnošenja zahteva za izdavanje vize na aerodromu, da poštuje procedure u skladu sa zahtevima Uprave za vize na aerodromu, i uđe u Kinu preko aerodroma na kojem je predao zahtev za vizu.

Ulazak bez vize:

– Prema odredbama člana 22 Zakona o kontroli ulaza i izlaza NR Kine: stranac koji ispunjava jedan od sledećih uslova, može da uđe u Kinu bez vize:

  • kad na osnovu potisanog sporazuma o međusobnom ukidanju vize između vlade Kine i vlade druge zelje, toj osobi nije potrebna viza, ali je potrebna-obavezna dozvola boravka u Kini zbog rada, studiranja, okupljanja porodice, dugoročna poseta porodici, naseljavanja u Kini i drugih raloga, ili radi angažovanja kao stalni novinar u Kini, odnosno kad toj osobi treba sledeća viza Z, X1, Q1, S1, D, J1, obavezno je dobijanje relevantne vize pre ulaska u Kinu
  • ima važeću dozvolu boravka u Kini
  • poseduje putničku kartu kartu za međunarodno putovanje avionom, brodom ili vozom, odnosno iz Kine tranzitira u treću zemlju ili region, a ostaje u Kini manje od 24 sata i ne izlazi sa aerodroma (odnosno ne izlazi iz tranzitne zone).

Druge bezvizne situacije:

Nosioci običnog pasoša države koja je uspostavila diplomatski odnos sa Kinom, a koji dolazi u Hongkong, Makao, i član je turističke grupe u organizaciji turističke agencije koja je registrovana u Hongkongu ili Makaou za turističko putovanje po delti Guangdong Biserne reke (tj. Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Fuoshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, administrativni distrikti grada Hui Zhou) i boravi nanje od 6 dana, mogu da budu izuzeti od vize. Navedeni aranžmani su važeći i za građane Srbije.

U izuzetnim situacijama vizu za ulazak u NR Kinu, maticu zemlje, moguće je dobiti i na određenim graničnim prelazima (Peking, Šangaj, Tienđin, Dalien, Fudzou, Siamen, Sian, Gueilin, Hangdzou, Kunming, Guangdzou /Baijun aerodrom/, Šendzen /Luohu,Šekou/ i Džuhai /Gongbei/) pri dolasku, ali ovakve situacije maksimalno treba izbegavati.

Kina – matica

Za ulazak i boravak u Kini nije potrebna viza za boravak do 30 dana za državljane R. Srbije.

Hong-Kong i Makao imaju zaseban vizni režim, a prelazak iz NR Kine – matice u Hong Kong i Makao ima tretman prelaska granice. Shodno odredbama Zakona o kontroli izlaska i ulaska u NR Kinu, od januara 2018. godine jedan broj kineskih pograničnih organa je započeo sa postupkom uzimanja otisaka prstiju na graničnim prelazima svim strancima uzrasta od 14 do 70 godina. U narednih nekoliko meseci se očekuje da će ista praksa biti uspostavljena i na ostalim graničnim prelazima.

Zakonom o ulazno-izlaznoj administraciji iz juna 2013. godine uvedena je obaveza prijavljivanja boravka stranca odmah po ulasku u Kinu. Ukoliko stranac boravi u hotelu, menadzment hotela je obavezan da izvrši prijavu boravka stranca lokalnoj policijskoj upravi. Ukoliko stranac boravi u privatnom smeštaju vlasnik ili korisnik stana dužan je da gosta prijavi lokalnoj policijskoj upravi po mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Svaku promenu podataka datih u postupku izdavanja vize (adresa stanovanja, mesto zaposlenja, broj pasoša i dr.) potrebno je prijaviti Odeljenju za ulazno-izlaznu administraciju pri policijskoj upravi po mestu boravka u roku od 10 dana.

U NR Kinu je moguće uneti psa ili mačku, ali ne i druge vrste kućnih ljubimaca. Potvrde o zdravstvenom stanju i vakcinaciji bi trebalo imati u prevodu na kineski ili bar engleski jezik. Obavezan karantin traje 30 dana.

Važno je napomenuti: Nosioci putnih isprava Republike Srbije oslobađaju se obaveze posedovanja vize u slučajevima direktnog tranzita preko četiri kineska aerodroma sa važećom putnom ispravom i avionskom kartom za nastavak putovanja u drugu zemlju ili region sa potvrđenim datumom odlaska, i ako se ne zadržavaju duže od 72 sata (međunarodni aerodromi u gradovima: Peking, Guangdzou, Čengdu i Čungćing). Stranci koji uđu na teritoriju NR Kine preko međunarodnih aerodroma Pudong i Hongćiao u Šangaju, železničke stanice Šangaj, međunarodne luke Vusongkou u Šangaju i međunarodnih aerodroma Lukou u Nanđingu i Siaošan u Hangdzou, mogu na ovim administrativnim područjima boraviti 144 sata ukoliko poseduju važeći pasoš i kartu za nastavak putovanja.

Hong-Kong

Nosioci važećih pasoša Republike Srbije mogu ulaziti na teritoriju Hong-Konga bez viza i boraviti do 14 dana.

Makao

Nosioci važećih pasoša Republike Srbije mogu ulaziti na teritoriju SAR Makaa NR Kine bez viza i boraviti do 90 dana u periodu od 180 dana.

Ministarstvo javne bezbednosti NR Kine najavilo je da će u 2017. godini, shodno odredbama Zakona o kontroli izlaska i ulaska u NR Kinu, kineski pogranični organi na graničnim prelazima započeti sa postupkom uzimanja otisaka prstiju za sve strance uzrasta od 14 do 70 godina starosti.

Od ove odredbe izuzeti su samo nosioci diplomatskih pasoša, kineskih diplomatskih viza, viza iz kurtoazije (izuzimajući službena lica sa čijim zemljama postoji reciprocitet), lica koja uživaju privilegije na osnovu bilateralnog sporazuma ili principa uzajamnosti, funkcioneri ranga iznad zamenika ministra i članovi njihovih delegacija, lica čiji otisci su nepotpuni ili čije otiske nije moguće uzeti, kao i u posebnim slučajevima po odobrenju Ministarstva javne bezbednosti.

SPECIJALNI ADMINISTRATIVNI REGION NR KINE HONG-KONG

Državljani R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju Honk Konga bez viza i boraviti do 14 dana.

Pri dolasku u Hong-Kong, na aerodromu i graničnim kontrolnim tačkama, automatski senzori mere putnicima temperaturu i ako je povišena, od njih će se zahtevati da obave zdravstveni pregled.

Potvrde o vakcinaciji obično nisu potrebne, ali je ovo najbolje proveriti pre puta jer zahtevi mogu da se promene.
Putnici koji dolaze u Hong Kong, pod uslovom da imaju 18 ili više godina, mogu da unesu 1 l alkoholnog pića jačine iznad 30 % po volumenu, izmereno na temperaturi od 20 stepeni celzijusa i 60 cigareta ili 15 cigara ili 75 g prerađenog duvana.

Unos/uvoz životinja, biljaka i oružja je uslovljen prethodno pribavljenom dozvolom nadležnih organa. Psi i mačke mogu da podležu karantinu u rasponu od 30 dana do 4 meseca. Više podataka dostupno je na http://www.afcd.gov.hk .

SPECIJALNI ADMINISTRATIVNI REGION NR KINE MAKAO

Nosioci važećih pasoša Republike Srbije mogu ulaziti na teritoriju SAR Makaa NR Kine bez viza i boraviti do 90 dana u periodu od 180 dana.

U Makao je moguće doputovati avio prevozom, morem i kopnom. Autobuske linije povezuju Makao sa kineskim gradom Guangdzou, kao i sa drugim gradovima u provinciji Guangdong.

Unos oružja nije dozvoljen bez prethodne posebne dozvole, kao ni kućnih ljubimaca.

Srbija-Kina
Srbija-Kina udaljenost
3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *