Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Klubovi i udruženja dijaspore – Rumunija

Klubovi i udruženja dijaspore

S A V E Z I

SAVEZ SRBA U RUMUNIJI – TEMIŠVAR
Predsednik: Ognjan Krstić
Str.Mangalia nr. 29, 300085 Timisoara
Judetul Timis
E-mail: urs_ccp@clicket.ro
Web: www.savezsrba.ro
Tel.: +40 256 491 754; +40 256 435 977

Savez Srba u Rumuniji – Podružnica u Bukureštu
Predsednik: Borislav Velimirović
Piata Presei Libere nr. 1, Corp C2, Etaj 2, Camera 252
Sector 1, Bucuresti
E-mail: boris.velimirovic@gmail.com
Web: www.savezsrba.ro

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – VELIKI SEMIKLUŠ (SANNISOLAU MARE)
Str. Gheorge Sincai nr 19. 305600 Sannicolau Mare, Judetul Timis

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA- VELIKI SEMPETAR (SANPETRU MARE)
307385 Sanpetru Mare, 689 Judetul Timis

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – ARAD
Str.Episcopieni, nr 32, 310023 ARAD, Judetul Arad

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – ARAD GAJ
Str. Ion Creanga nr. 6, 310487 Arad Gai, Judetul Arad

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – REŠICA
Str. Petru Maior, nr. 20. sc. 2, ap. 2, 320100 Resita, Judetul Caras-Severin

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – STARA MOLDAVA
325550 Moldova Veche nr. 187, Judetul Caras – Severin

MESNA OGRANIZACIJA SAVEZA SRBA – SVINjICA
227440 Svinita, Judetul. Mehedinti

SRPSKO-RUMUNSKI CENTAR ZA RAZVOJ
Str Maslinului nr. 9 sc. A, ap. 3, 300406, Timisoara, Judetul Timis
E-mail: cdsr.ro@gmail.com
Web: www.cdsr.ro

KULTURNO UDRUŽENjE „BELI BAGREM” – TEMIŠVAR
Str. Rusu Sirianum , nr. 7 300488 Timisora, Judetul Timis
E-mail: milencol@gmail.com

LIGA RUMUNSKO-SRPSKOG PRIJATELjSTVA – TEMIŠVAR
Str. Piata Unirii , 5. 200085 Timisora, Judetul Timis
E-mail: nicu_taran@zahoo.com

DRUŠTVA I UDRUŽENjA

KUD „MLADOST” – TEMIŠVAR
Str. Piata Unirii , 5. 200085 Timisora, Judetul Timis

KUD „ZORA”

KUD „SVETI DjORDjE”

KUD „MIHAJLO ANDREJEVIĆ” – PETROVO SELO

KUD „DELIJE” – NEMET

KUD „PLAVI DELIJA” – VELIKI SENPETER

KUD „SVETI SAVA” – VELIKI SEMIKLUŠ

KUD „SVETI NIKOLA” – DINjAŠ

KUD „SVETI NIKOLA” – RADIMNA

KUD „IZVOR” – SARAVOLA

KUD „DUNAV” – SVINjICA

KUD”SOKO” SOKOLOVAC

SKUD „SAVA TEKELIJA” – ARAD

SKUD „BELOBREŠKA”- BELOBREŠKA

SKUD „STARA MOLDAVA” – STARA MOLDAVA

SKUD „TEMIŠVARSKI TAMBURAŠI” – TEMIŠVAR

KUD „BATINI BEĆARI” – VELIKI SEMIKLUŠ

KUD „KRUNA” – SRPSKI SEMARTON

UDRUŽENjE „TAMBURAŠKI ORKESTAR DIVIĆA, BELOBREŠKE I
RADMINE”

KUD „MAČEVIĆ” – MAČEVIĆ

SRPSKI POZORIŠNI STUDIO TEMIŠVAR

MEŠOVITI HOR SRPSKE SABORNE CRKVE TEMIŠVAR GRAD
„LALE SA MORIŠA” – ČENAD
Web: www.lalesamorisa.ro

Š K O L E
ODSEK ZA SRPSKOHRVATSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST NA FILOLOŠKOM, ISTORIJSKOM I TEOLOŠKOM FALULTETU ZAPADNOG UNIVERZITETA U TEMIŠVARU
Bld. Vaisile Prvan nr. 4 30223 Timisoara, Judetul Timis
E-mail: mradan54@yahoo.com

SRPSKA TEORETSKA GIMNAZIJA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”
Str. Gen. Dragalina,nr. 6, Timisoara 300181, Judetul Timis
E-mail: perinac_steva@yahoo.com

BIBLIOTEKE I ČITALIŠTA

SRPSKO ČITALIŠTE
Str. Pita Unirii,nr. 5. Timisora 300085, Judetul Timis

ŽUPANIJSKA BIBLIOTEKA “PAUL JORGOVIC”
STR. PAUL IORGOVICI NR. 50 1700 RESITA, CARAS SEVERIN
E-mail. bjpi.resita@yahoo.com

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SRPSKI PRAVOSLAVNI VIKARIJAT
Pita Unirii, nr 4, 300085 Timisora, Judetul Timis

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *