Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Koja je uloga slepog creva

Tim hirurga i imunologa sa Duke medicinskog fakulteta objavio je teoriju da naizgled beskorisno slepo crevo koje često izaziva probleme ima važnu ulogu – proizvodi i štiti dobre mikroorganizme koji naseljavaju creva.

Već generacijama se slepo crevo smatra beskorisnim i suvišnim. Lekari smatraju da nema nikakvu funkciju, hirurzi ga rutinski otklanjaju a takvi pacijenti nemaju nikakvih zdravstvenih problema bez njega. S druge strane, infekcija slepog creva – apendicitis se brzo razvija i ukoliko se slepo crevo tada ne ukloni može da bude smrtonosno.

Prema novoj teoriji funkcija slepog creva je vezana za velike količine bakterija koje nastanjuju creva i predstavljaju prirodnu floru creva. Većina su dobre bakterije koje pomažu u varenju hrane a u zdravim crevima ih ima više nego ljudskih ćelija.

Ponekad se dešava da dobre bakterije izumru ili se jako smanji njihov broj kao npr. kod nekih bolesti kao što je kolera ili dizenterija izazvana amebama. Tada je bitna uloga slepog creva da obnovi floru creva.

Profesori Bill Parker i Duke tvrde da je slepo crevo neka vrsta bezbednog skladišta dobrih bakterija a ovu teoriju podržava i položaj slepog creva koje se nalazi kao crvoliki izraštaj na normalnom jednosmernom putu hrane i mikroorganizama u velikim crevima. Slepo crevo se ponaša kao fabrika i odgajalište dobrih bakterija.

Iako slepo crevo ipak ima ulogu ono mora da se otkloni ukoliko je pod zapaljenjem.

Profesor biohemije Douglas Theobald tumači da je ovakva teorija logična jer daje smisao evoluciji, sa njim se slaže prof. Gary Huffnagle sa mičigenskog medicinskog fakulteta i dodaje da ovakva teorija daje potsticaj da se utvrdi da krajnici isto imaju važnu ulogu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *