Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Koje vize se izdaju stranim državljanima?

Stranim državljanima se izdaju sledeće vize:

1) aerodromska tranzitna viza (viza A)
2) tranzitna viza (viza B)
3) viza za kraći boravak (viza C)
4) viza za privremeni boravak (viza D)

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Srbiju. Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.

Uslovi za izdavanje vize

Građanima država koje podležu viznom režimu potrebni su sledeći dokumenti:

Važeća strana putna isprava, čiji rok važenja ne ističe za manje od 90 dana,

Potvrda o razlogu putovanja:

» za privatnu posetu: pozivno pismo overeno od nadležnog organa Srbije,
» za poslovnu posetu: pozivno pismo firme, organizacije ili ustanove,
» za turističku posetu: potvrda ovlašćene turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati).

Na recipročnoj međudržavnoj osnovi, od stranog državljanina može biti zahtevano da pokaže i dopunska dokumenta:

» Povratna karta za prevoz
» Dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava u čvrstoj valuti za vreme boravka u Srbiji
» Potvrda o putnom zdravstvenom osiguranju za eventualne troškove lečenja.

Grupne vize za grupna putovanja mogu se dobiti preko turističkih agencija.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *