Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Litvanija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Litvanije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Litvaniju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma.


kada putujete u Litvaniju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19. jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.S rbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.

Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Litvanije.

Na graničnim prelazima nema mogućnosti izdavanja viza ili turističkih propusnica.

Za ulazak u Litvaniju, potrebna ja potvrda o zdravstvenom osiguranju (health and travel insurance), povratna karta, kao i, ako je u tranzitu, neophodna dokumenta za dalju destinaciju.

Prilikom prelaska litvanske granice dobija se carinska deklaracija. Zahtev za izdavanje carinske deklaracije je obavezan. Instrukcije za popunjavanje deklaracije se nalaze na sajtu Ministarstva finansija – Departman carina.

Proizvodi oslobođeni od carine:

  • 1 litar pića sa 22% alkohola
  • 2 litre aperitiva ili penušavog vina sa manje od 22% alkohola
  • 2 litre stonog vina
  • 200 cigareta
  • 50 cigara
  • 250 gr duvana
  • parfem (pakovanje od 50gr)
  • 250ml toaletne vode.

Zabranjeno je unošenje svežeg voća i povrća, mesa i mesnih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda i ptica.

Službeni jezik je litvanski. Možete koristiti poljski, engleski i ruski jezik, koji su u upotrebi.

Srbija-Litvanija
Srbija-Litvanija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *