Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Mađarska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Mađarskoj

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19.7.2013. godine uslov za ulazak državljana Srbije u EU je posedovanje putne isprave izdate u poslednjih deset godina, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak u Mađarskoj i drugim zemljama Šengen zone do 90 dana u periodu do šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdala Koordinaciona uprava MUP Srbije.

Skreće se pažnja da je Mađarska policija opremljena najsavremenijom tehnologijom koja omogućava pouzdano otkrivanje lažnih ili prepravljenih ulazno-izlaznih pečata u pasošima. U slučaju da se otkrije neka promena na pečatu, pasoš se oduzima i vraća organu koji ga je izdao tek nakon što bude okončan postupak koji traje nekoliko meseci, a u nekim slučajevima i do godinu dana.

Granični prelazi između R. Srbije i Mađarske

Za putnički i teretni drumski saobraćaj non stop su otvoreni mađunarodni granični prelazi:

 • Reske – Horgoš (tel.: +36 62 541706)
 • Tompa – Kelebija (tel.: +36 77 554010).

Samo za putnički saobraćaj non stop je otvoren mađunarodni granični prelaz:

 • Hercegsanto – Bački Breg (tel.: +36 79 554030)

Od 7.00 do 19.00 časova od 1. maja do 1. septembra otvoreni su granični prelazi za putnički saobraćaj:

 • Djala – Tisasiget (tel.: +36 62 254072)
 • Bačalmaš – Bajmok (tel.: +36 77 341833)
 • Ašothalom – Bački Vinogradi.

Od 1. septembra do 1. maja granični prelazi Djala – Tisasiget, Bačalmaš – Bajmok i Ašothalom – Bački Vinogradi otvoreni su od 6.00 do 18.00 časova.

Za železnički saobraćaj otvoreni su granični prelazi:

 • Reske (tel.: + 36 62 273530)
 • Kelebija (tel.: +36 77 454222)

U toku letnjih i zimskih odmora česte su gužve na auto putevima M1, M5 i M7, kao i na graničnom prelazu Horgoš/Reske, zbog čega se preporučuje vozačima korišćenje i drugih graničnih prelaza.

Unos akcizne robe:

Na teritoriju Mađarske lica starija od 17 godina mogu uneti bez carine sledeću akciznu robu:

Alkoholna pića: samo sa akciznom markicom (nije dozvoljeno unošenje pića iz domaće radinosti) i to u sledećim količinama: preko 22% alkohola 1 litar, razna pića i likeri ispod 22% alkohola 2 litre, vina 4 litara, piva 16 litara po osobi.

Cigarete: ako se prelazi granični prelaz na kopnu, železnici ili vodenom putu može se uneti 40 komada cigareta po osobi (2 kutije) ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 g duvana; ako se prelazi granični prelaz na aerodromu može se uneti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duvana.

Gorivo: osim goriva u rezervoaru vozila, može se uneti još najviše 10 litara u propisnoj kanti.

Što se tiče ostalih uvezenih roba, carina se ne plaća ako njihova vrednost ne prelazi 300 EUR, odnosno 430 EUR ako putuju avionom. Lica mlađa od 15 godina su oslobođena carine ako vrednost uvezene robe ne prelazi 150 EUR.

Za unos lovačkog oružja potrebno je pokazati lovačku dozvolu i poziv od lovačkog društva iz Mađarske ili inostranstva. Na graničnom prelazu se kupuje markica u vrednosti od 3.000 forinti. Dozvolu izdaje carinski službenik na graničnom prelazu.

Za unos kućnih ljubimaca potrebno je pokazati dokaz o vakcinaciji.

Nema obaveze posedovanja određenog iznosa novčanih sredstava po danu boravka u Mađarskoj. Ne traži se ni posedovanje zdravstvenog osiguranja prilikom ulaska u zemlju.

Obavezno je prijavljivanje novčanog iznosa u gotovini ako prelazi 10.000 evra. Ovo pravilo važi za gotovinu i za hartije od vrednosti.

Odgovornost prevoznika:

Ukoliko se prilikom granične kontrole ispostavi da putnik ne raspolaže potrebnim dokumentima za ulazak u Mađarsku (pasoš, viza), obaveza prevoznika je da ga vrati odakle je došao. Ukoliko nije u mogućnosti da odmah vrati putnika, troškovi njegovog privremenog smeštaja padaju na teret prevoznika. Ukoliko prevoznik pokrene pitanje obaveze da vrati putnika, uručuje mu se Rešenje koje ga na to obavezuje. Prevozniku koji ne ispuni obavezu vraćanja putnika, nadležni policijski organi izriču kaznu u visini od 3.000 do 5.000 EUR u forintama. Ukoliko se vraćanje ne sprovede u roku od 72 časa, nadležni mađarski organi organizuju povratak putnika o trošku prevoznika.

Pogranični organi Mađarske prilikom svakog ulaska ili izlaska sa teritorije Mađarske redovno kontrolišu i ispravnost saobraćajne dokumentacije vozila i proveravaju da li je vozilo evidentirano u SIS (Schengen Information System) kao vozilo za kojim je raspisana potraga u okviru EU. Vozilo se može naći na spisku potrage ukoliko je ukradeno, kao i ukoliko je učestvovalo u nekom saobraćajnom prekršaju ili krivičnom delu. Poternicu za vozilom u sistem mogu da postave sve članice Šengen zone.

Ukoliko se prilikom kontrole policajcu u kompjuterskom sistemu pojavi upozorenje da je za vozilom raspisana potraga, pogranični organi Mađarske pokrenuće proceduru provere kako bi se utvrdilo da li se zaista radi o traženom vozilu tako što će proslediti upit organima zemlje u kojoj je raspisana potraga. Mađarski organi su dužni da vozača takvog vozila privremeno zaustave i prema pravilima šengenskog sistema imaju pravo da ga zadrže 12 sati. Za to vreme se vrši provera kod nadležnog organa zemlje koja je raspisala potragu. Ukoliko mađarski organi u navedenom vremenu ne dobiju dodatne informacije da se zaista radi o traženom vozilu, dužni su da vozaču vrate dokumenta i vozilo.

TRANSPORT

Od 1.1.2015. godine u Mađarskoj je na snazi uredba kojom su uvedeni oštriji kriterijumi naplate putarine na auto-putevima i pojedinim magistralnim putevima. Uredba predviđa naplatu putarine na magistralnim putevima koji spajaju lokalne puteve sa auto-putevima, kao i delova auto-puteva od granice do prvog isključenja ili prve benzinske pumpe. Naplaćuje se i korišćenje prilaza i obilaznica oko gradova, čije je korišćenje ranije bilo besplatno. Uredbom su uvedene i tzv. županijske vinjete, koje važe samo na teritoriji jedne županije. Godišnje županijske vinjete koštaju 5.000 forinti (oko 16 EUR) i mogu se koristiti samo na deonici auto-puta, koja prolazi kroz županiju za koju su kupljene. Tzv. nacionalne vinjete (za teritoriju cele Mađarske) na godišnjem nivou koštaju 42.000 forinti (135 EUR).

U Mađarskoj se rigorozno kontroliše da li vozilo ima vinjetu, koju je potrebno kupiti pre stupanja na deonicu koja podleže naplati putarine. Kontrola se vrši putem postavljenih kamera i vozila parkiranih duž puteva. Preporučuje se kupovina vinjete pre ulaska u Mađarsku, a ne na prvoj benzinskoj stanici od ulaska u zemlju. Ukoliko vozač nije uspeo da kupi vinjetu ili se greškom uključio na deonicu koja podleže naplati, na raspolaganju ima najviše 60 minuta da kupi vinjetu. Prilikom kupovine vinjete treba obratiti pažnju da li su tačno upisani podaci o vozilu (registarska oznaka vozila, oznaka države, kategorija vozila i rok važenja vinjete), jer mađarski organi kasnije reklamacije ove vrste ne uvažavaju. Za kamione važi obaveza da se tačno pridržavaju putanje kroz Mađarsku koju su naveli prilikom kupovine vinjete.

Vinjete za Mađarsku u Srbiji se mogu kupiti u u Beogradu (ul. Braće Jerkovića 110A), Novom Sadu (Futoški put 2), Subotici (Senćanski put bb), kao i na benzinskoj stanici na autoputu E-75 u blizi graničnog prelaza Horgoš.

Deo autoputa M5, od graničnog prelaza Reske do prvog skretanja prema Segedinu, nije besplatan. Nisu besplatni ni magistralni putevi koji spajaju lokalne puteve sa auto-putevima. Naplaćuje se magistralni put M43, koji spaja grad Mako preko Segedina sa auto-putem M5. Naplaćuje se i magistralni put M15, odnosno deonica koja se odvaja od auto-puta M1 kod Mošonjmađarvara do graničnog prelaza Rajka prema Slovačkoj.

Od 1.1.2018. godine obaveza posedovanja vinjete u Mađarskoj proširena je i na auto-put M35 (na delu između 39+700 i 48+562 km), kao i na auto-put M85 (na delu između 26+800 i 31+390 km).

Informacije o vinjeti pogledajte ovde.

Od marta 2015. godine na putevima u Mađarskoj koristi se 160 pokretnih kamera nove generacije (tzv. Trafipaks uređaji), koje ne mere samo prekoračenje brzine, već beleže i druge prekršaje – nepropisno preticanje, nepropisno prelaženje u drugu saobraćajnu traku, telefoniranje u toku vožnje, nevezan pojas i sl. Na osnovu ovih snimaka, na kojima se jasno vidi lice vozača i registraski broj automobila, prekršiocima se na kućnu adresu dostavlja novčana kazna.

Kategorije vozila:

D1: motorcikli, kao i automobili za 7 osoba uključujući i vozača, sa maksimalnom dozvoljenom težinom od 3,5 tona, kao i njihove prikolice;
D2: svi automobili koji nisu uključeni u kategoriju D1 (koji imaju dozvolu za prevoz više od 7 osoba), kao i teretna vozila i kamp prikolice maksimalne dozvoljene težine od 3,5 tona;
B2: autobusi – motorna vozila namenjena za prevoz putnika, sa više od 9 sedišta, uključujući i sedište vozača;
U: prikolice vozila iz naplatnih kategorija D2 i B2, za koje uvek mora da se kupi odobrenje za registarski broj prikolice.

Cene vinjeta:

KATEGORIJA VOZILA, 10 dana
HUF, mesec dana
HUF, godišnja za celu zamlju
HUF, godišnja za jednu županiju
HUF
D1M, 1.470
D1, 2.975, 4.780, 42.980, 5.000
D2, 5.950, 9.560, 42.980, 10.000
U, 2.975, 4.780, 42.980, 5.000
B2, 13.385, 21.975, 199.975, 20.000.

Rok važenja vinjete:

 • Desetodnevna: važi od dana koji kupac odredi i narednih 9 dana (ukupno 10 uzastopnih kalendarskih dana, do 24.00 sata 10. dana).
 • Mesečna: važi od početnog dana koji kupac odredi do ponoći istog dana sledećeg meseca. Ukoliko taj isti datum ne postoji, onda važi do ponoći poslednjeg dana meseca (npr. ako je datum kupovine 15. mart, vinjeta važi do ponoći 15. aprila; ako je datum kupovine 30. januar, vinjeta važi do ponoći 28. odnosno 29. februara).
 • Godišnja županijska vinjeta: koristi se za vozila kategorije D1M, D1, D2, U i B2 na brzim putevima određene županije, koji podležu obavezi naplate putarine. Za jedno vozilo može se kupiti više županijskih vinjeta. Vinjeta važi od 1. januara tekuće godine do ponoći 31. januara naredne godine (ukupno 13 meseci).
 • Godišnja nacionalna vinjeta: važi od 1. januara tekuće godine do ponoći 31. januara naredne godine (ukupno 13 meseci).

Ukoliko vozilo prilikom kontrole ne raspolaže važećom vinjetom, vlasnik ili korisnik vozila dužan je da plati kaznu u skladu sa kategorijom vozila. Rok za plaćanje kazne iznosi 60 dana. Ukoliko se kazna ne plati u predviđenom roku, njen iznos se drastično uvećava (četverostruko).

Preporučuje se da se potvrda o kupljenoj vinjeti čuva dve godine od njenog isteka.

Prema važećim zakonskim propisima, na teritoriji Mađarske može se upotrebiti vozačka dozvola izdata od stranih organa ukoliko dozvola sadrži sledeće: podatke o nosiocu dozvole, njegovu fotografiju, datum izdavanja dozvole, broj, rok važenja pojedinih kategorija, natpis “permis de conduire” naziv i znak države u kojoj je dozvola izdata.

Cene goriva su promenljive i u proseku su nešto više nego u Srbiji (1 litar benzina košta od 368 do 408 forinti, odnosno od 1.2 do 1.32 EUR), a postoje i razlike u zavisnosti od toga gde se benzinske pumpe nalaze (najskuplje je gorivo na pumpama pored auto-puteva).

U periodu od 1. septembra do 30. juna za teška vozila važi zabrana kretanja od 22.00 časa u subotu do 22.00 u nedelju.

Na putevima na teritoriji Mađarske česte su policijske kontrole saobraćaja i strogo se kažnjava kršenje saobraćajnih propisa (prekoračenje brzine kretanja, vožnja pod uticajem alkohola – tolerancija nula). Prilikom saobraćajne kontrole od vozača se traži posedovanje važeće vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, osiguranja i putne isprave odnosno lične karte.

Sankcije za pojedine saobraćajne prekršaje:

 • prekoračenje brzine: 30.000-300.000 forinti, ako se prekorači brzina sa 15 km/h kazna je 30.000, u slučaju prekoračenja od 100 km/h kazna je 300.000 forinti;
 • za korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje: 20.000 forinti;
 • nevezivanje sigurnosnog pojasa: 10.000-30.000 forinti;
 • alkohol: ukoliko je količina alkohola u krvi ispod 0.30 gr/litru kazna je do 30.000 forinti, ukoliko je veća, maksimalna kazna je 100.000 forinti.

Pripadnicima policije je zabranjeno da primaju novac, a mandatna kazna se ne može platiti na licu mesta. Kazna se treba platiti u pošti.

U zavisnosti od vrste i težine prekršaja ili krivičnog dela, mogu da se izreknu sledeće sankcije: opomena, mandatna kazna, prijava sudiji za prekršaje ili prijava za pokretanje krivičnog postupka.
Mandatna kazna može da bude u iznosu od 5.000- 50.000 forinti i policajac može da zadrži vozačku dozvolu na licu mesta.

Rok za plaćanje mandatne kazne je 60 dana.

Prilikom izricanja kazne vozač dobija uplatnicu sa kojom treba da izvrši uplatu u pošti. Kažnjeni vozači se evidentiraju i ukoliko se kazna ne uplati u određenom roku mađarska policija raspisuje međunarodnu poternicu, pa se može desiti da sledeći put kada se prelazi granica lice bude zadržano i sazna da se protiv njega u Mađarskoj vodi postupak.

Mreža drumskih saobraćajnica u Mađarskoj je relativno dobro razvijena i dobrog kvaliteta. Ovo se odnosi pre svega na mrežu auto-puteva. Više informacija o auto-putevima u Mađarskoj, uključujući informacije o propisima, uslužnim centrima, vinjetama i sl, mogu se pronaći na sajtu www.autopalya.hu, koji je dostupan i na srpskom jeziku.

Kontrola težine teretnih vozila:

Od 1.1.2018. godine na teritoriji Mađarske počela je primena jedinstvenog sistema za kontrolu prekoračenja dozvoljene težine (preopterećenja) vozila. Kontrola se vrši na 89 punktova, koji su raspoređeni ne samo na auto-putevima, već i na regionalnim i sporednim putevima. Sistem kontrole sastoji se od postavljenih kamera (na 74 mesta se koriste postojeći stubovi za kontrolu vinjeta) i od ugrađenih čipova u asfaltu puta. Čipovi mere težinu vozila i alarmiraju kameru koja u slučaju prekoračenja pravi foto snimak vozila i podatke dostavlja u centar za kontrolu. U ovom centru se pomoću informativnog sistema o vlasnicima vozila na osnovu registrarske oznake identifikuju počinioci prekršaja, konstatuje prekršaj, određuje visina kazne i o tome u roku od nekoliko minuta obaveštava najbliža policijska stanica čija patrola potom zaustavlja vozilo i uručuje rešenje o kazni. U slulčaju da policijska patrola to ne učini iz nekog razloga, kazna se dostavlja na adresu vlasnika vozila. Kontrole se vrše ne samo u slučaju teretnih vozila, već i svih vozila gde sistem regisruje prekoračenje opterečenja vozila. Kazne se kreću od 30.000 do 500.000 forinti (300 do 1600 EUR).

Aerodrom u Budimpešti:

Međunarodni aerodrom Franc List (Liszt Ferenc) u Budimpešti jedan je od najvećih na teritoriji Srednje Evrope. Aerodrom ima tri terminala: sa terminala 1, koji se nalazi bliže Budimpešti, ne odvija se putnički saobraćaj; sa terminala 2A odvijaju se letovi unutar Šengen zone; sa terminala 2B odvijaju se svi ostali evropski i prekookeanski letovi. Postoji mogućnost besplatnog parkiranja na aerodromu je 5 minuta.

Železnica:

Železnička mreža u Mađarskoj je srednje razvijena, a kvalitet usluga je različit. Unutar Mađarske se preporučuje putovanje tzv. intersiti linijama između većih gradova gde su okolnosti putovanja višeg kvaliteta. U Budimpešti ima više železničkih stanica. U pravcu R. Srbije vozovi kreću sa železničke stanice Keleti. Informacije telefonom: +36 1 3719449

Javni gradski saobraćaj

U Budimpešti i većim gradovima Mađarske veoma je dobro organizovana mreža gradskog saobraćaja. U Budimpešti cena karte za jednu relaciju, bez obzira na vrstu prevoza (metro, gradski autobusi, tramvaji, trolejbusi), košta 350 forinti. Postoji mogućnost i kupovine paketa od 10 karata (košta 3.000 forinti). Takođe, na raspolaganju je i tzv. Budapest Card, koja se kupuje sa rokom važenja od 24 sata, 48 sati, 72 sata, 96 odnosno 120 sati koja omogućava u navedenom roku neograničeno korišćenje gradskog prevoza u Budimpešti, kao i druge pogodnosti.

Kontrole karata u gradskom prevozu veoma su česte i to posebno u metrou, a kazne u slučaju neposedovanja karte su veoma stroge.

Parking

Kada se radi o plaćanju parkinga, Budimpešta nije podeljena na zone, nego svaki kvart ima poseban telefonski broj na koji se šalje SMS poruka sa podacima o registarskom broju vozila. Parking se plaća prema dužini vremena parkiranja vozila u navedenom kvartu. Postoji i mogućnost kupovine parking karte na posebnim automatima. Veoma su stroge kontrole i rigorozne kazne za neplaćeno parkiranje kako u Budimpešti, tako i u drugim gradovima Mađarske. Često se događa da se kazne postavljaju već nakon nekoliko minuta. Cene kazne se povećavaju ukoliko se ne plate u naznačenom roku.

Ukoliko se vozilo parkira na 30 minuta, toleriše se 5 minuta od momenta parkiranja vozila, a ukoliko se parkira na 60 minuta toleriše se 15 minuta (period u kome lice traži aparat kako bi platilo parking).

Ukoliko se desi da vozilo odnese „pauk”, informacija o tome gde se vozilo nalazi može se dobiti na telefonski broj 00 36 1 3017500. U Mađarskoj je česta praksa da se na nepropisno parkirano vozilo stavi “kandza”. U tom slučaju, na vozilu će biti ostavljena napomena sa telefonskim brojem kome bi se trebalo obratiti.

BEZBEDNOST

Mađarska spada u red bezbednijih zemalja. U slučaju bilo kakvih neprilika na teritoriji Mađarske, sledeći telefonski brojevi mogu biti od koristi:

 • Hitna pomoć: 104
 • Policija: 107
 • Vatrogasci: 105
 • Pomoć: 112
 • Ambasada Srbije u Budimpešti: +36 1 3229838
 • Auto klub – pomoć na putu: 188
 • Turistička policija (0-24): +36 1 4388080
 • Lekarska pomoć, na engleskom jeziku (Falck SOS Hungary): +36 1 2000100
 • Non stop otvorena apoteka u Budimpešti: Teréz krt 41, +36 1 3114439

U Budimpešti, na pojedinim lokacijama na kojima se okuplja veći broj turista i drugih gostiju glavnog grada, postavljeni su crveni stubovi na kojima se nalazi taster čijim pritiskom se automatski poziva u pomoć policija.

Krađe na putevima se najčešće dešavaju na odmorištima pored auto-puteva, posebno u sezoni godišnjih odmora i u vreme praznika. Iako mađarska policija ima dosta uspeha u borbi protiv ove pojave, krađe se i dalje dešavaju. Zbog toga je potrebno voditi računa o svojim stvarima i ne ispuštati iz vidnog polja automobil dok se boravi na stajalištu pored puta.

Krađe se dešavaju i u restoranima, kao i u banjama kojih ima na više lokacija u Budimpešti i širom Mađarske.

Turisti u Mađarskoj treba da budu obazrivi i prilikom poseta noćnim barovima, gde strani turisti često postanu žrtve tzv. konzum-devojaka kada računi za piće mogu da dostignu izuzetno visoke cifre.

Ukoliko naš državljanin ostane bez putne isprave, neophodno je da gubitak, odnosno krađu putne isprave i ostalih dokumenata odmah prijavi u najbližoj policijskoj stanici i sa dve fotografije dođe u Ambasadu Srbije u Budimpešti radi izdavanja putnog lista kako bi mogao da se vrati u zemlju.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Državljani Srbije na osnovu bilateralnog sporazuma o zdravstvenom osiguranja imaju pravo na medicinsku pomoć na teritoriji Mađarske u slučaju hitnih intervencija. U slučaju hitnog zdravstvenog problema potrebno je zvati Hitnu pomoć na tel. broj 104, koja će dati obaveštenje o dežurnim bolnicama u Budimpešti i drugim gradovima. Ukoliko licu bude pružena hitna medicinska pomoć, bolnica u kojoj je pomoć ukazana za nadoknadu troškova lečenja obratiće se Nacionalnom fondu za zdravstveno osiguranje Mađarske, koji će se za za nadoknadu troškova lečenja obratiti Fondu za zdravstveno osiguranje R. Srbije.

NOVAC

Nacionalna valuta u Mađarskoj je forinta (HUF). Odnos forinte prema evru iznosi oko 310 foriniti za jedan EUR. Mnoge menjačnice prilikom razmene novca nalaćuju proviziju, pa se može dogoditi da se za 100 EUR dobije manje od 30.000 forinti. Sajt Nacionalne banke Mađarske, na kom se može proveriti aktuelni kurs stranih valuta u odnosu na forintu je http://www.mnb.hu .

Bankarske kartice banaka iz Srbije mogu se koristiti u Mađarskoj.

Cene usluga robe u Mađarskoj, kao i drugim gradovima Evrope, veoma su različite i zavise od mesta kupovine. Najpovoljnije cene su u velikim tržnim centrima i manjim mestima. Cene namirnica u Mađarskoj su u proseku na nivou cena u R. Srbiji.

Različitost cena važi i za restorane. U većim gradovima postoje restorani gde se radnim danima nudi meni po prihvatljivim cenama (tzv. biznis lanč) i restorani gde se za određeni iznos (između 3.200 – 6.000 forinti po osobi) može konzumirati hrana i piće bez ograničenja količine.

Svi hoteli u Mađarskoj odgovaraju evropskom nivou predviđenom za datu kategoriju. Cene smeštaja zavise od pozicije, kategorije i sezone. Cene su najviše u Budimpešti, banjskim centrima i na jezeru Balaton.

Cene taksi usluga su različite. Skreće se pažnja na to da se obavezno traži uključivanje taksimetra jer se, pogotovu u Budimpešti, može dogoditi da taksista odredi nerealno visoku cenu stranim turistima.

OSTALO

Pozivni broj za Mađarsku je 36. Prilikom pozivanja telefonskog broja u Mađarskoj iz R. Srbije potrebno je najpre ukucati 00 (izlaz), zatim 36 (pozivni broj za Mađarsku), pa pozivni broj za grad (za Budimpeštu je pozivni broj 1), a zatim se ukuca željeni telefonski broj. Ukoliko se poziva telefonski broj u Mađarskoj (međugradski pozivi) najpre se ukuca broj 06, zatim pozivni broj grada (npr. za Segedin je pozivni broj 62), a zatim se ukuca željeni broj.

Prilikom pozivanja iz R. Srbije mobilnog telefonskog broja u Mađarskoj potrebno je najpre ukucati 00 (izlaz), zatim se ukuca pozivni broj za Mađarsku (36), pa broj mobilnog operatera (20, 30 ili 70), a onda se ukuca željeni broj. Ukoliko se mobilni telefonski broj u Mađarskoj poziva iz Mađarske potrebno je ukucati najpre broj 06, zatim broj mobilnog operatera i onda željeni telefonski broj.”

Srbija-Mađarska
Srbija-Mađarska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *