Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Mađarska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Mađarske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Mađarsku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza.


kada putujete u Mađarsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.7.2013. godine uslov za ulazak državljana R. Srbije u EU je posedovanje putne isprave izdate u poslednjih deset godina, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Mađarskoj i drugim zemljama Šengen zone do 90 dana u periodu do šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdala Koordinaciona uprava MUP R. Srbije.

Skreće se pažnja da je Mađarska policija opremljena najsavremenijom tehnologijom koja omogućava pouzdano otkrivanje lažnih ili prepravljenih ulazno-izlaznih pečata u pasošima. U slučaju da se otkrije neka promena na pečatu, pasoš se oduzima i vraća organu koji ga je izdao tek nakon što bude okončan postupak koji traje nekoliko meseci, a u nekim slučajevima i do godinu dana.


Granični prelazi između R. Srbije i Mađarske

Za putnički i teretni drumski saobraćaj non stop su otvoreni mađunarodni granični prelazi:

  • Reske – Horgoš (tel.: +36 62 541706)
  • Tompa – Kelebija (tel.: +36 77 554010)

Samo za putnički saobraćaj non stop je otvoren mađunarodni granični prelaz:

  • Hercegsanto – Bački Breg (tel.: +36 79 554030)

Od 7.00 do 19.00 časova od 1. maja do 1. septembra otvoreni su granični prelazi za putnički saobraćaj:

  • Djala – Tisasiget (tel.: +36 62 254072)
  • Bačalmaš – Bajmok (tel.: +36 77 341833)
  • Ašothalom – Bački Vinogradi

Od 1. septembra do 1. maja granični prelazi Djala – Tisasiget, Bačalmaš – Bajmok i Ašothalom – Bački Vinogradi otvoreni su od 6.00 do 18.00 časova.

Za železnički saobraćaj otvoreni su granični prelazi:

  • Reske (tel.: + 36 62 273530)
  • Kelebija (tel.: +36 77 454222)

U toku letnjih i zimskih odmora česte su gužve na auto putevima M1, M5 i M7, kao i na graničnom prelazu Horgoš/Reske, zbog čega se preporučuje vozačima korišćenje i drugih graničnih prelaza.

Unos akcizne robe:

Na teritoriju Mađarske lica starija od 17 godina mogu uneti bez carine sledeću akciznu robu:

Alkoholna pića: samo sa akciznom markicom (nije dozvoljeno unošenje pića iz domaće radinosti) i to u sledećim količinama: preko 22% alkohola 1 litar, razna pića i likeri ispod 22% alkohola 2 litre, vina 4 litara, piva 16 litara po osobi.

Cigarete: ako se prelazi granični prelaz na kopnu, železnici ili vodenom putu može se uneti 40 komada cigareta po osobi (2 kutije) ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 g duvana; ako se prelazi granični prelaz na aerodromu može se uneti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duvana.

Gorivo: osim goriva u rezervoaru vozila, može se uneti još najviše 10 litara u propisnoj kanti.

Što se tiče ostalih uvezenih roba, carina se ne plaća ako njihova vrednost ne prelazi 300 EUR, odnosno 430 EUR ako putuju avionom. Lica mlađa od 15 godina su oslobođena carine ako vrednost uvezene robe ne prelazi 150 EUR.

Za unos lovačkog oružja potrebno je pokazati lovačku dozvolu i poziv od lovačkog društva iz Mađarske ili inostranstva. Na graničnom prelazu se kupuje markica u vrednosti od 3.000 forinti. Dozvolu izdaje carinski službenik na graničnom prelazu.

Više informacija može se naći na sajtu mađarske carine.

Za unos kućnih ljubimaca potrebno je pokazati dokaz o vakcinaciji.

Nema obaveze posedovanja određenog iznosa novčanih sredstava po danu boravka u Mađarskoj. Ne traži se ni posedovanje zdravstvenog osiguranja prilikom ulaska u zemlju.

Obavezno je prijavljivanje novčanog iznosa u gotovini ako prelazi 10.000 evra. Ovo pravilo važi za gotovinu i za hartije od vrednosti.


Odgovornost prevoznika:

Ukoliko se prilikom granične kontrole ispostavi da putnik ne raspolaže potrebnim dokumentima za ulazak u Mađarsku (pasoš, viza), obaveza prevoznika je da ga vrati odakle je došao. Ukoliko nije u mogućnosti da odmah vrati putnika, troškovi njegovog privremenog smeštaja padaju na teret prevoznika. Ukoliko prevoznik pokrene pitanje obaveze da vrati putnika, uručuje mu se Rešenje koje ga na to obavezuje. Prevozniku koji ne ispuni obavezu vraćanja putnika, nadležni policijski organi izriču kaznu u visini od 3.000 do 5.000 EUR u forintama. Ukoliko se vraćanje ne sprovede u roku od 72 časa, nadležni mađarski organi organizuju povratak putnika o trošku prevoznika.

Pogranični organi Mađarske prilikom svakog ulaska ili izlaska sa teritorije Mađarske redovno kontrolišu i ispravnost saobraćajne dokumentacije vozila i proveravaju da li je vozilo evidentirano u SIS (Schengen Information System) kao vozilo za kojim je raspisana potraga u okviru EU. Vozilo se može naći na spisku potrage ukoliko je ukradeno, kao i ukoliko je učestvovalo u nekom saobraćajnom prekršaju ili krivičnom delu. Poternicu za vozilom u sistem mogu da postave sve članice Šengen zone.

Ukoliko se prilikom kontrole policajcu u kompjuterskom sistemu pojavi upozorenje da je za vozilom raspisana potraga, pogranični organi Mađarske pokrenuće proceduru provere kako bi se utvrdilo da li se zaista radi o traženom vozilu tako što će proslediti upit organima zemlje u kojoj je raspisana potraga. Mađarski organi su dužni da vozača takvog vozila privremeno zaustave i prema pravilima šengenskog sistema imaju pravo da ga zadrže 12 sati. Za to vreme se vrši provera kod nadležnog organa zemlje koja je raspisala potragu. Ukoliko mađarski organi u navedenom vremenu ne dobiju dodatne informacije da se zaista radi o traženom vozilu, dužni su da vozaču vrate dokumenta i vozilo.


U Mađarskoj se rigorozno kontroliše da li vozilo ima vinjetu, koju je potrebno kupiti pre stupanja na deonicu koja podleže naplati putarine. Kontrola se vrši putem postavljenih kamera i vozila parkiranih duž puteva. Preporučuje se kupovina vinjete pre ulaska u Mađarsku, a ne na prvoj benzinskoj stanici od ulaska u zemlju. Ukoliko vozač nije uspeo da kupi vinjetu ili se greškom uključio na deonicu koja podleže naplati, na raspolaganju ima najviše 60 minuta da kupi vinjetu. Prilikom kupovine vinjete treba obratiti pažnju da li su tačno upisani podaci o vozilu (registarska oznaka vozila, oznaka države, kategorija vozila i rok važenja vinjete), jer mađarski organi kasnije reklamacije ove vrste ne uvažavaju. Za kamione važi obaveza da se tačno pridržavaju putanje kroz Mađarsku koju su naveli prilikom kupovine vinjete.

Vinjete za Mađarsku u Srbiji se mogu kupiti u u Beogradu (ul. Braće Jerkovića 110A), Novom Sadu (Futoški put 2), Subotici (Senćanski put bb), kao i na benzinskoj stanici na autoputu E-75 u blizi graničnog prelaza Horgoš.

Deo autoputa M5, od graničnog prelaza Reske do prvog skretanja prema Segedinu, nije besplatan. Nisu besplatni ni magistralni putevi koji spajaju lokalne puteve sa auto-putevima. Naplaćuje se magistralni put M43, koji spaja grad Mako preko Segedina sa auto-putem M5. Naplaćuje se i magistralni put M15, odnosno deonica koja se odvaja od auto-puta M1 kod Mošonjmađarvara do graničnog prelaza Rajka prema Slovačkoj.

Od 1.1.2018. godine obaveza posedovanja vinjete u Mađarskoj proširena je i na auto-put M35 (na delu između 39+700 i 48+562 km), kao i na auto-put M85 (na delu između 26+800 i 31+390 km).

Informacije o tome koji putevi se naplaćuju, a koji ne, kao i mapu sa označenim putevima mogu se naći na OVOM internet sajtu.


Bankarske kartice banaka iz R. Srbije mogu se koristiti u Mađarskoj.

Cene taksi usluga su različite. Skreće se pažnja na to da se obavezno traži uključivanje taksimetra jer se, pogotovu u Budimpešti, može dogoditi da taksista odredi nerealno visoku cenu stranim turistima.

Prilikom pozivanja iz R. Srbije mobilnog telefonskog broja u Mađarskoj potrebno je najpre ukucati 00 (izlaz), zatim se ukuca pozivni broj za Mađarsku (36), pa broj mobilnog operatera (20, 30 ili 70), a onda se ukuca željeni broj. Ukoliko se mobilni telefonski broj u Mađarskoj poziva iz Mađarske potrebno je ukucati najpre broj 06, zatim broj mobilnog operatera i onda željeni telefonski broj.

Srbija-Mađarska
Srbija-Mađarska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *