Makedonci u Srbiju sa ličnim kartama

0
183

Vlada Republike Srbije je dana 13.01.2012.g. donela Odluku kojom je državljanima Republike Makedonije omogućeno da od dana 14.01.2012.g. državnu granicu Republike Srbije mogu da prelaze sa važećom ličnom kartom ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. stav 1. tačka 2. do 8. Zakona o strancima.

Da se podsetimo tih tačaka Zakona o strancima:

Član 11. Zakona o strancima Republike Srbije govori o odbijanju ulaska:

Odbijanje ulaska
Član 11.

Ulazak u Republiku Srbiju, odbiće se strancu ako:

1) nema važeću putnu ispravu, ili vizu ukoliko je potrebna;

2) nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;

3) je u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;

4) je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera odnosno otkaz boravka traje;

5) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;

6) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

7) se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;

8) postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu. Odbijanje ulaska upisuje se u putnu ispravu stranca.

Bliže uslove iz stava 1. tač. 2), 5), 6) i 7) ovog člana propisuje Vlada.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite svoj komentar!
Unesete svoje ime