Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Malta – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Malte za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz na Maltu:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.


kada putujete na Maltu:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Italije u Beogradu.

Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Malteške pogranične vlasti mnogo rigoroznije proveravaju iznos novca potreban za vreme boravka lica koja putuju kao turisti na Maltu. Uobičajena suma je oko 200 evra za nedelju dana boravka (uz uslov predhodno uplaćenog smeštaja), uz ogradu da pogranični organi imaju diskreciono pravo odlučivanja u svakom konkretnom slučaju.

Srbija-Malta
Srbija-Malta udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *