Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Maroko – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Maroka za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Maroko:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ali ne sme napuštati međunarodni prostor aerodroma.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Maroko:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Pribavljanje viza i turističkih propusnica na graničnim prelazima nije moguće.

Prilikom ulaska u Maroko potrebno je proveriti da li je policija pregledala pasoš i overila ga ulaznim pečatom, zbog toga što, tom prilikom, svaki stranac dobija svoj ulazni broj. U slučaju da nedostaje takav pečat ili broj smatra se da je stranac ušao ilegalno i podleže sankcijama predviđenim za ilegalni boravak.

U vezi sa polisom zdravstvenog osiguranje treba konsultovati Ambasadu Maroka u Beogradu.

Nije propisano posedovanje novčanog iznosa po danu boravka.

Unošenje novca zvanično nije neophodno prijaviti, iznos preko 9000 evra se ne može izneti bez potvrde o prijavi. Dakle, obavezno je prijaviti unošenje iznosa preko 9000 evra, ali se preporučuje bilo kog novčanog iznosa koji se unosi u Maroko. Potvrda o prijavljenom novcu (važi šest meseci) se mora čuvati do izlaska iz zemlje, kako bi se opravdala sredstva boravka u Maroku i da bi se mogao izneti preostali iznos deviza. Potrebno je čuvati priznanice o zameni novca, a novac menjati isključivo u ovlašćenim menjačnicama ili bankama.


Nije dozvoljen unos alkohola. Dozvoljen je unos jednog boksa cigareta. Unos oružja podleže izdavanju dozvole u marokanskoj Ambasadi, na osnovu prethodno sprovedene procedure. Uvoz kućnih ljubimaca podleže obaveznom poštovanju međunarodnih normi.

Prilikom ulaska i izlaska kolima potrebno je da ista budu registrovana u informacionom sistemu. Za vozilo koje se koristi za potrebe turističkog boravka u Maroku dobija se privremena uvozna dozvola za period do tri meseca, sa mogućnošću da bude jednom obnovljena. Dozvola se izdaje na ime vlasnika ili vozača vozila, i on ne može napustiti Maroko bez tog vozila. U slučaju pokušaja izlaska iz Maroka bez vozila za koje se prethodno dobila privremena uvozna dozvola, njegov vlasnik rizikuje da bude optužen za prodaju vozila na nezakonit način.


Za tranzit vozilom prema Mauritaniji potrebno je prethodno pribaviti odobrenje od strane Direction générale des Douanes, la Sûreté et la Défense nationale. Zahtev se podnosi nekoliko meseci unapred marokanskim konzularnim organima u inostranstvu ili direktno na adresu la Direction générale de l’Administration des Douanes à Rabat: Avenue Hassan II – Rabat. Tél: [212](37)269000 fax: [212] (37)730863/730985 à 6/26.92.36. Adresse du site internet: www.douane.gov.ma.

Jedina ulazna tačka iz Maroka u Mauritaniju je obalni put koji vodi za Nouadhibou, na kome je osigurano bezbedno kretanje.


Izbegavati vožnju noću, kao i zaustavljanje na usamljenim mestima, nezavisno od doba dana, i naročito u blizini gradova, zbog opsasnosti od napada i pljački. Postoji opasnost od dzeparenja i krađa, naročito na mestima gde se okuplja veći broj lica, naročito u turističkim mestima. Ne isključuje se mogućnost terorističkih akata, zbog čega se preporučuje dodatnih oprez i što kraće zadržavanje na prometnim lokacijama.


U svim prilikama, preporučuje se pristojno i diskretno ponašanje i, naročito, poštovanje prema religijskim objektima i obeležjima.

Potrebno je poštovati lokalne običaje, koji se razlikuju od jednog do drugog regiona, i tradiciju. Izbegavati rasprave o osetljivim pitanjima političkog ili verskog karaktera. Uzdržavati se od svake diskusije koja bi mogla biti označena kao kritika kralja i njegove porodice.

Zabranjen je ulazak u verske objekte, u kojima se održavaju verski obredi, svim licima koja nisu muslimanske veroispovesti, osim u objektima koji su namenjeni za turističke posete, kao i unošenje materijala koji imaju pornografski karakter, jer u slučaju njegovog otkrivanja takvo lice će biti proterano iz Maroka. Zabranjena je prostitucija. Homoseksualizam se smatra prekršajem za koji je predviđena zatvorska kazna od tri godine. Zabranjene su vanbračne veze i kažnjavaju se zatvorom od jedne godine.

Izbegavati konzumiranje alkohola na javnim mestima, a naročito kupovinu i konzumiranje za vreme verskog praznika Ramadana. Isto se odnosi na ponude u vezi sa kupovinama ili drugim pogodnostima koje se nude izvan za to utvrđenih mesta i cena.

Teško kažnjiva dela, predviđena lokanim zakonodavstvom, su silovanja, ponižavanja, kao i akata koja iz toga proizilaze, i razvrat. Kazne su teže u slučajevima kada je žrtva maloletna osoba (punoletstvo se stiče sa 18 godina starosti). Isto važi i za akte pedofilije, za koje su predviđene kazne, u zavisnosti kvalifikacije dela, od 5 do 30 godina zatvora. Troškovi odbrane i advokata padaju na teret osumnjičenog ili njegove porodice.

Srbija-Maroko
Srbija-Maroko udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *