Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Mauricijus – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Mauricijusa za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz na Mauricijus:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete na Mauricijus:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za informacije i vize potrebno je obratiti se Ambasadi Velike Britanije u Beogradu.

Postoji mogućnost, koju treba proveriti u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu, da se viza pribavi na graničnom prelazu.

Uslovi za vizu:

  •  pasoš čija je važnost duža od perioda planiranog boravka;
  •  povratna prevozna karta;
  •  dovoljna novčana sredstva za pokrivanje svih troškova boravka;
  •  potvrda o rezervaciji hotelskog smeštaja ili pozivno pismo;
  •  da ne postoji zabrana ulaska;
  •  da razlog dolaska nije lukrativna aktivnost (sticanje koristi).
Srbija-Mauricijus
Srbija-Mauricijus udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *