Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Mjanmar (Burma) – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Mjanmara za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Mjanmar:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Mjanmar:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za ulazak u Mjanmarsku Uniju potrebno je pribaviti vizu, koja se može dobiti u Ambasadi Mjanmara u Beogradu. Dobijanje vize pri ulasku u Mjanmar na međunarodnim aerodromima u Jangonu i Mandaleju je privremeno zamrznuto od septembra 2010.g Korisno je poneti više fotografija formata za pasoš. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Od 01.09.2014. godine, državljani 41 zemlje, među kojima je i Srbija, mogu da pribave jednokratnu turističku vizu važnosti do 28 dana za Mjanmar putem Visa on-line sistema. Zahtev za ovu vrstu vize se popunjava i šalje elektronskim putem, uz uplatu takse od 50 USD kreditnom karticom, a obaveštenje o odobrenom ili odbijenom zahtevu se dobija putem E-mejla u roku od 5 radnih dana. Odobrenje za izdavanje vize turista pokazuje imigracionom službeniku prilikom dolaska na međunarodni aerodrom u Jangonu.

Od 28.08.2013. godine, ulazak/izlazak moguć je i preko sledećih međunarodnih graničnih prelaza:

  • Tachileik (Myanmar) – Mae Sai (Thailand)
  • Myawaddy (Myanmar) – Mae Sot (Thailand)
  • Kawthaung (Myanmar) – Ranong (Thailand)
  • Htee Kee (Myanmar) – Phunar Ron (Thailand)

Zdravstveno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje putno zdravstveno osiguranje.

Unošenje novca u gotovini nije ograničeno, s tim što je gotovinu preko 2,000 USD potrebno deklarisati prilikom ulaska u zemlju.

Pored ličnog prtljaga, dozvoljeno je uneti sledeće:

  • 400 cigareta,
  • 100 cigara,
  • 250 grama duvana,
  • 2 litre žestokog pića i
  • 0,5 litre kozmetike.

Nije dozvoljeno unošenje antikviteta, pornografskog materijala i narkotika.

Unošenje lovačkog oružja je zabranjeno.

Kućni ljubimci se mogu uneti, uz posedovanje odgovarajuće dokumentacije (pasoša i međunarodnog zdravstvenog sertifikata).

Kako je u Mjanmaru raširena malarija i denge groznica, potrebno je poneti odgovarajuća zaštitna sredstva protiv komaraca. Preporučuje se antitetanus vakcina, a u slučaju dužeg boravka u ruralnim delovima zemlje potrebno je vakcinisati se protiv japanskog encefalitisa.

Zdravstvene usluge u Mjanmaru su veoma loše pa se preporučuje da posetioci iz Srbije u slučaju potrebe, kontaktiraju Ambasadu Srbije u Jangonu, koja će ih uputiti na najbolju opciju. Cene zdravstvenih usluga su visoke, slične kao u Evropi.

Srbija-Mjanmar
Srbija-Mjanmar udaljenost

Oktobar 2019 – DOPUNA

Sporazum o ukidanju viza sa Republikom Mjanmarskom Unijom

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Nej Pi Duu, 29. januara 2019. godine, stupio je na snagu 16. oktobra 2019. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani Republike Srbije i državljani Republike Mjanmarske Unije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji druge države bez vize do 90 dana od dana ulaska.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *