Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Mongolija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Mongolije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Mongoliju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Uslov za izdavanje vize je prethodno posedovanje vize zemlje u koju se ulazi posle Mongolije.


kada putujete u Mongoliju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Posetioci koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 30 dana, treba da se prijave Uredu za imigraciju, naturalizaciju i strane državljane (Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens). Za boravak duži od 180 dana neophodno je pribaviti dozvolu za duži boravak. Kazna ze prekoračenje dozvoljenog boravka, po isteku vize, može da ide i do 5 USD po danu prekoračenja.

Minimalna sredstva potrebna za boravak u Mongoliji su 50 USD dnevno.

U zemlju je moguće u gotovini uneti do 5.000 USD, uz obaveznu prijavu na carini pri dolasku.

U Mongoliju može da se unese:

  • 1 litar alkohola
  • 2 litra vina
  • 3 litra piva
  • 200 komada cigareta
  • 250 grama duvana.

Putno zdravstveno osiguranje za predviđeni period boravka u Mongoliji je neophodno. Potvrde o vakcinaciji generalno nisu potrebne, osim u posebnim situacijama (kao što je bila epidemija SARS-a). Od studenata i svih drugih koji u Mongoliji nameravaju da borave duže od 3 meseѕa, zahteva se test na AIDS.

Vredne stvari ne treba nositi sa sobom, niti veće količine novca, a umesto pešačenja gradom noću, bolje je uzeti taksi.

Srbija-Mongolija
Srbija-Mongolija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *