Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Muškarac i biološki sat – neplodnost

Ne opada samo reproduktivna sposobnost kod žena sa godinama, sve je lošiji i genetski kvalitet sperme kako muškarac ulazi u godine.

Najnovija studija je pokazala da se kod muškaraca već u dvadesetim godinama postepeno počinje da povećava verovatnoća da će biti neplodni, da će im žene prolaziti kroz neuspešne trudnoće ili da će na decu preneti genetske mutacije koje prouzrokuju zakržljalost. Sve više muškaraca se opredeljuje sve kasnije za očinstvo, u Americi oko 40% muškaraca postaju očevi između 35 i 49-te godine života a svega 20% pre 30-te godine. Studija je i pokazala da je parovima gde je muškarac stariji potrebno više vremena da žena zatrudni.

Poznato je da je verovatnoća da su neki tipovi DNA oštećeni sve veća sa godinama, a što je veći procenat spermatozoida sa oštećenom DNA manja je verovatnoća za uspešno očinstvo i zdravo dete.

Poznato je da plodnost žena opada sa godinama, što duže žena odlaže trudnoću veći je rizik od pobačaja i rađanja dece sa bolestima kao što je Daunov sindrom. Reprpduktivni period žene se skoro naglo završava sa menopauzom. Međutim i muškarci imaju biološki sat samo se on drugačije ispoljava.

Kod muškaraca se promene dešavaju postepeno što se tiče plodnosti i sposobnosti da stvore zdravo dete

Studijom je obuhvaćeno genetski pregled uzoraka sperme od 97 zdravih muškaraca starosti od 22 do 80 godina. Studija je prvo pokazala da pokretljivost spermatozoida i njihova sposobnost da se kreću u pravoj liniji opada sa godinama i da je to u strogoj proporciji sa fragmentacijom DNA.

Studija je takođe pokazala da sa većom starošću oca postoji veća verovatnoća da se deca rode sa genetskom mutacijom koja se kod dece prouzrokuje patuljast rast, deca sa ovom mutacijom imaju kratke ruke i noge i mogu maksimalno da porastu do 1.2 m.

Ipak je ova studija tek jedna od prvih u utvrđivanju kako starenje muškarca utiče na pood, sledeći studijama treba isključiti druge faktore koji mogu izazvati genetske mutacije kod dece.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *