Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Nemačka – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Nemačke za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Nemačku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko se tranzit obavlja preko aerodroma koji poseduju međunarodni tranzitni prostor koji se neće napuštati (Frankfurt, Minhen, Hamburg).


kada putujete u Nemačku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Za rad, zapošljavanje i studiranje u Nemačkoj neophodno je dobiti boravišnu dozvolu ili na drugi način regulisati trajni boravak. Ukoliko ste u Nemačku došli na rad ili studiranje morate odmah prijaviti mesto i adresu boravka u nadležnoj službi (Einwohnermeldeamt) i pokazati svoju vizu nemačkoj Službi za strance (Ausländeramt), gde će biti izmenjena u boravišnu dozvolu u svrhu rada odnosno školovanja.

Od 31.08.2012. godine u okviru podnošenja zahteva za izdavanje viza sa dugoročnim boravkom u Nemačkoj, biće uzimani biometrijski podaci od podnosilaca zahteva.


Pre putovanja u Nemačku preporučuje se uzimanje adekvatnog putničkog zdravstvenog osiguranja, pošto su cene zdravstvenih usluga izuzetno visoke.

Prilikom ulaska, odnosno izlaska iz Nemačke obavezna je prijava novca u visini od 10.000 evra u gotovini ili vrednosnim hartijama. Izbegavanje takve obaveze ili skrivanje povlači kaznu od jednog miliona evra.

Unos pojedinih vrsta oružja, municije i noževa je potpuno zabranjena. Unos oružja i municije u svrhu učešća na sportskom takmičenju samo uz prethodnu dozvolu nadležnog nemačkog organa.

Prilikom unošenja kućnih ljubimaca mora se posedovati potvrda o vakcinaciji protiv besnila. Svaka životinja mora da bude “čipovana”, a u pratećem dokumentu se upisuje i pečatom overava kada je sve vakcinisana. Životinje iz zemalja izvan EU moraju da imaju zvaničnu potvrdu nadležne veterinarske službe u koji se unosi i broj čipa. Za pojedine rase pasa (rodezijski riđbek, rotvajler, doberman) važe posebni propisi za uvoz.

Za osobe starije od 17 godina važi dozvola uvoza sledećih stvari:

  • 1 litar alkoholnog pića (jačeg od 22%), odnosno 4 litra vina ili 16 litara piva
  • 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 250 grama duvana za lulu
  • dozvoljeno je unošenje samo one količine lekova koja zadovolja potrebe putnika za vreme boravka u Nemačkoj
  • roba čija vrednost ne prelazi 300 evra (za one koji stižu avionom ili brodom 430€)
    lične potrebe putnika)
  • unošenje životnih namirnica, posebno kada je reč o hrani životinjskog porekla (meso, mleko i njihove prerađevine), putnik mora imati dokument o ispravnosti namirnica.

Odgovori na pitanja unosa robe prilikom ulaska u Nemačku mogu se naći i na novoj App aplikaciji “carina i putovanja “(“Zoll und Reise”), koja se može preuzeti besplatno sa Apple App Store i Google Play (Android Market). Ova aplikacija ne zahteva vezu sa internetom, kako bi se izbegli troškovi rominga. Nova aplikacija pomaže putnicima da brzo i lako identifikuju robu koju je dozvoljeno uneti prilikom ulaska u Nemačku. Kroz aplikaciju se može izračunati i koja količina robe se može uneti u Nemačku. Kroz aplikaciju se mogu izračunati i uvozne dažbine koje putnik plaća za robu vrednosti do 1.130 evra, a čiji je uvoz dozvoljen, ali se unosi u većoj količini od predviđene.

U Nemačkoj postoji obaveza nošenja identifikacionog dokumenta (pasoš ili lična karta) koji nemački nadležni organ može da traži na uvid. Preporučljivo je da imate kopiju pasoša koja može zatrebati za izdavanje putnog lista ako izgubite pasoš ili vam isti bude ukraden.

Turističke informacije mogu se dobiti na ovom sajtu.


Adresa odeljenja za vize

Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3064-400
faks: + 381 11 3064-402
e-mejl: visa@belg.diplo.de

Srbija-Nemačka
Srbija-Nemačka udaljenost
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *