Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Nepal – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Nepala za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Nepal:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza uz navođenje u putnom listu kroz koje države će se povratak u zemlju obaviti.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Nepal:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljani Republike Srbije koji putuju u Nepal odgovarajuću vizu mogu dobiti na međunarodnom aerodromu u Katmanduu, odnosno graničnim prelazima Nepala, uz prilaganje važećeg pasoša i fotografije (dimenzije kao za pasoš) sa svetlom pozadinom.

O uslovima izdavanja viza, kategorijama viza, periodima na koji se izdaju i dodatnoj dokumentaciji koju je uz zahtev za izdavanje vize potrebno priložiti, informacije su dostupne na internet prezentaciji imigracionog odeljenja Nepala.

Zahtev za izdavanje vize potrebno je podneti putem interneta pre putovanja – online formular je dostupan na napred navedenom linku.

Za putovanje u Nepal nije potrebno posedovati polisu zdravstvenog osiguranja, niti dokaz o vakcinaciji, izuzev ako dolazite iz oblasti zahvaćene žutom groznicom, što podrazumeva potrebu posedovanja odgovarajućeg medicinskog sertifikata.

Unošenje u Nepal novca u vrednosti od 5000 USD ili više (bez obzira na valutu) mora biti prijavljeno nadležnim carinskim organima na aerodromu, odnosno graničnom prelazu.

U cilju kontrole ilegalnih radnji u vezi sa trekingom, od 01. aprila 2010. godine je uvedena obaveza popunjavanja Trekkers’ Information Management Systems (TIMS) kartice, koja je dostupna u predstavništvima Nepalskog turističkog odbora (Nepal Tourism Board – NBD).

Cena dozvole za organizovani treking po jednoj osobi i po jednoj ruti iznosi 10 USD, odnosno za individualni treking 20 USD.

Dozvole za planinarenje izdaju se od strane planinarskog udruženja pod okriljem nepalskog Ministarstva kulture, turizma i civilne avijacije. Dodatne informacije dostupne su na ovom sajtu.

Nepal ima tipičnu monsunsku klimu. Suvi period je od oktobra do maja, dok je vlažni (monsunski) period od juna do septembra. Intervali između ova dva glavna perioda – od septembra do novembra i od marta do maja – smatraju se najpogodnijim za boravak u Nepalu.

Srbija-Nepal
Srbija-Nepal udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *