Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Obala Slonovače – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Obala Slonovače za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Obala Slonovače:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Obala Slonovače:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Građani Republike Srbije vize za putovanja u Republiku Obala Slonovače (Cote d’Ivoire) mogu pribaviti u Konzulatu Republike Obala Slonovače (Consulate de Cote d’Ivoire) u Zagrebu (ul. Špansko 22, 10 000 Zagreb, E-mail: b.mocan@prizma-foto.hr), Republika Hrvatska, radno vreme Konzulata: ponedeljak-petak od 9 do 12 časova. Telefon: 00385/1/3895127 (+385 1 38 95 127).

U vezi sa terorističkim napadom u letovalištu Grand Basam, u blizini glavnog grada Abidzana, 13. marta 2016. godine, kojom prilikom je nastradalo i povređeno više desetina ljudi, državljanima Republike Srbije, koji borave ili nameravaju da putuju u Obalu Slonovače, preporučuje se poseban oprez na javnim mestima, uključujući i mesta koja posećuju strani turisti, kao i praćenje informacija o bezbednosnoj situaciji.

Ambasada Republike Srbije u Abudži prati aktuelnu situaciju i relevantna obaveštenja i saveti se mogu dobiti na brojeve telefona: +234/8059738145, E-mail: serbconsabuja@gmail.com i sajt.

EPIDEMIJA EBOLE – 19.08.2014

Vlasti Obale Slonovače zabranile su sve avionske letove prema državama pogođenim ebolom.

Srbija-Obala Slonovače
Srbija-Obala Slonovače udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *