Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Paragvaj – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Paragvaju

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša, potrebna je viza za turističku posetu i boravak u Paragvaju. Viza se dobija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Paragvaja Preporučuje se da se putnici obrate Ambasadi Paragvaja u Beču radi provere aktuelne informacije o viznom režimu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Paragvajski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim unošenjem i iznošenjem oružja, lekova ili zaštićenih životinjskih vrsta.

TRANSPORT

Međunarodni aerodrom u Pargvaju je Silvio Petirosi u mestu Luke pored glavnog grada Asunsiona.
Ne postoji železnički putnički saobraćaj.

Putna mreža je raznolika, a u unutrašnjnosti zemlje su putevi uglavnom neasfvaltirani. Kvalitet autobuskog saobraćaja nije na ujednačnom nivou.

Javni saobraćaj je dobro organizovan u gradskim sredinama.

Za vožnju u Paragvaju strani državljani moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu i poželjno je osiguranje za vozilo.

BEZBEDNOST

U delu zemlje prema granici sa Brazilom i Argentinom prisutne su kriminalne grupe koje se bave švercom.
Ne preporučuje se poseta paragvajskim provincijama na granici sa Argentinom, Bolivijom i Brazilom, zbog prisustva i delovanja gerilske grupe EPP (Paragvajska narodna vojska).

Preporučljivo je izbegavati veća masovna okupljanja, iako su protesti i demonstracije mahom nenasilni.
Kriminal je u porastu i preporučljive su sve uobičajene mere predostrožnosti za turiste. Ne preporučuje se nošenje skupog nakita i vidljive tehničke opreme (kamere, foto aparati i sl.). Ulični kriminal preovlađuje u gradskim sredinama.

Broj telefona policije je 911, a vatrogasne i službe za spašavanje žrtava u nesrećama je 131, 132. Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše paragvajske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena. Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama u Paragvaju su izuzetno oštre.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Srbija i Paragvaj nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana. Uslovi za medicinsko lečenje su dobri u Asunsionu, a ograničeni ili nepostojeći u seoskim sredinama.

NOVAC

Paragvajska valuta je gvarani i iznosi (otprilike) 1USD = 4724,85 gvaranija, 1 EUR = 5298,76 gvaranija.
Cena hotelskog smeštaja u proseku je od 40 do 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno oko 70 USD.

OSTALO

Nema posebnih karakteristika u vezi sa običajima u gradskim sredinama u Paragvaju, koji su slični evropskim.

Raspored godišnjih doba u Paragvaju je u skladu sa njenim geografskim položajem na južnoj hemisferi, sa blagim zimama i letima sa izuzetno visokom temperaturom.

Srbija-Paragvaj
Srbija-Paragvaj udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *