Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Paragvaj – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Paragvaja za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Nije potrebna viza za posetu do 30 dana, u roku od jedne godine.
Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza za posetu do 30 dana, u roku od jedne godine.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Paragvaj:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana


kada putujete u Paragvaj:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša, potrebna je viza za turističku posetu i boravak u Paragvaju. Viza se dobija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Paragvaja Preporučuje se da se putnici obrate Ambasadi Paragvaja u Beču radi provere aktuelne informacije o viznom režimu: Prinz Eugen Straße 18/1/3A, 1040 Wien,
Tel: (+43/1) 505.46.74, E-mail: embaparviena@chello.at.

Obrazac za vizu možete preuzeti ODAVDE.

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Paragvajski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim unošenjem i iznošenjem oružja, lekova ili zaštićenih životinjskih vrsta.

Nema posebnih karakteristika u vezi sa običajima u gradskim sredinama u Paragvaju, koji su slični evropskim.

Raspored godišnjih doba u Paragvaju je u skladu sa njenim geografskim položajem na južnoj hemisferi, sa blagim zimama i letima sa izuzetno visokom temperaturom.

Međunarodni aerodrom u Pargvaju je Silvio Petirosi u mestu Luke pored glavnog grada Asunsiona.

Ne postoji železnički putnički saobraćaj.

Putna mreža je raznolika, a u unutrašnjnosti zemlje su putevi uglavnom neasfvaltirani. Kvalitet autobuskog saobraćaja nije na ujednačnom nivou.

Javni saobraćaj je dobro organizovan u gradskim sredinama.

Za vožnju u Paragvaju strani državljani moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu i poželjno je osiguranje za vozilo.

U delu zemlje prema granici sa Brazilom i Argentinom prisutne su kriminalne grupe koje se bave švercom.

Ne preporučuje se poseta paragvajskim provincijama na granici sa Argentinom, Bolivijom i Brazilom, zbog prisustva i delovanja gerilske grupe EPP (Paragvajska narodna vojska).

Preporučljivo je izbegavati veća masovna okupljanja, iako su protesti i demonstracije mahom nenasilni.

Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama u Paragvaju su izuzetno oštre.

Srbija i Paragvaj nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana.

Cena hotelskog smeštaja u proseku je od 40 do 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno oko 70 USD.

Srbija-Paragvaj
Srbija-Paragvaj udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *