Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Poljska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Poljskoj

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19. jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju državu članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Sa zahtevom za izdavanje vize treba se obratiti Ambasadi Poljske u Beogradu.

Putnici koji ulaze na teritoriju EU ili je napuštaju, obavezni su da prijave carinskim organima ukoliko unose/iznose u gotovini 10.000 ili više evra ili ekvivalent navedenom iznosu u drugim valutama (jedinstvena evropska regulativa usmerena na sprečavanje pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti). Ukoliko se ne prijavi iznos ili se daju netačni podaci, novac se oduzima. Izneti podaci se smatraju tajnim, i u cilju bezbednosti putnika, dostavljaju se jedino FIU (Financial Intelligence Unit) zemlje.

Dozvoljeno je da se, po osobi, na teritoriju Poljske unese:

  • 2 boksa cigareta,
  • 20 cigara,
  • 1 litar pića koje sadrži 22 ili više % alkohola,
  • 2 litra pića koje sadrži više od 22% alkohola,
  • 4 litre vina,
  • 10 litara goriva sadržanog u posebnom kontejneru,

kao i ostali proizvodi (uključujući parfeme, kafu, čaj, elektronska sredstva) čija vrednost ne prelazi 430 evra (za putnike u avio i pomorskom saobraćaju) i 300 evra za ostale putnike.

TRANSPORT

Veći gradovi u Poljskoj imaju aerodrome sa dobrom konekcijom sa međunarodnim aerodrumom u Varšavi.

Malopolsko vojvodstvo i Šlezija imaju dobru mrežu puteva, što se ne bi moglo reći i za ostala vojvodstva. Ipak turistička infrastruktura se smatra prihvatljivom, naročito u većim gradovima i turističkim centrima.

Vozačka dozvola Srbije može da se koristi u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole.

Visina drumarine zavisi od: vremena vožnje na domaćim putevima, vrste motornog vozila i dozvoljene ukupne mase količine izduvnih gasova vozila. Učesnicima u drumskom saobraćaju se nalaže opreznost u vožnji, posebno ako je u pitanju vreme praznika i vikenda. Podaci Glavnog statističkog ureda RP o broju smrtnih slučajeva učesnika u saobraćaju su upozoravajući. Inspektori Inspekcije putnog transporta obavljaju svoju dužnost na osnovu Zakona o drumskom prevozu i proveravaju usklađenost obavljenog transporta sa odredbama Zakona. Objašnjenja da nema vidljivih obaveštenja gde je moguće kupiti vinjetu i slično, se ne uvažavaju. Vozači autobusa i kamiona koji rade 4 sata u noćnoj smeni od 24:00 do 04:00 ne mogu da rade neprekidno duže od 10 sati.

U slučaju kada je potrebna pomoć na putu, treba kontaktirati “Starter Breakdown Service” (telefoni: (061) 8319800 ili (mobilni): +48600222222, +48609222222).

Opravku automobila je moguće platiti samo gotovinski. Takođe, može se kontaktirati i Polski Zwiazek Motorowy (Polish Motoring Union), broj tel: (022) 9637. Plaćanje kreditnom karticom je moguće samo ako je vlasnik vozila član Međunarodnog auto-moto saveza (FIA) ili Međunarodne turističke asocijacije (ITA).

Ukoliko se koristi taksi, taksi stanice su uobičajeno označene (TAXI). Iz bezbednosnih razloga, najbolje je naručiti taksi telefonom ili sa recepcije hotela. Ukoliko je u pitanju vožnja van grada (međumesna), noćna vožnja,vožnja tokom praznika ili nedeljom, tarifa je dva puta veća. Noćna tarifa se primenjuje u vremenu od 22:00 do 06:00.

BEZBEDNOST

U Poljskoj je aktuelno pitanje bezbednosti u saobraćaju. Bezbednost na putevima je rezultat kumulativnog dejstva tri faktora: ljudskog (ponašanje vozača, veština upravljanja vozilom, zdravstveno stanje, način vožnje), starosti i tehničkih karakteristika vozila (prosečan vek starosti automobila u Poljskoj je 14 godina) i infrastrukture (dobru mrežu puteva imaju Malopolsko vojvodstvo i Šlezija).

U slučaju kontakta sa službenim licem, ne rukovoditi se jedino vidljivim bedžom, već tražiti i oficijelnu legitimaciju (registrovan je problem prevara naših građana). Kontakt telefon policije je broj 997.

Na zajedničku inicijativu ministarstava za sport i turizam Poljske, Ureda za strance i Glavne policije, uspostavljena je posebna telefonska linija (safety hotline) za pomoć turistima koja funkcioniše od 10:00 do 22:00 časa. Zaposleni pružaju informacije na engleskom, nemačkom i ruskom jeziku.

Ukoliko se poziv upućuje sa fiksnog telefona, koristi se broj 0800 200 300. Sa mobilnog telefona treba zvati broj 0 608 599 999.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Ne preporučuje se konzumiranje vode iz javnog vodovoda.

Za pomoć se može obratiti državnim i privatnim klinikama. Za pružanje zdravstvenih usluga cene su fiksne i izdaje se račun. Sa Poljskom je na snazi “Sporazum između FNRJ i NRP o saradnji u oblasti zaštite narodnog zdravlja” iz 1957. godine. Da bi se primenile odredbe, osiguranik treba da poseduje Potvrdu da je zdravstveno osiguran i da će Republički zavod za zdravstveno osiguranje snositi troškove lečenja u Poljskoj.

U slučaju da je potrebna medicinska pomoć, kontakt telefon je 999.

NOVAC

Nacionalna valuta u Poljskoj je poljska zlota, kurs zlota prema evru je 1 evro = 4,15 zlota (u metalu: apoeni su od 1, 2 i 5 zlota, kao i 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groša; Banknote: 10, 20, 50, 100 i 200 zlota).

Novac je najbolje menjati u bankama ili menjačnicama (u hotelima, na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama kurs zlota je znatno viši u odnosu na ostale valute). Kreditne kartice se prihvataju i ne postoji vremenski limit za korišćenje kartica. Gubitak/krađu kreditne kartice trebalo bi odmah prijaviti na telefon: (4822) 5153150 ili 5153000 (otvorena linija 24 sata).

OSTALO

U Poljskoj je od 2010.godine, na snazi Zakon o zabrani pušenja. Pušenje je zabranjeno u zdravstvenim ustanovama, školama, železničkim stanicama, aerodromima, autobuskim i tramvajskim stajalištima, mestima od kulturnog značaja, sredstvima javnog prevoza, centrima za rekreaciju i sportskim objektima. U slučaju nepoštovanja zabrane prekršajna kazna je 500 zlota (125 evra). Prilikom ulaska u restorane treba obratiti pažnju da li je na vidno mesto stavljen znak zabrane pušenja i u tom smislu se i ponašati.

Prosečna temperatura u julu je 19 stepeni, mada ima dosta sunčanih dana, kada temperatura dostiže i 30 stepeni. Najbolje vreme za upražnjavanje zimskih sportova je između januara i marta. Vremenske podatke možete naći na ovom sajtu.

Pre napuštanja Poljske, može se tražiti povraćaj PDV uz uredno prezentirane račune.

Srbija-Poljska
Srbija-Poljska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *