Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Poljska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Poljske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Poljsku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza, osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma.


kada putujete u Poljsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19. jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju državu članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Sa zahtevom za izdavanje vize treba se obratiti Ambasadi Poljske u Beogradu.

Putnici koji ulaze na teritoriju EU ili je napuštaju, obavezni su da prijave carinskim organima ukoliko unose/iznose u gotovini 10.000 ili više evra ili ekvivalent navedenom iznosu u drugim valutama (jedinstvena evropska regulativa usmerena na sprečavanje pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti). Ukoliko se ne prijavi iznos ili se daju netačni podaci, novac se oduzima. Izneti podaci se smatraju tajnim, i u cilju bezbednosti putnika, dostavljaju se jedino FIU (Financial Intelligence Unit) zemlje.

Dozvoljeno je da se, po osobi, na teritoriju Poljske unese:

  • 2 boksa cigareta,
  • 20 cigara,
  • 1 litar pića koje sadrži 22 ili više % alkohola,
  • 2 litra pića koje sadrži više od 22% alkohola,
  • 4 litre vina,
  • 10 litara goriva sadržanog u posebnom kontejneru,
  • kao i ostali proizvodi (uključujući parfeme, kafu, čaj, elektronska sredstva) čija vrednost ne prelazi 430 evra (za putnike u avio i pomorskom saobraćaju) i 300 evra za ostale putnike.

Veći gradovi u Poljskoj imaju aerodrome sa dobrom konekcijom sa međunarodnim aerodromom u Varšavi.

Nova vozačka dozvola Republike Srbije može da se koristi u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole.

Opravku automobila je moguće platiti samo gotovinski. Može se kontaktirati i Polski Zwiazek Motorowy (Polish Motoring Union), broj tel: (022) 9637. Plaćanje kreditnom karticom je moguće samo ako je vlasnik vozila član Međunarodnog auto-moto saveza (FIA) ili Međunarodne turističke asocijacije (ITA).

Ukoliko se koristi taksi, taksi stanice su uobičajeno označene (TAXI). Iz bezbednosnih razloga, najbolje je naručiti taksi telefonom ili sa recepcije hotela. Ukoliko je u pitanju vožnja van grada (međumesna), noćna vožnja,vožnja tokom praznika ili nedeljom, tarifa je dva puta veća. Noćna tarifa se primenjuje u vremenu od 22h do 06h.


Za pomoć se može obratiti državnim i privatnim klinikama. Za pružanje zdravstvenih usluga cene su fiksne i izdaje se račun. Sa Poljskom je na snazi „Sporazum između FNRJ i NRP o saradnji u oblasti zaštite narodnog zdravlja” iz 1957. godine. Da bi se primenile odredbe, osiguranik treba da poseduje potvrdu da je zdravstveno osiguran i da će Republički zavod za zdravstveno osiguranje snositi troškove lečenja u Poljskoj (po pravilu, naši građani ne poseduju potvrdu). Ne preporučuje se konzumiranje vode iz javnog vodovoda.

U slučaju da je potrebna medicinska pomoć, kontakt telefon je 999.

Pušenje je zabranjeno u zdravstvenim ustanovama, školama, železničkim stanicama, aerodromima, autobuskim i tramvajskim stajalištima, mestima od kulturnog značaja, sredstvima javnog prevoza, centrima za rekreaciju i sportskim objektima. U slučaju nepoštovanja zabrane prekršajna kazna je 500 zlota (125 evra). Prilikom ulaska u restorane treba obratiti pažnju da li je na vidno mesto stavljen znak zabrane pušenja i u tom smislu se i ponašati.

Pre napuštanja Poljske, može se tražiti povraćaj PDV uz uredno prezentirane račune.

Srbija-Poljska
Srbija-Poljska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *