Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije

Regulisano članom 34. Zakona koji glasi:

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

• Uz zahtev podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije (kopija);
v) dokaz o stranom državljanstvu;
g) potpisana izjava;
d) kopija dokumenta sa fotografijom (pasoš);
đ) dokaz o uplaćenoj taksi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *