Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Pozivno i garantno pismo

Pozivno pismo predstavlja poziv od nekog državljanina odredjene zemlje. Ono se najcešće može zameniti rezervacijom hotela (vaučerom). Pozivno pismo predstavlja dokaz da u dotičnoj zemlji nećete spavati na ulici.

Rezervacija hotela je ili besplatna, ili jeftina (reda veličine 10-20$), i obično se može obaviti preko interneta. Potrebno je da pronađete odgovarajući hotel i napravite rezervaciju, koju ćete pokazati u ambasadi kad budete vadili vizu. Rezervaciju kasnije možete poništiti, drugim rečima, niko vas ne tera da zaista odsednete u tom hotelu.

Rezervacija avionske karte je dokument koji mnoge ambasade traže pri izdavanju vize. Rezervaciju karte vršite kod avio prevoznika kog odaberete, i ona je besplatna. Neke ambasade se ne zadovoljavaju ovim, nego traže samu kartu – drugim rečima, morate da kupite avionsku kartu. Zato obratite pažnju da li vam je potrebna rezervacija, ili karta. Garantno pismo, osim poziva, treba da sadrži i izjavu onoga koji vas poziva, kojom se pozivalac obavezuje da će, osim što će vam obezbediti smeštaj, hranu, eventualne medicinske troškove itd, on i garantovati za vas, da nećete počiniti neku zakonom zabranjenu stvar.

Drugim rečima, vaš domaćin garantnim pismom izjavljuje da je odgovoran za vas, sve dok ste vi u toj zemlji. Garantno pismo je daleko formalnije nego pozivno pismo, i ne može se zameniti vaučerom. Osoba koja vas slabo poznaje možda neće želeti da vam pošalje garantno pismo, jer se time izlaže riziku.

Osoba koja vas poziva će možda morati da plati da bi vam poslala pozivno ili garantno pismo. To varira od zemlje do zemlje. I pozivno i garantno pismo mora biti overeno u odgovarajućoj instituciji.

Dajemo vam dva primera ako vi pozivate stranca u goste ili u poslovnu posetu:


Primer 1:

PRIVATNA POSETA

Primer pozivnog pisma kada pozivate u privatnu posetu stranog državljana. Najmanje u 3 primerka (1 gostu, 1 sudu i 1 vama). Overite u sudu ili Opštini po mestu gde živite i jedan primerak pošaljite osobi koju pozivate. Uglavnom se zahteva da osoba poseduje originalno pismo. Nekima će pozivno pismo služiti za dobijanje vize u DKP-u Srbije a nekima da sa istim uđu u R Srbiju ( u zavisnosti od viznog režima sa dotičnom državom).

POZIVNO PISMO

Pozivam u goste državljanina Ukrajine PETRA PETRICHA, rođenog 12.12.1980. godine u mestu Petrovo, država Ukrajina, sa prebivalištem u mestu Petrovo, ulica Petrova broj 12/12, Ukrajina. Nosilac pasoša Ukrajine broj UKR 0123456789, koji je izdat dana 12.12.2000. godine sa rokom važnosti do 12.12.2010. godine. Imenovani dolazi dana 12.12.2010. godine avionom ruske avio kompanije “Aeroflot” iz Moskve, preko Aerodroma “Nikola Tesla”. Boraviće na dole navedenoj adresi u periodu od 12.12. do 25.12.2010. godine. Ovim pozivnim pismom se obavezujem da ću imenovanom snositi troškove smeštaja i ishrane prilikom njegovog boravka kod mene kao gosta, kao i eventualne troškove lečenja.

U Beogradu
Dana 12.12.2010. godine
Petar Petrović
Petrovićeva 12/12
11000 Beograd
Broj lične karte: 0123456789


Primer 2:

POSLOVNA POSETA

Primer pozivnog pisma kada pozivate u poslovnu posetu stranog državljana. Najmanje u 3 primerka (1 poslovnom partneru, 1 sudu i 1 vama). Overite u sudu ili Opštini po mestu gde živite i jedan primerak pošaljite osobi koju pozivate. Uglavnom se zahteva da osoba poseduje originalno pismo. Nekima će pozivno pismo služiti za dobijanje vize u DKP-u Srbije a nekima da sa istim uđu u R Srbiju ( u zavisnosti od viznog režima sa dotičnom državom).

D.O.O “Petrovic”
Industrijska zona 12/12
11000 Beograd
Tel: 011/111-1111
Fax: 011/111-1112

POZIVNO PISMO

Pozivamo našeg poslovnog partnera, državljanina Ukrajine PETRA PETRICHA, rođenog 12.12.1980. godine u mestu Petrovo, država Ukrajina, sa prebivalištem u mestu Petrovo, ulica Petrova broj 12/12, Ukrajina. Nosilac pasoša Ukrajine broj PN 0123456789, koji je izdat dana 12.12.2000. godine sa rokom važnosti do 12.12.2010. godine. Imenovani je vlasnik ukrajinske kompanije “Petrov” sa sedištem u Ukrajini, mesto Petrovo, ulica Petrova broj 12/12 i dolazi radi ispitivanja tržišta Republike Srbije za plasiranje proizvoda koje proizvodi njegova kompanija. Radi se proizvodima za mršavljenje na bazi morskih algi, a iste bi distribuirao preko naše firme. Imenovani dolazi dana 12.12.2010. godine avionom ruske avio kompanije “Aeroflot” iz Moskve, preko Aerodroma “Nikola Tesla”. Boraviće u hotelu “Petar” u Beogradu, gde smo istom izvršili rezervaciju, u periodu od 12.12. do 25.12.2010. godine. Odlazak našeg poslovnog partnera je planiran dana 25.12.2010.g. avionom ruske avio kompanije “Aeroflot” preko Aerodroma “Nikola Tesla”. Prilikom dolaska i odlaska poslovnog partnera preko Aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu čekaće ga naš vozač Petar Petrović, kontakt telefon 065/111-111. Ovim pozivnim pismom se obavezujemo da ćemo imenovanom snositi troškove smeštaja i ishrane prilikom njegovog boravka kod nas kao poslovnog partnera, kao i eventualne troškove lečenja.

U Beogradu                                                                                    D.O.O “Petrovic”
Dana 12.12.2010. godine                                                         direktor: Petar Petrović
Industrijska zona 12/12
11000 Beograd


Na ovom LINKU možete preuzeti primer Pozivnog pisma.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *