Prestanak državljanstva Republike Srbije odricanjem

 član 33. Zakona koji glasi:

Punoletni državljanin Republike Srbije koji je rođen i živi u inostranstvu, a ima strano državljanstvo može se do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.

U pogledu odricanja od državljanstva deteta do navršene 18. godine života shodno se primenjuju odredbe člana 30. ovog zakona.

Uz izjavu o odricanju podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) dokaz o državljanstvu Republike Srbije:
♦ uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili
♦ izvod iz matične knjige jugoslovenskih državljana koja se vodila u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, izdat u skladu sa Zakonom, ili
♦ izvod iz matične knjige rođenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili
♦ pasoš Republike Srbije.

v) uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu;
g) dokaz o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu);
d) dokaz o uplaćenoj taksi.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite svoj komentar!
Unesete svoje ime

More like this

Etias

Nova pravila za putovanja u EU: Šta je ETIAS,...

Evropski sistem putnih informacija i odobrenja (ETIAS) primenjivaće se od 2025. godine kada će svi putnici bez...
Reske

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će...

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu Reske, koji se graniči sa Horgošem, mađarska policija...

Nezgode srpskih turista na odmoru: Šta pokriva osiguranje, a...

Prilikom svakog putovanja u inostranstvo, jedna od najvažnijih stavki je uzimanje polise sa putnim osiguranjem sa asistencijom,...