Wednesday, November 29, 2023
Dokumenta, propisi i zakoniPrijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog naroda, koji nema prebivalište na...

Prijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije

» član 23. Zakona glasi:

• Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Uz zahtev po članu 23. stav 1. Zakona podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) uverenje o državljanstvu;
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) fotokopija dokumenta sa fotografijom (pasoš) ili drugi dokument (lična karta);
d) potpisana izjava;
đ) za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost;
e) dokaz o uplaćenoj taksi.
ž) dokaz o srpskom poreklu(uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda)

Lica koja su izbegla na teritoriju Republike Srbije ili u inostranstvo (član 23. stav 2 Zakona) uz zahtev za sticanje državljanstva prilažu:

a) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (ako je lice izbeglo u inostranstvo dokaz o istom);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
v) uverenje o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ;
g) izvod iz matične knjige venčanih;
d) fotokopija izbegličke legitimacije (ako je lice izbeglo u Republiku Srbiju, odnosno SCG);
đ) fotokopija lične karte ili druge javne isprave;
e) saglasnost deteta, ako zahtev za dete starije od 14 godina podnosi roditelj;
ž) potpisana izjava;
z) dokaz o uplaćenoj taksi.

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...