Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Putni list

Putni list je putna isprava

Putni list, ili pasovan – kako ga neki u žargonu nazivaju, je dokument sličan pasošu, ali sa manjim brojem stranica i bez korica. Putni list služi za povratak u zemlju, i izdaje se državljanima Republike Srbije koji za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turističkog putovanja i sl.) ostanu bez pasoša – izgube ga ili im ga neko ukrade.

Šta treba uraditi kada za vreme privremenog boravka  u inostranstvu izgubite pasoš?

Gubitak bez odlaganja prijavite policijskim organima strane države i od njih uzmite potvrdu o tome. Nakon toga se obratite najbližem konzulatu Republike Srbije.

Da bi mogli da vam izdaju putni list, potrebno je da pored potvrde da ste prijavili gubitak, posedujete još 3 stvari:

– tri fotografije,
– dokaz o državljanstvu i
– dokaz o identitetu.

Dokaz o državljanstvu je izvod iz matične knjige državljana koji nije stariji od 6 meseci. Uverenje o državljanstvu može vam neko od rodbine iz zemlje poslati na fax konzulata.

Identitet se dokazuje pomoću nekog javnog dokumenta sa fotografijom. To su lična karta ili vozačka dozvola.

Ukoliko vam nešto od navedenog nedostaje i niste u mogućnosti da to pribavite, obaviće se provera postojanja smetnji kod nadležnog ministarstva za unutrašnje poslove. U ovoj fazi morate pokazati razumevanje za proceduru, ali vas uveravamo da će se sve obavljati na najbrži mogući način.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *