Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Putno osiguranje za putovanje u inostranstvo

Prilikom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Osiguranje vam pomaže da polisom međunarodnog putnog osiguranja takve situacije prevaziđete. Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja bićete potpuno zbrinuti.

Troškovi medicinske, putne i pravne asistencije su veoma visoki u inostranstvu, tako da kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja navedene troškove plati osiguravajuća kompanija umesto Vas.

Osiguravajuće kuće u Srbiji:

Wiener Stadtische
Delta Generali Osiguranje
Uniqa
Takovo Osiguranje
Dunav Osiguranje
DDOR Novi Sad
AMS Osiguranje
i tako dalje…

Kako se lečiti u inostranstvu tokom odmora

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji tokom sezone godišnjih odmora odluče da otputuju u inostranstvo, imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć ukoliko se za to ukaže potreba, što ostvaruju na osnovu potvrde o zdravstvenom osiguranju.

To pravo mogu ostvariti i na osnovu polise o putničkom zdravstvenom osiguranju koje uplaćuju u nekoj od osiguravajućih kuća. RFZO ima sklopljen međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju sa više od 20 zemalja, među kojima su Austrija, Belgija, Slovenija, BiH, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Nemačka, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija,Rumunija, Slovačka, Francuska…

Procedura predviđa prethodnu proveru zdravstvenog stanja osiguranih lica i podrazumeva ukazivanje pomoći u hitnim i slučajevima iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Potvrda se može uzeti sa sajta fonda, potom se ide kod izabranog lekara gde se iz zdravstvenog kartona upisuju podaci o osiguraniku. Hronični ili akutni pacijenti ne mogu dobiti takvu potvrdu tokom boravka u inostranstvu, jer njihovo zdravstveno stanje zahteva često pružanje zdravstvenih usluga, pa samim tim i veće troškove, navode u Fondu.

Na osnovu izvoda iz zdravstvenog kartona osiguranika, koji se vodi kod izabranog lekara opšte prakse i stomatologije, nadležna lekarska komisija RFZO daje nalaz, mišljenje i ocenu na osnovu koje se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite važi za period od 90 dana od dana izdavanja, u slučaju privatnog boravka u inostranstvu.

Putničko zdravstveno osiguranje evro po danu

Građanima je na raspolaganju i putničko zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u nekoj od osiguravajućih kuća. Po danu boravka u inostranstvu plaća se oko evro. Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja podrazumeva ukazivanje pomoći kako u državnim, tako i privatnim klinikama.

Na primer, kada se desi neka nezgoda ili se iznenada pogorša stanje nekome tokom letovanja, on se najpre javlja osiguravajućoj kući koja ga usmerava da nađe najbližu ustanovu u mestu gde letuju. Ukoliko sami izaberu gde će im se pomoć ukazati, onda su dužni da sačuvaju fiskalne račune, dokumentaciju kako bi im po povratku u zemlju bili refundirani troškovi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *