Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Рагодеш

Рагодеш се налази 12 км северозападно од Пирота у пределу који је познат као “Буџак”.

Као и многа села у пиротском крају за време турске власти је мењало локацију, због зулума и терора који су спроводили Турци и Черкези у овим крајевима.

Како је село било у шумовитом пределу, давало је могућност да се на том простору развије хајдучки покрет.

Путни правац:  Пирот – Књажевац
Удаљеност од Пирота: 12 км

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *