Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Rusija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Rusije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Rusiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza.


kada putujete u Rusiju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljanima Srbije nije potrebna viza za boravak do 30 dana, računajući i dan ulaska u Rusku Federaciju. Prilikom ulaska, na graničnom prelazu obavezno je popunjavanje migracione karte koju treba nositi sa sobom i koja se, prilikom izlaska iz Ruske Federacije, vraća pograničnom službeniku. Po dolasku, obavezna je prijava boravka u roku od 7 dana (za boravak kraći od 7 dana prijava nije potrebna).

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Od 1. septembra 2016. godine, stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, bez obzira da li imaju ili nemaju vizu, dozvolu za privremeni ili stalni boravak, ne dozvoljava se ulazak na teritoriju Ruske Federacije iz Republike Belorusije drumskim putnim pravcima, već se upućuju da u Rusku Federaciju uđu iz Ukrajine ili Baltičkih zemalja, preko graničnih prelaza koji su otvoreni za međunarodni saobraćaj.

Navedeno pravilo se ne odnosi i na vozače kamiona koji su državljani Srbije, s obzirom da kamioni imaju TIR oznaku, te im se stoga dozvoljava nesmetan ulazak u Rusku Federaciju iz Belorusije.

Za slučajeve kada je viza potrebna (boravak duži od 30 dana), kao što je svaki oblik zapošljavanja i rada u Ruskoj Federaciji, školovanje, stručno usavršavanje, lečenje i ostalo, viza se dobija u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu.

Zahtevi za vizu za Rusku Federaciju se od 16.02.2015. godine podnose preko ovog sajta.

Od juna 2015. godine, pogranični organi Ruske Federacije ne dozvoljavaju stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, izlazak iz Rusije ukoliko je stranac na teritoriju Ruske Federacije ušao iz Republike Belorusije, bez obzira da li strani državljanin ima ili nema rusku ili belorusku vizu ili odobrenje za privremeni ili stalni boravak u Ruskoj Federaciji ili Republici Belorusiji, već ih upućuju da se vrate u Belorusiju i odatle otputuju na željenu destinaciju.

Bez obzira po kom osnovu dolaze u Rusiju, sa ili bez vize, stranci su dužni da striktno poštuju dozvoljene rokove boravka u Ruskoj Federaciji. U suprotnom, u slučaju prekoračenja dužine boravka (pri tom nije od značaja da li se radi o jednom danu ili dužem periodu), ruski pogranični organi i migraciona služba uskratiće izlazak iz zemlje. U takvim slučajevima, izlazak se dozvoljava samo na osnovu odgovarajuće sudske odluke koja se donosi u administrativnom prekršajnom postupku, tokom koga se utvrđuje prekršaj i izriče novčana kazna (minimalna 5.000 rubalja), a pogranični i migracioni organi RF uvode ih u registar lica kojima je zabranjen ulazak u RF na rok od 5 godina.


Polisa zdravstvenog osiguranja i posedovanje određene količine novca nije obavezno. Prilikom ulaska treba prijaviti iznose veće od 10.000 USD, kao i tehničku robu.

Bezbednosna situacija je stabilna. Najčešći oblici ugrožavanja turista su krađe i dzeparenja.

Preporučuje se konzumiranje flaširane ili filtrirane vode za piće.

Postoje lanci stranih hotela i restorana, kulturna ponuda je veoma bogata i raznovrsna, ali su cene usluga visoke. Tržni centri i prodavnice rade svih sedam dana u nedelji od 10 do 22 časa.

Srbija-Rusija
Srbija-Rusija udaljenost
4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *