Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Sa kojim dokumentima deca putuju u Crnu Goru

Turistička sezona je krenula. Opet ima mnogo pitanja vezana za putovanje maloletnih građana Srbije u Crnu Goru. Kako, sa čime, sa kim…Avionom sajt objašnjava sve na jednom mestu.

Starosna granica Dokumenta
Punoletni državljani Republike Srbije Važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije
Maloletna lica, ako putuju sa roditeljima Potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta…)
Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta) Kada putuju sa roditeljima, potreban je dokument kojim se može potvrditi identitet deteta (putna isprava, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica…). Ukoliko maloletna lica putuju bez pratnje roditelja (staratelja), preporučuje se da dete uz identifikacioni dokument (putnu ispravu, izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvenu knjižica…) ima i pisanu saglasnost oba roditelja.
Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Maloletna lica mogu ulaziti u Crnu Goru sa izvodom iz matične knjige rođenih, đačkom ili zdravstvenom knjižicom.

Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Ukratko, kao i do sada.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *