Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Sa kojim dokumentima u Crnu Goru

I ove godine, kao i prethodnih, opet puno pitanja na ovu temu. Ukratko ćemo ovde objasniti (ili barem pokušati) ko, kako, kada i sa kojim dokumentima može da pređe granicu Srbije i Crne Gore.

Pokušaćemo da ilustrujemo radi lakšeg snalaženja.

Ako i dalje imate nedoumica možete se priključiti diskusijama na Forumu. Tema je VEOMA POSEĆENA.

Dole u tabeli dat je pregled i nadamo se da ćete se lako snaći.

Uzrast Dokumenat Napomena
– Bebe
– Deca do 6-7 godina (predškolski uzrast)
Pasoš ili zdravstvena knjižica + izvod iz matične knjige rođenih Obavezna saglasnost roditelja kada decu vodi neko drugi. Overava se u Sudu ili Opštini po mestu prebivališta.
Deca do 15-16 godina (školski uzrast) Pasoš, lična karta ili đačka knjižica Obavezna saglasnost roditelja kada decu vodi neko drugi. Overava se u Sudu ili Opštini po mestu prebivališta.
Stariji maloletnici (do 18 godina) Lična karta ili pasoš Saglasnost roditelja da mogu da pređu granicu
Punoletni (od 18 pa naviše) Lična karta ili pasoš – U obzir dolazi nova, stara lična karta (važeća). Novi, stari pasoš (važeći).
– Sa ličnim kartama (starim) u kojima je upisan datum isteka roka važnosti 27.07.2011.g. a u Srbiji su Zakonom produžene do 31.12.2016.g. idete na svoju odgovornost. Više u tekstu na ovoj stranici.

 

Pored ovih nedoumica ima i dalje pitanja sa čime je dozvoljeno ili bolje. Sa ličnom kartom ili pasošem.

Da li sa ličnom kartom ili pasošem?

Vaša je volja i želja sa čime ćete prelaziti granicu između R Srbije i R Crne Gore (ovo se odnosi na punoletne građane). Onaj ko mnogo putuje svakako će dati na uvid ličnu kartu jer će želeti da “uštedi” koju stranicu pasoša-jer ne zaboravimo da granična policija utiskuje granični pečat prilikom izlaska iz R Srbije državljanima Srbije a na ulazu u zemlju po želji. Onaj kome će otisak pečata u pasošu trebati kako bi dokazao svoje putovanje (dnevnice, porezi…) predaće pasoš – upravo jer mu otisak pečata treba.

Kako da dokažem da sam prešao granicu sa ličnom kartom?

I ovo pitanje je regulisano. Ukoliko prelazite granicu sa ličnom kartom a potreban vam je dokaz oprelasku zatražite od graničnog policajca/policajke POTVRDU o prelasku državne granice.

Lična karta u koju je upisan datum važenja 27.07.2011g.

Posebnim Zakonom ovim ličnim kartama je produžen rok važnosti do 31.12.2016. godine. Rok važnosti ovim ličnim kartama je bio ograničen do navedenog datuma jer se smatralo da će svi građani Srbije uspeti da zamene lične karte novim (sa čipom). Kako se to nije dogodilo odlučilo se za produžetak istih.To znači da sada ove lične karte važe u praksi i policija Srbije i sve institucije u zemlji će ih priznavati kao važeće.

Zanimljivo je kako je sada od strane granične policije Srbije regulisan prelazak državne granice sa ovim ličnim kartama.

S obzirom da su navedene lične karte sada važeće granična policija mora da vas pusti da izađete iz zemlje sa istom (doduše samo u BiH i CG) i tom prilikom upozoriće vas da u drugu državu odlazite na svoju odgovornost sa tom ličnom kartom. Ovim upozorenjem oni će pokriti sebe a vas ako vrate troškove putovanja snosite samo vi, nikoga ne možete okriviti (saglasili ste se).

Na Forumu Avionom.com u temi: Sa kojim dokumentima u R Crnu Goru možete pročitati da je trenutno stanje izjednačeno 1:1 što se tiče prelaska granice Crne Gore. Naime jedan putnik je sa ovakvom ličnom kartom ušao u CG autom i izašao avionom (iz Podgorice za Beograd), dok je drugi imao problem, odnosno crnogorska granična policija mu je predočila da mu je lična karta nevažeća i da je rok istekao 27.07.2011.g. Pokušano je, od strane putnika, objašnjenje situacije i novog produženja navedenih LK ali je granični policajac predočio putniku da je očigledno da je LK istekao rok važnosti i da je to jednostavno NEvažeči dokumenat. Sva sreća imao je pasoš sa sobom.

Kao što ste i sami mogli zaključiti, odlazak i povratak sa LK u kojima je rok važnosti do 27.07.2011. godine ide vama na “dušu” – odnosno sami ste u ovakvoj avanturi. A ako vam uspe javite se na Forum da “brojimo golove” 🙂


Poslednja vest (septembar 2011.godine)

Prelazak državne granice između R Srbije i Crne Gore za maloletnu decu, bez pasoša, produžen je do septembra 2012. godine.

Poslednja vest (jul 2012. godine)

Prelazak državne granice između R Srbije i R Crne Gore za maloletnu decu, bez pasoša i dalje važi do septembra tekuće godine (2012.g.)

Novo je to što sa starim LK možete putovati samo u R Crnu Goru, dok u R Makedoniju i R BiH morate imati novu LK (biometrijsku).

Poslednja vest (decembar 2012. godine)

Maloletna lica mogu ulaziti u Crnu Goru sa izvodom iz matične knjige rođenih, đačkom ili zdravstvenom knjižicom do 31. marta 2013. godine.

Poslednja vest (mart 2013. godine)

Maloletna lica mogu ulaziti u Crnu Goru sa izvodom iz matične knjige rođenih, đačkom ili zdravstvenom knjižicom do 30. juna 2013. godine.

Poslednja vest (jun 2013. godine)

Maloletna lica mogu ulaziti u Crnu Goru sa izvodom iz matične knjige rođenih, đačkom ili zdravstvenom knjižicom do 30. septembra 2013. godine.

Poslednja vest (februar 2014. godine)

Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore. Ukratko, kao i do sada.

Poslednja vest (januar 2020. godine)

Maloletni državlјani Srbije i Crne Gore, u skladu sa važećim propisima, mogu da pređu granicu između ove dve države isklјučivo uz pasoš ili ličnu kartu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *