Sunday, December 10, 2023
ПиркеСеденћа

Седенћа

Јесени, ка се поприврше работе, ка понамапеје дн и ноч постане голема, за сви се ствињало, а за жене се свињало, чекапе су ђи триста работе.

Требало је да се спрема за ткање, да се преде основа и поткава, да се плету влњене дреје и чорапци за деца и мужје, да се плету чорапци и друђе дрнгулије за дар за девојћу.

И тека, ка се повечера, дигне се вечерата и ако се иде негде на седенћу, запале венер и муж и жена отиду у село при некоји сас који си живују. Ако ли неје, ако при њи дооде на седенћу, жената попрекрије одровети, поизмете собуту и тури на шпоретат да се варе компири, или у релну да се печу. Ако је това намањк, они туре да се варе класове моруза.

Мужат отиде у зевник и наточи у чајник меку рећијицу и тура на шпоретат да се греје.

И нема, нема и залају пцетата, почну да окају под прозорети да излезну да ђи преварде од пцетата, и седенћарети дојду, седну на троношће и женете почну да намешту својак влну на кудељете, вржу и почну да преду.

Ако плету, седну поблиза до ламбуту, ако преду, сврту ламбуту да помалко троши гас.

Ако имају девојћу, и њој дојде некоја друшка на седенћу, јербо су се оне веч додумале још док су биле у шетњу и казале су на момчетијата куде че буду на седенћу.

И тиће почну пцетата да лају, девојчетијата излезну да ђи преваре и да ђи уведу у собу. Момчетијата орате сас мужјети, давају им цигаре да пуше, домаћинат и њим сипе од грејануту. Момчетијата задиркују девојчетијата, узимају им клубетијата, изврвују им игле-те, маћете се подсмишкују.

Девојчетијата почну и да поју, придруже им се и момчетијата, али и маћете…

Мужјети почну да се прозевају и почну да орате да се растурају. Старити си разотиду, а девојчетијата си остану још малко да си поработе, али неје због това, него да си ђи испрате момчетијата, а оваја што си је дома, она излезне да га преварди од кучето и да га испрати.

И тека су ишли једн при другог, целу јесен, зиму и у рану пролет, док је још била ноч поголема од дн.

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...