Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Severna Koreja – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Severne Koreje za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Severnu Koreju:

Obični pasoši: Potrebna viza osim za putovanja u poslovne svrhe.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma a u njoj može boraviti najduže 24 časa.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Severnu Koreju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljanima R. Srbije, nosiocima običnog pasoša, potrebna je viza za DNR Koreju i potrebno ju je pribaviti pre dolaska u DNRK. Vizu na graničnom prelazu pri dolasku ili turističku propusnicu nije moguće dobiti.

U DNR Koreju može se putovati samo organizovano, kao turista u okviru turističke grupe ili kao deo delegacije pozvane od strane Vlade DNRK. Turistička poseta može da bude organizovana i za jednu osobu, koja će kao bilo koja turistička grupa, imati svog vodiča/prevodioca. Odvajanje od grupe nije dozvoljeno. Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se Ambasadi DNR Koreje u Bukureštu.

Turistima nije dozvoljen unos kućnih ljubimaca niti bilo kakvog oružja.

Neophodno je striktno poštovanje zabrana fotografisanja, tamo gde su postavljene, ili ukoliko strancu na nekoj lokaciji bude na to skrenuta pažnja. Na graničnom prelazu tokom procedure prilikom ulaska carina vrši kontrolu mobilnih telefona i kompjutera. Provera traje oko 10 minuta.

Turistička poseta se organizuje preko agencija, na primer:

Korea International Travel Company (Pyongyang, DPR Korea)
E-mail: kitc_1@silibank.com
Tel: +850/2/18111, lok.8283
Kontak: Mr. Sonu Un Chol

Ili poslovnica u Pekingu:

Korea International Travel Company, Beijing (Beijing, China)
E-mail: kitcbri@gmail.com
Tel: +86 1381143693 (mobilni telefon)
Kontakt: Mr. Ham Jin

Srbija-Severna Koreja
Srbija-Severna Koreja udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *